Big Picture Vienna
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Инструкции за авторите в списание "Дерматология и Венерология"

Инструкции за авторите в списание Дерматология и Венерология

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви съобщим, че се подготвя първият за 2016 г. брой на списание "Дерматология и Венерология". Крайният срок за подаване на материали за списанието е 2 май 2016 г. В тази връзка предлагаме на вашето внимание инструкциите към авторите за подготовка на статии и оформянаето на литературата към тях.

 

Списание “Дерматология и Венерология”
Инструкции за авторите

Изпращането на ръкописите става по електронен път на E-mail:  This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
В списанието се публикуват статии, които не са публикувани в други български или чуждестранни списания. Всички статии подлежат на рецензия. Авторите могат да предложат 1 до 3 рецензента, като задължително изпращат и техните E-mail адреси.

Списание “Дерматология и Венерология” публикува статии в следните рубрики:
• уводни статии;
• обзори;
• терапия на кожните болести и болестите, предавани по полов път;
• редки клинични случаи;
• писма до редакцията;
• Репортажи,съобщения за предстоящи конгреси,новини от международната
• дерматологична общност и дейността на БДД.

Авторите посочват рубриката, за която считат, че е насочена тяхната статия.
Окончателното решение за това може да бъде взето от главния редактор.

Начин за написване на статията:
Всяка страница от изпратената статия трябва да бъде номерирана, като се започне от заглавната страница. Тя трябва да съдържа:
1. Заглавие на статията
2. Имена на авторите, които са изписани както следва: собствено име, инициал на бащино име, фамилно име (Иван П. Великов)
3. Пълен адрес на университетската клиника , болницата, отделението, ДКЦ или частния кабинет на автора. Служебните адреси се отбелязват със звездичка (*), поставена след името на автора. Ако статията е написана от автори, работещи на различни места, адресът на следващия автор се отбелязва с две звездички (**) и т.н.

Например:
Иван П. Великов*, Иванка К. Пенчева**, Кирил С. Ганев ***
* Клиника по дерматология и венерология, МФ, МУ, София
** Клиника по дерматология и венерология, МФ, МУ, Пловдив
*** Отделение по дерматология и венерология, ОБ, Кърджали

Към адресите следва да бъде поставен и E-mail на автора.

Изпратените статии трябва да имат следната структура:
1. Заглавна страница
2. Резюме на български и английски език – не повече от 250 думи
3. Въведение
4. Материал и методи
5. Резултати
6. Обсъждане на резултатите
7. Литература
8. Таблици (номерирани) и заглавия на таблиците, поставени непосредствено след номера на таблицата
9. Фигури(номерирани) и заглавия, поставени непосредствено след номера на фигурата

Литература:
1. Имена на авторите
2. Заглавие на статията
3. Година на издаване; том; страници от-до.

Пример:

Петров Н., Иванов Н., Иванов Г. Атопичен дерматит. Дерматол и Венерол, 2016;53:34-39.

Barband A., F. Granel, How to manage hypersensitivity reactions to biological agents? Eur J Dermatol 2011; 21: 667-674.

Монографии, учебни помагала и книги се цитират по следния начин:
1. Автор и/или автори. Заглавие. Под редакцията (П/р) на редактор(и). Град, Издателство, Година.

Пример:

Дурмишев А., Дурмишев Л. Приложна дерматотерапия. София(С.), Марин Дринов, 2004.

Manual of Gender Dermatology. Parish L.C., Brenner S., Parish J.L. Editors. London, Jones&Bartlett Learning.2011.

Глави от монографии ,учебни помагала и книги се цитират по следния начин :
Автор(и), Заглавие. В: Редактор(и).Заглавие на монографията, учебното помагало, Книга. Град, Издателство, Година, Страници от-до.

Пример:

Берова Н., Попов Я., Златков Н. Уртикария, Пруриго, Пруритус. В: Никола Ботев-Златков (Редактор). Дерматология и сексуално предавани болести. София (С.), Арсо, 1997, 217-234.

Weinstein L., Swartz M. Pathologic properties of invading microorganisms. In: Zoderman W. jr., Zoderman W, editors. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Philadelphia. Saunders, 1974, 457 – 472.

Дисертации се цитират по следния начин :
Автор. Заглавие. Описание на дисертацията (д.м. или д.м.н.) Катедра или Клиника, Факултет или Болница, Град, Година.

Пример :

Иван С. Гроздев. Терапевтични подходи при болни от псориазис. Дис., Д.М. Катедра по дерматология и венерология, МФ София, 2008.

 

Редакционна колегия на списание „ Дерматология и Венерология“

 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени