Big Picture Singapore
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Ефективност на конвенционален, нискодозов и интермитентен прием на изотретиноин за акне

Начало » Дерматология » Научни статии » Ефективност на конвенционален, нискодозов и интермитентен прием на изотретиноин за акне
Ефективност на конвенционален, нискодозов и интермитентен прием на изотретиноин за акнеЕфикасността на конвенционално лечение с  изотретиноин за акне е добре известна. Към днешна дата са известни много съобщения касаещи терапията с ниски дози третиноин както и интермитентно лечение с третиноин при пациентите с акне. Няма данни сравняващи отделните типове терапия.
Авторите искат да определят клиничната ефикасност и толерантност на ниско дозово и интермитентно лечение с изотретиноин.
В проучването са наблюдавани 60 пациента с умерено акне. Лекувани са с 0.5 to 0.7 mg/kg/ден (група A), 0.25 до 0.4 mg/kg/ден (група B) или с 0.5 to 0.7 mg/kg/ден за една на всеки 4 седмици (група C). Общото приложение на изотретиноин при гупа С е 6 седмици, при групи А и В 24 седмици.  Пациентите са наблюдавани една година след спиране на терапията. Изследвани са тежестта на акнето и задоволеността на пациентите.

Според резултатите терапията с ниска доза и конвенционалната терапия имат сходна ефикасност.Интермитентната терапия е с по-слаб ефект от конвенционалната и терапията с ниски дози.
Задоволеността на пациентите е най-висока при група В, последвана от група С и накрая група А.  Терапията с ниски дози превъзхожда другите схеми на лечение по отношение на задоволеността на пациентите.  Страничните ефекти са по-чести при конвенционалната терапия в сравнение с нискодозовото и интермитентно лечение.

Една година след края на терапията  в група А се наблюдава рецидив при 2 от 16 пациента, в група В при 3 от 17 пациента и в група С при 9 от 16 пациента.

Имайки предвид толерантността към терапията, ефикасността и задоволеността на пациентите,  най-подходяща е терапията с ниски дози изотретиноин при умерено тежко акне.References:
Effectiveness of Conventional, Low-dose and Intermittent Oral Isotretinoin in the Treatment of Acne: A Randomized, Controlled Comparative study
J.W. Lee,  K.H. Yoo,  K.Y. Park,  T.Y. Han,  K. Li,  S.J. Seo,  C.K. Hong
British Journal of Dermatology
Accepted Article (Accepted, unedited articles published online for future issues)


 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени