Berlin 2023
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Такролимус и идиопатична пиодерма гангренозум

Начало » Дерматология » Научни статии » Такролимус и идиопатична пиодерма гангренозум
Такролимус и идиопатична пиодерма гангренозумMarzano I съавт. ни представят пет пациента с локализирана форма на пиодерма гангренозум лекувани с локален такролимус. Локализирана форма се определя като заболяване обхващащо не повече от 5 % от тялото и представящо се с не повече от три лезии. Всички пациенти са с негативни микробиологични култури. Ремисия е постигната при всички 5 пациента за период от 6 седмици, като не се наблюдават рецидиви. При три от случаите се провежда и поддържаща терапия с такролимус.
Авторите предлагат локалния такролимус да бъде първи избор на лечение на пиодерма гангренозум ако заболяването отговаря на следните критерии:
Да е локализирана форма  (не повече от 5%) от кожната повърхност.
Да е идиопатична форма (несвързана с други заболявания).
Началото на заболяването да е от скоро.
Микробиологията от лезиите да е негативна.


References:

Topical tacrolimus for the treatment of localized, idiopathic, newly diagnosed pyoderma gangrenosum
Authors: Marzano, Angelo Valerio; Trevisan, Valentina; Lazzari, Riccardo; Crosti, Carlo
Source: Journal of Dermatological Treatment, Volume 21, Number 3, May 2010 , pp. 140-143(4)


 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени