Big Picture Vienna
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Акне терапия и риск от самоубийство

Начало » Дерматология » Научни статии » Акне терапия и риск от самоубийство
Акне терапия и риск от самоубийствоТемата за повишения суициден риск при болни от акне, приемащи изотретиноин, е актуална от дълго време. В ретроспективно шведско проучване се разглеждат 5756 пациенти с тежко акне, на които е предписана терапия с изотретиноин със средна продължителност на лечението от 6 месеца. Изследователите обръщат внимание на опитите за самоубийство при тези пациенти преди, след и по време на терапия с изотретиноин. Резултатите са съпоставени със съответните контроли.

Авторите заключават, че тези пациенти са с леко завишен суициден риск в рамките на период до 6 месеца след спиране на терапията. Причинно-следствена връзка между медикамента и опитите за самоубийство не може да бъде доказанa поради повишения суициден риск при тези пациенти още преди започване на терапията. Още ->

Заключенията на клиницистите могат да се обобщят така:

1. Възможно е пероралният изотретиноин да спомага за леко повишен суициден риск, най-вече при предиспонирани пациенти, но тежкото акне е самостоятелен рисков фактор за депресия и опит за самоубийство. Следователно, неефективно лечение на тежко акне също води до съществен суициден риск.
2. Всеки повишен риск за суицидно поведение, свързано с изотретиноин, вероятно е най-значим по време на терапията и скоро прекратяването й (първите три месеца).
3. Индивиди, при които се налага провеждането на множество курсове с изотретиноин са с по-голям риск, вероятно поради тежестта на заболяването и неуспеха на лечението.
4. Пациенти на терапия с изотретиноин трябва да бъдат следени за симптоми на депресия по време на терапията и непосредствено след прекратяването й.
5. Анамнеза за опит за самоубийство може да не е абсолютна контраиндикация за използване на изотретиноин. Причината е, че при пациентите, направили първи опит за самоубийство преди започването на терапия с изотретиноид, вероятността за повторни опити е по-малка от тази при пациенти, които са направили първи опит за самоубийство по време на терапията с изотретиноин.

____________

http://www.medscape.com/medline/abstract/21071484
http://www.medscape.com/viewarticle/733747

 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени