Big Picture Vienna
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

PUVA терапия за лечение на Granuloma annulare

Начало » Дерматология » Научни статии » PUVA терапия за лечение на Granuloma annulare

ga.jpgGranuloma annulare (GA) е доброкачествено, самоограничаващо се заболяване. Лезиите могат да бъдат локализирани или дисеминирани, като тенденцията при генерализираната форма е към хронификация. Има данни в подкрепа на използването на PUVA терапия за лечение на GA, но без сериозни данни в подкрепа на дългосрочни ползи от този вид терапия. Това изследване има за цел да проучи ефектътна PUVA за лечение на GA и да установи степента на изчистване на лезиите и продължителността на ремисиите. 

(снимка: интернет) 

За целта е проведено ретроспективно проучване на пациенти с генерализирана форма на GA, които са били лекувани с PUVA през последните 13 години. Данните са получени от Историите на заболяването и базата данни на секторите по фототерапия. При приключване на лечението, ефектът от терапията е оценяван съответно като: ремисия, добро повлияване, средно добро повлияване и слабо повлияване. Проследяването на резултата от лечението и продължтелността на ремисията са осъществени чрез въпросници изпратени по пощата и декурзуси. При 50% от пациентите се установява ремисия на заболяването, при 16% има добро повлияване, при 25% има сравнително добро повлияване, а при около 9% има слабо повлияване. При пациентите с ремисия, 79% са в ремисия на 6-ия месец от прекратяване на лечението, но само при 32% заболяването е в ремисия на 12-ия месец. В заключение може да се твърди, че PUVA терапията води до ремисия или много добро повлияване при 66% от пациентите, но по-дълга ремисия на заболяването има едва при една трета от тях.  

Browne F, Turner D, Goulden V. Psoralen and ultraviolet A in the treatment of granuloma annulare. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2011 Apr;27(2):81-4. doi: 10.1111/j.1600-0781.2011.00574.x.

 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени