Big Picture Paris
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Системната склеродермия - рисков фактор за коронарна калциева депозиция

Начало » Дерматология » Научни статии » Системната склеродермия - рисков фактор за коронарна калциева депозиция
Системната склеродермия - рисков фактор за коронарна калциева депозицияСистемната  склеродермия и атеросклерозата имат общи патогенетични механизми , а именно ендотелната дисфункция и възпаление. Ето защо е предприето изследване на връзката между системна склеродермия и коронарна атеросклероза както и рисковите фактори за развитие на тези две заболявания. Изследвани са 56 пациента със склеродермия и са сравнени със 106 контроли. Пациентите са на средна възраст  53,1 г . и средна продължителност на заболяването 9 години. В сравнение с контролите, пациентите със СС имат значително по-ниски нива на  low-density lipoprotein (LDL), на холестерол, HDL,диастолно кръвно налягане, обиколка на талията (маркер за затлъстяване) и боди мас индекс. Между пациентите със системна склеродермия процентът на коронарна калцификация (установявана томографски) е значително по-висок). Мултивариабилната логистична регресия показва, че системната склеродермия е независим рисков фактор за коронарна калцификация заедно с възрастта и нивата на LDL. От специфичните за болестта фактори само продължителността на заболяванеот е свързано с по-тежка коронарна калцификация.


References:
Systemic sclerosis is an independent risk factor for increased coronary artery calcium deposition
Mo Yin Mok, Chak Sing Lau,†, Sonny Sau Hin Chiu,  Annette Wai Kwan Tso,  Yi Lo,  Lawrence Siu Chun Law,  Ka Fung Mak,  Woon Sing Wong,  Peh Lan Khong,  Karen Siu Ling Lam
Article first published online: 28 APR 2011
Arthritis & Rheumatism
Volume 63, Issue 5, pages 1387–1395, May 2011

 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени