Big Picture Paris
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Кожен лупус преминава в системен. Кога има риск?

Начало » Дерматология » Научни статии » Кожен лупус преминава в системен. Кога има риск?

Рискови фактори определящи развитието на системен лупус при пациенти с дискоиден лупус28% от пациентите с дискоиден лупус могат да развият системен.
След преглед на литературата, ето какви рискови фактори съобщават колегите Чонг, Сонг и Олсен:

1. Множество лезии
2. Артралгии, артртит
3. Нокътни промени
4. Анемия
5. Левкопения
6. Високи стойности на СУЕ
7. Високи титри (ANAs)

Поради риск от прогресия на кожното заболяване до системен лупус авторите препоръчват редовно изследване на:

1. Пълен дерматологичен статус
2. Ставен статус
3. Антинуклеарни антитела
4. СУЕ
5. ПКК

References:
Determining risk factors for developing systemic lupus erythematosus in patients with discoid lupus erythematosus
B.F. Chong, J. Song,N.J. Olsen
British Journal of Dermatology
Volume 166, Issue 1, pages 29–35, January 2012
 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени