Banner Madrid
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Нов бърз тест предвижда риска от синдром на Stevens-Johnson

Начало » Дерматология » Научни статии » Нов бърз тест предвижда риска от синдром на Stevens-Johnson

Нов бърз тест предвижда риска от синдром на Stevens-JohnsonСиндрома на Stevens Johnson (SJS) и токсичната епидермална некролиза (TEN) са сред най-тежките кожно-лигавични лекарствени реакции с висока смъртност. Цитотоксичният протеин гранулизин се среща във високи концентрации в мехурното съдържимо при пациенти с SJS/TEN. Последни проучвания показват, че нивото на гранулизин в серума е значително увеличено при пациенти с SJS/TEN. Интересен е фактът, че тези увеличени нива се откриват още преди развитие на характерните кожно-лигавични промени.
Това откритие води до разработването от Fujita и колектив на бърз имунохроматографски тест за повишен серумен гранузилин. 

Технологичното време на теста е едва 15 минути. За да изпробват неговата чувствителност и специфичност, Fujita и колектив използват серум от 5 пациенти с клинично потвърден SJS/TEN като пробите са взети в ранен срок на заболяването (2-4 дни преди развитие на кожно-лигавични ерозии). За сравнение са изследвани също серумни проби от 24 пациенти с лекарствени ерупции, които не спадат към групата SJS/TEN, а са класифицирани като обикновени лекарствено-индуцирани кожни реакции (ОЛКР). 4 от 5 серума на пациентите с SJS/TEN показват повишени нива на гранулизин, докато само 1 от 24 серума от пациенти с ОЛКР е с положителен тест. Установената по този начин чувтвителност на теста е 80%, а специфичността е 95.8% за TEN/SJS, сравнено с други лекарствени реакции.

Ако резултатите се потвърдят в по-големи бъдещи проучвания, методът на Fujita може да се окаже изключително ценен в клиничната практика за ранно установяване на SJS/TEN.


________

Rapid Immunochromatographic Test for Serum Granulysin Is Useful for the Prediction of Stevens-Johnson Syndrome and Toxic Epidermal Necrolysis

Fujita Y, Yoshioka N, Abe R, et al
 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени