Big Picture Copenhagen
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Програма на IX Национален конгрес на БДД

Начало » Важни събития » Програма на IX Национален конгрес на БДД
Програма на IX Национален конгрес на БДД

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да представим на вашето внимание програмата на IX Национален конгрес на БДД, който ще се проведе в Националния дворец на културата, зала 6, в периода 30 октомври - 2 ноември 2014 г. Подробна информация за конгреса можете да намерите на официалната интернет страница на БДД: www.bg-derm.org  

Четвъртък 30 октомври 2014

19:00 – 21:00 Фирмен симпозиум (Юриаж)

Петък 31 октомври 2014

08:30 – 09:45 Автоимунни, инфламаторни и лекарствено-индуцирани дерматози

Председателство: Н. Цанков, С. Василева, Л. Дурмишев
1. Lichen sclerosus et atrophicus. В. Николаева, З. Негенцова, Е. Бърдаров, Ж. Казанджиева, М. Балабанова, Л. Митева, Л. Дурмишев
2. Паранеопластичен пемфигус, асоцииран с тимом. Р. Дърленски, Д. Желева, В. Михайлова, З. Демерджиева, К. Дреновска, М. Балабанова, В. Брощилова, С. Василева, Н. Цанков
3. Lupus erythematosus subacutus провокиран от терапия с Тerbinafin. С Делфоруз, И. Ботев, Е. Петрова, Д. Странски, С. Василева, М. Балабанова, Л. Митева, Г. Матеев.
4. Атипична изява на медикаментозна лихеноидна реакция vs. Паранеопластична реакция при пациент с carcinoma ventriculi в хода на терапия с Imatinib. М. Чакърова, И. Кованджийска, А. Шеф, М. Кадурина
5. Dermatomyositis sine myositis или просто дерматит? Ц. Абаджиева, Р. Янкова, Р. Соколова
6. Necrolysis epidermalis toxica. Ахмед Г., Ж. Троева, М. Ганева, T. Ганчева, В. Велев, Ю. Ананиев, М. Гълъбова, Е. Христакиева
7. Lupus comedonicus. Т. Петков, Д. Делчева, В. Михайлова, З. Демерджиева
8. Лекарствени дерматози след таргетна противотуморна терапия. Д. Желева, Р. Дърленски, З. Демерджиева, Н. Цанков
9. Papuloerythroderma Ofuji провокирана от Vitamin D. Ю. Магди, В. Брощилова, Д. Гулева, С. Марина, К. Дреновска, Д. Серафимова, М. Балабанова, Л. Митева, С. Василева.
10. Mucinosis follicularis Г. Гоцев и съавтори

09:45 – 10:45 Официално откриване
10:45 – 11:00 Кафе пауза
11:00 – 12:00 Симпозиум (Berlin Chemie)
12:00 – 12:15 Пауза
12:15 – 13:15 Симпозиум (Intellect pharma)
13:15 – 14:00 Обяд
14:00 – 15:15 Пленарни лекции Какво ново в дерматологията?

Председателство: Г. Матеев, К. Праматаров, Ж. Казанджиева
14:00 – 14:15 – Н. Цанков – Какво ново в дерматологията?
14:15 – 14:30 – Г. Матеев – Онихомикози. Съвременни схващания за етиологията и терапията.
14:30 – 14:45 – К. Праматаров – Синдром на Сьогрен. Какво още не знаем?
14:45 – 15:00 – Ж. Казанджиева – Новости в дерматоалергологията?
15:00 – 15:15 - Дискусия

15:15 – 15:30 Кафе пауза
15:30 – 17:00 Пленарни лекции

Председателство: М. Кадурина, Д. Господинов, Р. Янкова
15:30 – 15:45 – Р. Янкова – Конвенционална и UV-like фотография в комплексната оценка на ранни фото- увреждания на кожата
15:45 – 16:00 – Е. Христакиева – Акне инверса – съвременна диагностика и лечение в България
16:00 – 16:15 – М. Кадурина – Съвременни критерии за диагностиката и лечението на Микозис фунгоидес
16:15 – 16:30 – Д. Господинов – Качество на живот при болни с тежки форми на псориазис
16:30 – 16:45 - Дискусия

16:45 – 17:00 Пауза

17:00 – 17:45 Фирмени презентации

17:00 – 17:30 La Roche- Posay
17:30 – 17:45 Meda

17:45 – 18:00 Пауза
18:00 - 19:00 Симпозиум (Pierre-Fabre)

20:00 – 22:00 Вечеря

Събота 01 ноември 2014

08:30 – 09:45 Клинични случаи - Генодерматози и рядко срещани дерматози

Председателство: Л. Митева, С. Марина, Е. Йорданова
1. Epidermolysis bullosa hereditaria у сирийски бежанци. С. Огнянова, Ж. Казанджиева, И. Ботев, Е. Петрова, Д. Странски, С. Василева, М. Балабанова, Л. Митева, Г. Матеев.
2. Pigmented xerodermoid – рядко срещана форма на Xeroderma pigmentosum. А. Шеф, А. Шишкова, И. Пеев, М. Кадурина
3. Morbus Bourneville-Pringle. В. Узунова-Райкова, Р. Павлова, Ж. Казанджиева, З. Негенцова, Е. Бърдаров, М. Балабанова, Л. Митева, Л. Дурмишев
4. Angiokeratoma corporis diffusum (Мorbus Fabry). З. Демерджиева
5. Фамилен синдром на Dowling-Degos – клинични случаи в три поколения. И. Пеев, В. Матеева, М. Касини, Н. Боянова, М. Кадурина
6. Porokeratosis superficialis disseminata actinica. Д. Цветанова, И. Йорданова, Д. Господинов
7. Пациент с Morbus Darier асоцииран с множествени немеланомни кожни тумори. И. Попова, М. Сълева, Д. Гулева, Д. Капнилов, А. Стоименов, М. Балабанова, Л. Митева, Г. Пехливанов.
8. Localised neuropathic itch- case series К. Дамевска
9. Cheilitis glandularis apostematosa- case report М. Балабанова- Стефанова

09:45 – 10:00 Кафе пауза
10:00 – 11:30 Пленарни лекции.

Председателство: Е. Христакиева, Хр. Добрев, Г. Пехливанов
10:00 – 10:15 - Л. Митева – Приложение на лекарствени средства при бременност с дерматологични заболявания
10:15 – 10:30 - М. Балабанова – Псевдоваскулити
10:30 – 10:45 - Хр. Добрев – Дерматоскопски критерии при някои възпалителни заболявания на кожата
10:45 – 11:00 - Л. Дурмишев – Фоточувствителност при болести на съединителната тъкан
11:00 – 11:15 – С. Василева – Булозни лезии в спектъра на системен лупус еритематозус
11:15 – 11:30 - Дискусия

11:30 – 11:45 Пауза
11:45 – 12:45 Фирмен симпозиум (Abbvie)
12:45 – 13:30 Обяд
13:30 – 14:30 Фирмен симпозиум (Spectro group)
14:30 – 14:45 Пауза
14:45 – 16:45 Пленарни лекции – чуждестранни лектори

Председателство: Н. Берова, К. Праматаров, М. Ганчева
14:45 – 15:05 - Т. Лоти (Италия) – Моите клинични перли
15:05 – 15:25 - Ж. Канитакис (Франция) – Кожни прояви след бъбречна трансплантация
15:25 – 15:45 - А. Татару (Румъния) – Автоинфламаторни заболявания на кожата
15:45 – 16:05 - У. Волина (Германия) – Хидраденитис супуратива
16:05 – 16:25 - Г. Хайдеменос (Гърция) – Пигментни лезии по лицето: какво е мястото на дерматоскопията
16:25 – 16:45 - Дискусия

16:45 – 17:00 Пауза
17:00 – 17:30 Фирмени презентации

Председателство: З. Демерджиева, Е. Петрова, Я. Попов
17:00 – 17:15 Galderma
17:15 – 17:30 Bioderma

17:30 – 17:45 Пауза
17:45 – 20:00 Общо събрание на БДД
21:00 – Гала вечеря

Неделя 02 ноември 2014

09:00 – 10:15 Клинични случаи Тумори. Дерматохирургия

Председателство: Е. Обрешкова, М. Балабанова, В. Брощилова
1. Carcinoma glandulae mammae metastaticum cutis (cancer en cuirasse). В. Кантарджиев, С. Трендафилова, М. Касини, М. Кадурина
2. Множествени немеланомни кожни тумори при пациент със субактуен кожен Lupus Erythematosus. M. Сълева, И. Попова, Ю. Магди, Д. Капнилов, А. Стоименов, М. Балабанова, Л. Митева, Г. Пехливанов.
3. Ефект от приложението на сурови екстракти на специален щам Lactobacillus Bulgaricus при случаи с различни кожни тумори. И. Богданов, Г. Богданов, А. Богданов
4. Плоскоклетъчен карцином на фронталния синус. Добрев Х, Чорлева К, Гюрова А, Абаджиева Ц, Стайков Д, Бръмбарова Д.
5. Mycosis fungoides – грануломатозен тип с необичайна клинична изява. В. Матеева, И. Стойкова, М. Чакърова, М. Кадурина
6. Leukemia myeloides acuta – кожни изменения като ключ към диагнозата. В. Матеева, И. Шаркова, А. Йорданова, М. Кадурина
7. Оперативно лечение на спиноцелуларен карцином в областта на капилицума. Д. Байрамоски, И. Богданов, Л. Попова, З. Демерджиева
8. Syndroma Gorlin-Goltz в асоциация с Carcinoma glandulae mammae и Morbus Hodgkin – множествени първични неоплазии – случайна асоциация или нов неопластичен синдром. М. Касини, В. Матеева, В. Кантарджиев, И. Литов, М. Кадурина

10:15 – 10:30 Пауза
10:30 – 11:30 Фирмен симпозиум (Roche)
11:30 – 11:45 Пауза
11:45 – 13:00 Клинични случаи – Varia

Председателство: Л. Зисова, Р. Дърленски, Г. Чернев
1.. Erythema elevatum et diutinum. В. Гинчева, И. Йорданова, К. Господинова, Д. Господинов
2. Larva migrans. П. Чавдаровски, Е. Бърдаров, В. Узунова-Райкова, Д. Етугов, З. Негенцова, Р.Чипева, М. Балабанова, Л. Митева, Л. Дурмишев.
3. Papulosis atrophicans maligna – рядка бенигнена форма с изолирано кожно засягане. К. Пагидас, С. Грудева, В. Матеева, И. Пеев, М. Кадурина
4. Pityriasis lichenoides chronica при пациент с leptospirosis. Г. Манолова, Д. Серафимова, К. Дреновска, В. Брощилова, С. Марина, Д. Серафимова, М. Балабанова, Л. Митева, С. Василева.
5. Изгаряне на кожата от легло масажор. Добрев Х, Чапанова А, Чукарова М, Христова Р.
6. Кожни некрози след терапия с метадон. Б. Котевска, Р. Дърленски, З. Демерджиева, Н. Цанков
7. Артифициални нодулуси на пениса. Добрев Х, Павлова Г., Вутова Н, Делева Г.
8. Acne inversa et Pyoderma gangraenosum. Лавчева Р., Д. Ганчева, И. Балдаранов, В. Велев, Е. Христакиева
10. Erythema annulare eosinophilicum. Р. Янкова, Ц. Абаджиева, М. Гюрова, Д. Бръмбарова

 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени