Big Picture Copenhagen
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Научни статии

Начало » Дерматология » Научни статии

Клиника и забавяне на диагнозата булозен пемфигоид

Научни статии

Клиника и забавяне на диагнозата булозен пемфигоидДела Торе и съавтори искат да характеризират клиничните особености на булозния пемфигоид по време на поставяне на диагнозата, както и нейното забавяне и дали това оказва влияние върху прогнозата на кожното заболяване.
 

повече информация »
 

Клинично значение на феномена на Кьобнер при пациенти с витилиго

Научни статии
Клинично значение на феномена на Кьобнер при пациенти с витилигоКлиничното значение на феномена на Кьобнер при болни с витилиго все още е спорно. Ван Гийл и съавтори проследяват 700 пациенти с генерализирано витилиго, с акцент върху клиничния профил, хода на витилигото и отговора от проведеното лечение.
повече информация »
 

Засягане на устата, носа и гърлото при пемфигус вулгарис

Научни статии
Засягане на устата, носа и гърлото при пемфигус вулгарисЗа да изследват модела на засягане на устата, ушите и носа и връзката им с физиологични травматични механизми, Фернандес и съавтори проследяват 40 пациента с мукокутанен пемфигус вулгарис и 18 пациента с мукозен пемфигус. Всички болни са изследвани ендоскопски.
повече информация »
 

Симптоми при татуирани с карбон черно и органични пигменти

Научни статии
Симптоми при татуирани с карбон черно и органични пигментиНаличието на леки странични реакции и оплаквания при татуираните рядко е описвано в литературата.
повече информация »
 

Ефективност на локaлните калциневринови инхибитори като монотерапия или в комбинация

Научни статии
Ефективност на локaлните калциневринови инхибитори като монотерапия или в комбинация Калциневриновите инхибитoри имат мощен антивъзпалителен ефект и добър профил на безопасност, когато се използват в лечението на кожен лупус еритематозус.
Как се променят параметрите на заболяването като еритем, десквамация или едем, когато се използват калциневринови инхибитори като монотерпия или в комбинация с хидроксихлороквин за период от 60 дни ?
повече информация »
 

Дерматоскопските критерии за псориазис, дерматит, лихен планус, питириазис розеа

Научни статии
Дерматоскопските критерии за псориазис, дерматит, лихен планус, питириазис розеаОтдавна е известно, че дерматоскопията може да се използва не само за диагностика на тумори, но и на инфламаторни дерматози.
Дерматит, псориазис, лихен планус, и питириазис розеа са чести инфламаторни диагнози, но за техните дерматоскопски характеристики, не се знае почти нищо.
повече информация »
 

Дерматоскопски характеристики на първична кожна амилоидоза

Научни статии
Дерматоскопски характеристики на първична кожна амилоидоза Първичната кожна амилоидоза е относително често кожно заболяване при азиатци и южноамериканци.
Обикновено се диагностицира клинично.  При атипични случаи, диагнозата може да е предизвикателство. Тогава е необходима биопсия. Алтернативен метод като дерматоскопията обаче, може да се окаже ценен неинвазивен източник на информация.
повече информация »
 

Да съобразяваме ли терапията си с предпочитанията на пациентите ?

Научни статии
Да съобразяваме ли терапията си с предпочитанията на пациентите ? Неудоволетворението на пaциентите от терапията може да бъде често явление при болни с псориазис. Да съобразяваме ли предписваната терапия с предпочитанията им е един въпрос , който не е ясно проучен.
повече информация »
 

Ацитретин и вулгарни веруки

Научни статии
Ацитретин и вулгарни верукиИлариа Проиети и компания ни съобщават за пациент  с вулгарни веруки причинени от човешкия папилома вирус. Обикновено субтипове 1-2  причиняват вулгарните веруки, докато типове 4-7 се срещат рядко  най-често при касапи и работещи в млечната промишленост.
повече информация »
 

Прогностична роля на сентинелната лимфна биопсия при пациенти с меланоми дебели над 4.0 мм

Научни статии
Прогностична роля на сентинелната лимфна биопсия при пациенти с меланоми дебели над 4.0 ммДобре известна е прогностичната роля на сентинелната лимфна биопсия при пациeнти с меланоми със средна дебелина.  В литературата обаче съществуват противоречия за ролята и при пациенти с меланоми дебели  над 4 мм.
повече информация »
 

Лечение на орален лихен планус. Има ли доказателства ?

Научни статии
Лечение на орален лихен планус. Има ли доказателства ?Оралния лихен планус е честа хронична възпалителна дерматоза свързана с клетъчно - медиирана имунологична дисфункция.
Заболяването понякога е болезнено, като пълното излекуване е рядко.
Лоди и съавт. Провеждат проучване,  чиято цел е да се определи какви са научните доказателства за ефикасността и безопасността на терапиите за орален лихен планус.
Проведено е Кохрейн ревю в различни бази данни (MEDLINE, EMBASE). Идентифицирани са 28 проучвания касаещи терапията на орален лихен планус.
Ето резултатите:
повече информация »
 

Висцерални лезии при пациенти с меланом. Винаги ли са свързани с рецидив ?

Научни статии
Висцерални лезии при пациенти с меланом. Винаги ли са свързани с рецидив ? Диагнозата метастазирал меланом често е базирана на клинични и образни изследвания при пациенти с анамнеза за меланом. Започва се химиотерапия без хистологично доказани метастази.

Дали става въпрос за метастази при всички случаи ?
повече информация »
 

Неизвестна животозастрашаваща дерматоза във Виетнам

Научни статии
Неизвестна животозастрашаваща дерматоза във Виетнам
Мистериозното кожно заболяване е убило вече 19 души, 10 са в критично състояние, а 100 са постъпили в болница със сходна симптоматика. Виетнамското правителство търси международна помощ за справяне с епидемията. 
Пациентите са с оплаквания от фебрилитет, загуба на апетит и палмоплантарен обрив. В същото време се наблюдава тежко засягане на черния дроб при около 10% от случаите, а понякога и полиорганна, която може да доведе до летален изход.
 
(снимка: интернет)
 
повече информация »
 

Антибиотична терапия на hidradenitis suppurativa

Научни статии
Антибиотична терапия на hidradenitis suppurativaАнтибиотиците подобряват hidradenitis suppurativa (HS), но пълната ремисия е рядкост с този тип лечение.
За да определеят ефикасността и безопасността  на комбинация от орален рифампицин, моксифлоксацин и метронидазол при рефрактерен hidradenitis suppurativa са изследвани 28 пациента в различни стадии на заболяването (Хърли 1 (6 пациента), 2 (10 пациента)  и 3 (12 пациента)).
повече информация »
 

Дерматофитни инфекции имитиращи други дерматози

Научни статии
Дерматофитни инфекции имитиращи други дерматозиВ периода 1990 - 2009 е проведено проучване целящо да определи ролята на кортикостероидите (тинея ингогнито) и другите първични характеристики на дерматомикозите, които още от началото имитират други дерматози и подвеждат неопитни лекари.
Изследването е провежедано в университета Клигари - Италия върху 154 случая на дерматомикоза (71 мъже/83 жени, 2–81 възраст).
повече информация »
 

Метотрексат или азатиоприн за тежка атопична екзема

Научни статии

Метотрексат или азатиоприн за тежка атопична екземаКакво ни показва едно сравнение на ефикасността и безопасността на метотрексат и азатиоприн направено от Шрам и съавт.Те са провели рандомизирано, контролирано проучване в Холандия в периода юли 2009 - Декември 2010.

 

повече информация »
 

Автоимунен тиреоидит и акне при възрастни жени

Научни статии
Автоимунен тиреоидит и акне при възрастни жениПрез последните десетилетия се наблюдава повишение на честотата на акне при възрастни и най-вече при жени.
Интересно е дали има асоциация между кожното заболяване и автоимунния тиреоидит.
Кунишиже и колеги изследват 107 възрастни жени за да отговорят на този въпрос. Сравняват ги с 60 здрави контроли. Изследвани са тиреоидни хормони (triiodothyronine (T3), thyroxine (T4), thyroid stimulating hormone (TSH), free T3 (FT3), free T4 (FT4)) антитиреоглобулинови антитела, антитироидпероксидазни антитела, тироидна ехография.
Според резултатите жените с акне имат статистически значимо висок риск от високи нива на антитиреоглобулинови антитела в сравнение със здравите контроли.
повече информация »
 

Хирургични граници за меланома in situ

Научни статии

Хирургични граници за меланома in situХирургичните граници за терапията на меланома in situ предизвикват противоречия. Настoящите 5 мм  в здраво са базирани на консенсус от 92 година. От тогава са натрупани данни, че тези граници не са достатъчно адекватни.

Джой и съавт. искат да изработят гайдлайни за определяне на хирургичните граници  при ексцизия на меланома in situ.
Те изследват проспективно 1072 пациента с 1120 меланома  in situ . Всички лезии са изрязани чрез микрографска хируругия по Мос, като границите са изследвани със замразени срези.
Минималната граница в здраво е 6 мм, като на всеки следващ етап са добавяни допълнителни 3 мм.
Изчислена е минималната хирургична граница в здраво, която успешно премахва 97% от туморите.

 

повече информация »
 

Imiqiumod 5% крем като подготвителна терапия за микрографска хирургия на нодуларен базалиом

Научни статии
Imiqiumod 5% крем като подготвителна терапия за микрографска хирургия на нодуларен базалноклетъчен кImiquimod 5% крем може да редуцира или премахне повърхностен или малък нодуларен базалноклетъчен карцином. Препаратът може да се използва и като подготвителна терапия за редуциране на размера на рака.
повече информация »
 

Емоции, сърбеж и болка при жените

Научни статии
Емоции, сърбеж и болка при женитеСърбежът и болката са чести симптоми на кожните зaбoлявания. Предполага се , че негативните емоции играят роля при болката и сърбежа. Към днешна дата има проучвания засягащи единствено болката, като сърбежът е неизследвана територия.
повече информация »
 
Резултати 61 - 80 от 378
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени