Berlin 2023
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

CRP и левкоцитна активация при болните с псориазис

Начало
CRP и левкоцитна активация при болните с псориазисТъй като псориазисът е хронично рецидивиращо,  възпалително заболяване, това е едно проучване,  което изследва CRP  и маркерите на левкоцитна активация , като възможни индикатори за активността на заболяването.

Изследвани са 73 пациента и са сравнени с 38 контроли. При болните с псориазис авторите намират по-високи стойности на CRP, левкоцитоза, еластаза, лактоферин и алфа1 антитрепсин. По- тежката клинична изява на заболяването е свързана с по-високи стойности на CRP, еластаза и лактоферин. 
Според авторите CRP може да е полезен маркер за тежестта на псориазиса и може да се използва за проследяване на заболяването  и неговото лечение.

References:

C-reactive protein and leucocyte activation in psoriasis vulgaris according to severity and therapy
S Coimbra †,‡,§,*, H Oliveira ¶ , F Reis †† , L Belo †,‡ , S Rocha †,‡ , A Quintanilha ‡,‡‡ , A Figueiredo ¶ , F Teixeira †† , E Castro †,‡ , P Rocha-Pereira ‡,§§ , A Santos-Silva †,‡
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology
Volume 24 Issue 7, Pages 789 - 796


 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени