Banner Madrid
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Асоциация на кожни тумори и употреба на калциневринови инхибитори

Начало » Дерматология » Научни статии » Асоциация на кожни тумори и употреба на калциневринови инхибитори

lymphoma.jpgСлучаи на лимфом или кожен рак са били наблюдавани по време на терапия с калциневринови инхибитори (TCIs), макар че все още е неясно дали точно TCIs повишават риска от злокачествени заболявания. Целта на проучването е, чрез използване на публикувани вече случаи да се установи, дали атопичният дeрматит или TCIs са асоциирани с лимфоми, меланоми, базоцелуларни и спиноцелуларни карциноми. 

(снимка: интернет) 

За целта са използвани данни от проучвания за относителната или абсолютната честота на неоплазми сред пациенти с АД или екзема или сред пациенти на терапия с TCIs. Резултатите от изследването показват, че относителният риск от лимфоми сред пациентите с АД и екзема варира от 0,7 до 1,8. Недостатъчното количество данни за честотата на поява на лимфоми след употреба на TCIs, не позволява да се направят конкретни изводи. Не са открити никакви конкретни данни за връзка между меланомни и немеланомни видове кожен рак, свързани с употреба на TCIs. По-нататъшен анализ на връзката между кожните Т-клетъчни лимфоми и AД показва, че често се касае за неправилно поставена диагноза на лимфом, лекуван като АД. Това може да доведе до надценяване на връзката между използването на TCIs и появата на лимфоми. За съжаление данните за асоциациите на специфични неоплазии сред лекуваните с TCIs са твърде недостатъчни, за да бъдат направени някакви изводи за канцерогенния им потенциал. 

Tennis P, Gelfand JM, Rothman KJ: Evaluation of cancer risk related to atopic dermatitis and use of topical calcineurin inhibitors. Br J Dermatol 

 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени