Big Picture Valencia 2015
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

L-thyroxine, хронична идиопатична уртикария и автоимунен тиреоидит

Начало » Дерматология » Научни статии » L-thyroxine, хронична идиопатична уртикария и автоимунен тиреоидит
L-thyroxine, хронична идиопатична уртикария и автоимунен тиреоидитАвтоимунният тиреоидит е по-чест при пациенти с хронична уртикария.  Съществуват проучвания, според които лечението на тиреоидита с  L-thyroxine води до ремисия на уртикарията.
В това проучване са изследвани ретроспективно 749 пациента.
След терапия с L-thyroxine за 53 ± 19 дни при всички пациенти е възстановено състоянието на еутиреоидизъм. Контролна група е съставена от 44 еутиреоидни пациента с хронична идиопатична уртикария. По време на терапията Urticaria activity score (UAS), измерващ тежестта на уртикарията, значително намалява.
Средният Urticaria activity score (UAS) след 3 и 6 месеца лечение, обаче, не се различава съществено от този на контролната група.

L-thyroxin не повлиява курса на хронична идиопатична уртикария при пациенти с автоимунен тиреоидит.

References:

The effect of l-thyroxine treatment on chronic idiopathic urticaria and autoimmune thyroiditis
Eli Magen MD1,2,3, Joseph Mishal MD2
International Journal of Dermatology
Volume 51, Issue 1, pages 94–97, January 2012
 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени