Banner Milan
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Програма на Софийските дерматологични дни 2015

Начало » Важни събития » Програма на Софийските дерматологични дни 2015
Програма на Софийските дерматологиюни дни 2015

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да представим на вашето внимание подробната програма на Софийските Дерматологични Дни – „Проф. Асен Дурмишев” 2015.

 

 

 

ПРОГРАМА


Четвъртък, 29.10.2015

19.00 – 20.30 Симпозиум “Uriage”

20.30 Вечеря
Петък, 30.10.2015

 

09.00 – 09.30 Официално откриване

 

09.30 – 10.30 Сесия клинични случаи – “Автоимунни дерматози”

председателство: Н. Цанков, С. Василева, Л. Дурмишев

1. Пемфигоид при майка и дъщеря.

Е. Петрова, М. Михайлова, А. Николова, И. Ботев, Г. Матеев, Л. Митева, С. Василева

2. Lupus erythematosus neonatorum.

И. Стойкова, В. Матеева, С. Трендафилова, И. Шаркова, А. Грунова, А. Копчев, М. Михайлова, В. Кантарджиев, Е. Обрешкова

3. Pemphigus vulgaris у дете на 9 години.

М. Михайлова, А. Николова, Е. Петрова, И. Ботев, Д. Странски, К. Дреновска, С. Василева, Л. Митева, Г. Матеев

4. Pemphigus vulgaris при пациент с псориазис.

М. Михов, Д. Серафимова, К. Дреновска, В. Брощилова, М. Балабанова, С. Марина, Л. Митева, С. Василева 

5. Pemphigus vulgaris в асоциация с vitiligo.

У. Белло, К. Дреновска, М. Балабанова, В. Брощилова, Д. Джонс, Л. Митева, С. Василева

6. Epidermolysis bullosa acquisita при 4-годишно дете.

П. Петкова, И. Ботев, А. Николова, Е. Петрова, Д. Странски, С. Василева, К. Дреновска, Л. Митева, Г. Матеев

7. Unilateral bullous pemphigoid in a hemiplegic patient.

L. Neloska, A. Nikolcev, L. Pavleska, K. Damevska, G. Gocev, S. Kostadinova Kunovska


10.30 – 10.45 кафе пауза


10.45 – 12.15 Сателитен симпозиум “Novartis”

модератор: Г. Матеев


12.15 – 13.30 обедна почивка


13.30 – 15.00 Сателитен симпозиум “Novartis”

модератор: Г. Матеев


15.00 – 16.30 Сесия “Чуждестранни лектори”

председателство: Д. Господинов, Е. Христакиева, М. Балабанова

Prof. Torello Lotti – “ Controversies in the treatment of melanoma”

Prof. Josette André – “Longitudinal melanonychia in 10 questions”

Prof. Jacek Szepietowski – “Psoriasis and pruritus”

A case of hypo/hyperpigmented mycosis fungoides: a rare variant.

Damevska K., Gocev Gj., Nikolovska S., Duma S., Ivanova M., Balabanova M.


16.30 – 16.45 кафе пауза


16.45 – 17.30 Сателитен симпозиум “Stellara”


17.30 – 19.00 Сателитен симпозиум “Galderma”

модератор: Н. Цанков


19.30 Коктейл
Събота, 31.10.2015


08.30 – 09.30 Сесия клинични случаи “Редки и наследствени синдроми”

председателство: Д. Господинов, К. Праматаров, З. Демерджиева

1. Капиляроскопски промени при Syndroma Kindler.

Х. Добрев, Н. Вутова

2. Morbus Recklinghausen в асоциация с lichen ruber planus.

Я. Михайлов, А. Грунова, З. Дервенска, Е. Дончева, И. Кованджийска, Димитрова, А. Шеф, В. Кантарджиев, Е. Обрешкова

3. Telangiectasia macularis eruptiva perstans linearis.

T. Ганчева, М. Ганева, Ж. Троева, В. Велев. Е. Христакиева

4. Incontinentia pigmenti.

Ц. Абаджиева, А. Чапанова, Р. Янкова, Д. Бръмбарова

5. Мозаицизъм при 13-годишно момиче.

Б. Котевска, З. Демерджиева 

6. Lichen sclerosus.

Й. Пожарашка, В. Брощилова, Д. Серафимова, К. Дреновска, М. Симеонова, М. Ръткова, М. Михов, С. Марина, Л. Митева, С. Василева

7. Lichen amyloidosus – дисеминирана кожна манифестация.

М. Димитрова, С. Трендафилова, В. Матеева, И. Шаркова, С. Грудева, Я. Михайлов, И. Кованджийска, А. Шеф, В. Кантарджиев


09:30 – 10.30 Сесия “Чуждестранни лектори”

председателство: Н. Берова, М. Ганчева, Е. Обрешкова

Prof. Liljana Medenica – “Emergency in dermatology - Toxic epidermal necrolysis”

Prof. Mihael Skerlev – “Human papilloma virus infections – diagnosis and treatment”

“Necrobiotic xanthogranuloma - case report.”

Gj. Gocev, Dohcheva I., Damevska K., Nikolovska S.


10.30 – 10.45 кафе пауза


10.45 – 12.00 Сателитен симпозиум “Abbvie”

модератор: Г. Матеев


12.00 – 13.30 Сателитен симпозиум “Bioderma”

модератори: Е. Христакиева, Ж. Казанджиева, И. Йорданова


13.30 – 14.30 обедна почивка


14.30 – 15.30 Сесия клинични случаи “Лекарствено-индуцирани и алергодерматози”

председателство: Ж. Казанджиева, Р. Янкова, Р. Дърленски

1. Granuloma annulare disseminatum след химиотерапия

Д. Гулева, Д. Етугов, Ж. Казанджиева, М. Балабанова, З. Негенцова, E. Бърдаров, М. Балабанова, Л. Митева, Л. Дурмишев

2. Множествени лимфоцитоми след прилагане на platelet rich plasma.

З. Демерджиева, Б. Котевска, Л. Попова, И. Богданов, Н. Цанков

3. Калцифилаксия при пациентка на хемодиализа.

Д. Желева, Б. Котевска, Н. Хаджиева, И. Богданов, Р. Дърленски, З. Демерджиева, Н. Цанков

4. Алергичен контактен дерматит към benzophenone.

Д. Ганчева, Р. Лавчева, Р. Дърленски, Е. Христакиева

5. Случай на ILVEN, усложнен след склеротерапия.

И. Попова, А. Стоименов, М. Балабанова, И. Бакърджиев, И. Красналиев, Ч. Банков, Р. Павлова-Еленкова, Д. Капнилов, Л. Митева, Г. Пехливанов

6. Токсични кожни реакции от methotrexate.

М. Ръткова, М. Михов, К. Дреновска, В. Брощилова, М. Симеонова, Д. Серафимова, Й. Пожарашка, С. Марина, Л. Митева, С. Василева

7. Алергичен контактен дерматит от козметични средства

Д. Гулева, Ж. Казанджиева, З. Негенцова, Е. Бърдаров, Д. Етугов, Л. Митева, Л. Дурмишев

8. Субакутен кожен lupus erythematosus, индуциран от atorvastatin.

И. Попова, А. Николова, Е. Петрова, И. Ботев, М. Балабанова, С. Василева, Л. Митева, Г. Матеев


15.30 – 17.00 Сателитен симпозиум “Laboratoires Pierre-Fabre”

модератори: Н. Цанков, К. Праматаров, С. Василева


17.00 – 17.15 кафе пауза


17.15 – 18.00 Фирмена презентация “UCB”

                            Фирмени презентации “Bayer”

модератори: М. Ганчева, Л. Зисова, К. Дреновска


18.00 – 19.15 Сесия клинични случаи “Инфекциозни и паразитни дерматози”

председателство: Х. Добрев, Г. Пехливанов, С. Марина

1. Tinea capitis при възрастни.

Л. Зисова, А. Чокоева, М. Чукарова, А. Чапанова 

2. Pediculosis vestimenti.

М. Куртишева, Ж. Казанджиева, З. Негенцова, Д. Етугов, Е. Бърдаров, М. Балабанова, Л. Митева, Л. Дурмишев

3. Tinea incognito.

М. Къчева, Д. Желева, З. Демерджиева, К. Праматаров, Т. Петков, Н. Цанков

4. Синдром на Reiter.

Д. Цветанова, И. Йорданова, Н. Николов, Д. Господинов

5. Eruptio varicelliformis Kaposi.

Н. Хаджиева, Б. Котевска, Н. Цанков, З. Демерджиева

6. Lues congenita praecox.

Г. Вариаах, Х. Хайдудова, В. Гинчева, Д. Господинов

7. Pityriasis lichenoides chronica, асоцииран с Cytomegalovirus.

Д. Цветанова, И. Йорданова, М. Караиванов, Д. Господинов 

8. Onychomadesis след hand, foot and mouth disease.

Х. Добрев, Р. Христова

9. Животозастрашаваща онихомикоза?

Г. Чернев, А. Чокоева, У. Волина


20.00 Гала вечеряНеделя, 01.11.2015


09.00 – 10.00 Сесия клинични случаи “Varia”

председателство: П. Троянова, Е. Петрова, В. Брощилова

1. Hypomelanosis guttata idiopathica.

Р. Янкова, Ц. Абаджиева, Д. Бръмбарова

2. Болест на Crohn с метастази в кожата.

В. Михайлова, З. Демерджиева, Р. Дърленски

3. Amyloidosis systematisata

М. Ръткова, Ж. Казанджиева, Е. Бърдаров, З. Негенцова, А. Николова, И. Богов, С. Василева, М. Балабанова, Л. Митева, Л. Дурмишев

4. Purpura macroglobulinaemica.

В. Брощилова, М. Михов, Й. Пожарашка, С. Марина, К. Дреновска, Д. Серафимова, М. Ръткова, М. Симеонова, Л. Митева, С. Василева

5. Еrythema elevatum et diutinum.

Б. Котевска, Н. Хаджиева, Р. Дърленски, З. Демерджиева, Н. Цанков

6. Sarcoidosis cutis lichenoides.

Д. Цветанова, В. Павлова, И. Йорданова, Т. Бетова, Д. Господинов

7. Psoriasis pustulosa.

Ч. Банков, И. Попова, Р. Павлова-Еленкова, Д. Капнилов, М. Балабанова, Г. Пехливанов, Л. Митева


10.00 – 11.00 Сесия клинични случаи “Кожни тумори” 

председателство: Л. Митева, М. Балабанова, К. Киров

1. Sarcoma Kaposi при пациент с карцином на ларинкса.

И. Богданов, Б. Котевска, Р. Дърленски, З. Демерджиева, Н. Цанков

2. Екстрамамарен Morbus Paget.

Ц. Абаджиева

3. Специфични кожни прояви при атипична хронична миелогенна левкемия.

В. Матеева, И. Стойкова, С. Грудева, З. Дервенска, Е. Дончева, И. Киндеков, Ю. Райнов, В. Кантарджиев, Е. Обрешкова

4. Генитален и перианално разпространяващ се гигантски тумор - едно диагностично и терапевтично предизвикателство?

Г. Чернев, А. Чокоева, У. Волина 

5. Кожен ангиомиолипом - описание на клиничен случай.

Г. Чернев, А. Чокоева, У. Волина 

6. Множествени кожни карциноми при пациентка на терапия с хидроксиурея.

Р. Павлова-Еленкова, П. Чавдаровски, М. Балабанова, А. Стоименов, Л. Митева, Г. Пехливанов

7. Карциноми на пениса в асоциация с HPV инфекции.

Н. Цекова, Г. Пехливанов, Л. Митева


11.00 – 11.15 кафе пауза


11.15 – 12.00 Сателитен симпозиум “Roche”

модератор: Л. Митева


12.00 Официално закриване на конференцията

 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени