Big Picture Copenhagen
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Мит ли е дълбоката венозна тромбоза при болни с еризипел ?

Начало » Дерматология » Мит ли е дълбоката венозна тромбоза при болни с еризипел ?
Мит ли е дълбоката венозна тромбоза при болни с еризипел ?Честотата на това венозно заболяване при болни с еризпел е неизвестна. От тук и индикациите за профилактика на тези заболявания с антикоагулантна терапия са под върпос.  Поради това Мохамадреза и съавтори правят сериозно проучване с електронни бази данни като MEDLINE, EMBASE, CINAHL, LILAC  и Коохрейн без езикови ограничения, за период от 1950 до април 2011.

Докладваната честота на дълбока венозна тромбоза (ДВТ)при болните с еризипел е изключително променлива  - от 0 до 15%, но като цяло е ниска.
Затова авторите считат, че рутинната антикоагулантна профилактика  и системното параклинично изследване за ДВТ не са показани при пациенти с нисък риск  и еризипел на долните крайници.
ДВТ трябва да се има предвид при болни с наличие на тромбоемболични рискови фактори.

 

References:

Incidence of deep vein thrombosis in erysipelas or cellulitis of the lower extremities
Mohammadreza Mortazavi MD,Mitra M. Samiee MD,Frederick A. Spencer MD
International Journal of Dermatology
Early View (Online Version of Record published before inclusion in an issue)

 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени