Big Picture Vienna
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Научни статии

Начало » Дерматология » Научни статии

Лечeние на орален лихен планус

Научни статии
 Лечeние на орален лихен планусОралния лихен планус (ОЛП) е честa възпалителна болест дъжаща се на клетъчно медиирана имунологична дисфункция. Заболяването е болезнено, като пълното излекуване е рядко.
За да се определят леченията, които са ефикасни и безопасни Лоди и съавт, правят едно Кохрейн ревю.
Намерени са 28 проучвания. Според резултатите:
Няма доказателства, че локалния пимекролимус е по-добър от плацебо в редукцията на болката при ОЛП.
Има слаби доказателства, че алое вера може да бъде свързано с редукция на болката в сравнение с плацебо.
повече информация »
 

Сравнителен анализ на реакциите към циклини, френско проучване и преглед на литературата

Научни статии
Сравнителен анализ на реакциите към циклини, френско проучване и преглед на литературатаОтдавна съществува въпросът за качествени и количествени разлики между страничните реакции към циклини, най - вече между миноциклин и доксициклин.
За проучването на тези разлики са събирани данни от French Pharmacovigilance Database (FPD).
повече информация »
 

Промените при бавно растящи меланоми по време на продължително дерматоскопсkо наблюдение

Научни статии
Промените при бавно растящи меланоми по време на продължително дерматоскопсkо наблюдениеМеланомите  могат да варират според растежа си - от бързо нарастващи нодуларни меланоми, до бавно растящи меланоми, които трудно се променят с годините.

Терушкин и съавтори си поставят за цел да проучат дерматоскопските промените, които се случват с бавно растящите меланоми през годините.
повече информация »
 

Лечение на folliculitis decalvans с Такролимус

Научни статии
Лечение на folliculitis decalvans с ТакролимусХесус Бастида и негови помощници описват 4 пациента с folliculitis decalvans успешно излекувани с Такролимус мехлем.
При всички се наблюдава значителен контрол на състоянието, спиране на възпалителните лезии и прогресията на заболяването.
повече информация »
 

Вилхем Фабри е първият описал гигатските кондиломи, 300 години преди Бушке и Льовенщайн

Научни статии
Вилхем Фабри е първият описал гигатските кондиломи, 300 години преди Бушке и ЛьовенщайнГигатските кондиломи са кръстени на Бушке и Льовенщайн.
Диагнозата обаче има предистория, която е проучвана от Маркс и Каренберг. Те проучват oписанията на бръснаря хирург Вилхем Фабри (1560–1634), който има сериозен интерес към дерматологичните заболявания и тяхното лечение.
повече информация »
 

Световната честота на немеланомен рак на кожата

Научни статии
Световната честота на немеланомен рак на кожатаЕдно ревю на 75 проучвания обобщава честотата за последните 5 години, географските  вариации и тенденции по целия свят на немеланомния кожен рак.
повече информация »
 

Кожни инфекции при съкилийници

Научни статии
Кожни инфекции при съкилийнициВ затвора кожните инфекции и инфестации са чести.
Колко тежки могат да са тези инфекции и кои фактори са отговорни за това ?
Изследвани са съкилийници  в нигерийския затвор Илеша, щата Осън. Взети са предвид и личната хигиена и условията на живот.
повече информация »
 

Успешно лечение на плоски брадавици с аурикуларна акупунктура

Научни статии
Успешно лечение на плоски брадавици с аурикуларна акупунктураПлоските брадавици са чест проблем, а пациентите често са недоволни от терапевтичните възможности поради болезненост, поява на хипер или хипопигментации, понякога алергичен контактен дерматит. 
повече информация »
 

Риск от развитие на меланом от гигантски конгенитални меланоцитни невуси

Научни статии
Риск от развитие на меланом от гигантски конгенитални меланоцитни невуси Гигантските меланоцитни невуси могат да бъдат рисков фактор за развитие на меланом. Изследвани са
предимно азиатци, където този риск е слабо проучен.
Юн и съавт.  провеждат проучване в Корея , което обхваща 131 пациента с конгенитални невуси на средна възраст 10,3 години. Целта на проучването е да се определят клиничните характеристики и риска от развитие на меланом.
повече информация »
 

Херпес зостер и биологични средства

Научни статии
 Херпес зостер и биологични средстваПо въпроса за риска от херпес зостер при болни от псориазис на терапия с биологични агенти не се знае почти нищо.
Ето защо честотата на херпес зостер е сравнена между пациенти на фототерапия, традиционна ситемна терапия и биологични средства.
повече информация »
 

Локален brimonidine tartrate в лечението на розaцея

Научни статии
Локален Brimonidine tartrate в лечението на Розцея
Brimonidine tartrate е висикоселективен α2-адренергичен рецепорен агонист с вазоконстриктивна активност. 
Фоулър и сътрудници се опитват да определят неговата оптимална терапевтична концентрaция, клинична ефикасност и безопасност за лечение на еритем при розацея.

повече информация »
 

Бактериите и hidradenitis suppurativa

Научни статии
Бактериите и hidradenitis suppurativaНяколко проучвания демонстрират различни бактерии  в лезии на hidradenitis suppurativa.
Какви бактерии могат да се срещнат при това заболяване при обостряне? Сартури и неговия екип взимат бактерии от повърхността на лезиите и от по-дълбоки слоеве от пациенти лекувани с въглероден лазер.  Направени са посявки за анаероби и аероби.
повече информация »
 

Mycosis fungoides в детството

Научни статии
Mycosis fungoides в детствотоMycosis fungoides е най-честата форма на Т-клетъчен лимфом в зряла възраст. Напоследък в литературата се появяват съобщения за повишена честота на заболяването при деца.
Какви са клиничните характеристики, възможностите за лечение и прогресия на заболяването при 20 пациенти под 18 годишна възраст ни описват Язганоглу и колеги от Турция.
Ето какво показват техните резултати:
повече информация »
 

Няма връзка между филагриновите мутации и началото на псориазис в детска възраст

Научни статии
Няма връзка между филагриновите мутации и началото на псориазис в детска възрастАтопичният дерматит и псориазисът са чести заболявания. И двете са генетично комплексни , мултифакторни и не следват менделовите модели на унаследяване.
Заболяванията имат някои общи генетични локуси на податливост като например -  епидермален комплекс на диференциация (ECD).  В този комплекс филагриновите мутации са строго свързани с атопичния дерматит, докато такава асоциация с псориазис не е намерена. Въпреки това при някои псориатични пациенти са намерени намалени нива на филагрин.
повече информация »
 

Антибиотична профилактика за еризипел

Научни статии
Антибиотична профилактика за еризипелЕризипелът не рядко може да рецидивира. Това изследване се опитва да изясни дали предписването на антибиотици след прекаран еризипел, може да предодврати рецидиви.
повече информация »
 

Кожен лупус преминава в системен. Кога има риск?

Научни статии

Рискови фактори определящи развитието на системен лупус при пациенти с дискоиден лупус28% от пациентите с дискоиден лупус могат да развият системен.
След преглед на литературата, ето какви рискови фактори съобщават колегите Чонг, Сонг и Олсен:

1. Множество лезии
2. Артралгии, артртит
3. Нокътни промени
4. Анемия
5. Левкопения
6. Високи стойности на СУЕ
7. Високи титри (ANAs)

повече информация »
 

L-thyroxine, хронична идиопатична уртикария и автоимунен тиреоидит

Научни статии
L-thyroxine, хронична идиопатична уртикария и автоимунен тиреоидитАвтоимунният тиреоидит е по-чест при пациенти с хронична уртикария.  Съществуват проучвания, според които лечението на тиреоидита с  L-thyroxine води до ремисия на уртикарията.
В това проучване са изследвани ретроспективно 749 пациента.
След терапия с L-thyroxine за 53 ± 19 дни при всички пациенти е възстановено състоянието на еутиреоидизъм. Контролна група е съставена от 44 еутиреоидни пациента с хронична идиопатична уртикария.
повече информация »
 

Narrowband ultraviolet B (311 nm, TL01) при хронична уртикария

Научни статии
Narrowband ultraviolet B (311 nm, TL01) при хронична уртикарияХроничната урикария може сериозно да наруши качеството на живот. Съществуват съобщения , че УВБ лъчението може да намали освобождаването на хистамин от базофили и мастоцити. Има малки проучвания,  които загатват ролята на УВБ фототерапията в лечението на обикновената хронична уртикария.
За да се изследва ефикасността на УВБ фототерапията при обикновената хронична уртикария са изследвани 22 пациенти. Те са били нонреспондъри към поне два типа Н1 антихистамини  и повечето са били лекувани с различни антихистаминови комбинации. Клиничният отговор е определян с различни скорови системи касаещи сърбежа, появата на уртики, качеството на живот, качеството на сън и нивата на рецидиви.
повече информация »
 

Продължителна употреба на такролимус 0.03% унгвент при деца под две годишна възраст

Научни статии
Продължителна употреба на такролимус 0.03% унгвент при деца под две годишна възраст50 деца под две годишна възраст на терапия с такролимус са проследени за две години. Лекарството е прилагано в засегнатите области  до изчистването им. В случаите на рецидиви терапията е започвала отново.
повече информация »
 

47 - тунизийци с пемфигус

Научни статии
47 - Тунизийци с пемфигус Характеристика и прогностични фактори на заболяването

От изследваните пациенти 30 процента са с пемфигус вулгарис , а 17 с фолиацеус.
Средния период на ремисия е 9 месеца (1,2 месеца - 5 години)
Средния период за оздравяване е 40 дни (6 дни - 4 месеца), като не зависи от типа на пемфигуса, тежестта или инфекциозните усложнения.
Той е по-къс при по-възрастните пациенти (≥65 години).  36,2% имат рецидиви. Рецидивите са значително по-чести при пациенти, които имат лигавично засягане при първоначалната изява на болестта.
повече информация »
 
Резултати 81 - 100 от 373
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени