Big Picture Geneva
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Порфирия кутанеа тарда и захарен диабет

Начало » Дерматология » Научни статии » Порфирия кутанеа тарда и захарен диабет

Порфирия кутанеа тарда и захарен диабетСъществуват множество съобщения за асоциация на порфирия кутанеа тарда (ПКТ) и захарен диабет (ЗД), но патогенетичната връзка между двете заболявания остава неизвестна.

Целта на проучването е да определи хода на захарния диабет в рамките на ПКТ и кои особености и рискови фактори  на ПКТ могат да са свързани с развитието на ЗД.
Стриктно са проследени 81 испански пациента с ПКТ за 10 години. Болните са разделени в две групи - такива с нарушения в метаболизма на глюкозата (ЗД или нарушен глюкозен толеранс (НГТ)) и пациенти без нарушение.

Идентифицирани са 33 пациента с нарушен глюкозен толеранс, 81,8% от които го развиват дълго след поставяне на диагнозата ПКТ.  Тези болни имат значително повишени стойности на серумен феритин и по честа фамилна анамнеза за захарен диабет.
Перситиращата хиперферитинемия е рисков биомаркер  за НГТ при пациенти с ПКТ, вероятно във връзка с хроничното претоварване с желязо и чернодробно възпаление. Препоръчителен е стриктен и продължителен мониторинг на глюкозния метаболизъм и серумния феритин при рутинното проследяване на болни с ПКТ.

References:
THE ASSOCIATION BETWEEN PORPHYRIA CUTANEA TARDA AND DIABETES MELLITUS
C. Muñoz-Santos1,  A. Guilabert1,  N. Moreno4,  M. Gimenez2,  E. Darwich1,  J. To-Figueras3, C. Herrero1
British Journal of Dermatology
Accepted Article (Accepted, unedited articles published online for future issues)
 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени