Berlin 2023
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Научни статии

Начало » Дерматология » Научни статии

Новият брой на списание Дерматология и венерология

Научни статии

Новият брой на списание Дерматология и венерологияУважаеми колеги,


Излезе новият брой първи за 2009 на списание Дерматология и венерология.
Вижте съдържането:

повече информация »
 

Калциневринови инхибитори в оралната медицина

Научни статии
Калциневринови инхибитори в оралната медицинаВъзможно е локалните калциневринови инхибитори да са от полза в лечението на имуномедиирани заболявания на оралната мукоза, най-вече орален лихен планус. Тази публикация прави преглед на настоящите доказателства за ефикасността и безопасността на локалните калциневринови инхибитори при лечението на различни заболявания на оралната мукоза.
повече информация »
 

Рандомизирано билатерално сравнение на локален бексаротен 1% гел за алопеция ареата Фаза I/II

Научни статии
Рандомизирано билатерално сравнение на локален бексаротен 1% гел за алопеция ареата Фаза I/IIЗагубата на коса при алопеция ареата причинена от перифоликуларни т-клетъчни инфилтрати е рефрактерна на терапия. Бексаротенът е ретиноид със селективно  за X-ретиноидните рецептори действие. Той индуцира Т-клетъчна апоптоза.
повече информация »
 

Депресивни симптоми и суицидни намерения по време на лечение с isotretinoin

Научни статии
Депресивни симптоми и суицидни намерения по време на лечение с isotretinoinПроучването има за цел да изследва предполагаемата асоциация между лечението с isotretinoin, депресивните симптоми и суицидните намерения при финландски войници.
Авторите провеждат неконтролирано, проспективно, 12 седмично проучване в централната военна болница в Хелзинки, Финландия.
повече информация »
 

Анамнезата за атопия или автоимунитет повишава риска от алопеция ареата

Научни статии
Анамнезата за атопия или автоимунитет повишава риска от алопеция ареатаАсоциацията между анамнеза за атопия или автоимунно заболяване и рискът от  алопеция ареата не са добре установени. Целта на това проучване е да изследва тази асоциация.
повече информация »
 

Сравнение на хомеопатично с конвенционално лечение за атопичен дерматит при деца

Научни статии
Сравнение на хомеопатично с конвенционално лечение за атопичен дерматит при децаЕдно на всеки пет деца посещаващи лекар хомеопат страда от атопичен дерматит.
Авторите на това проучване си поставят целта да сравнят ефективността,  безопасността и цената на хомеопатичното и конвенционалното лечение.
повече информация »
 

Псориазис и хронична обструктивна белодробна болест

Научни статии
Псориазис и хронична обструктивна белодробна болестВ литературата съществуват множество съобщения за асоциация на псориазис с метаболитен синдром. Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) също е свързана с метаболитен синдром.
повече информация »
 

Екстракорпорална фотофореза: какво представлява и кога трябва да се употребява ?

Научни статии

Екстракорпорална фотофореза: какво представлява и кога трябва да се употребява ?Ревю базирано на лекция представена на годишния UK дерматологичен курс за консултанти , Лондон 2008

Екстракорпоралната фотофореза е техника  развита преди повече от 20 години за лечението на еритродермични кожни т-клетъчни лимфоми. 

повече информация »
 

S.aureus и екзема по дланите

Научни статии
S.aureus и екзема по дланитеРолята на бактериалната инфекция при екзема на дланите все още не е напълно проучена.
В това проучване авторите си поставят за цел да определят честотата на инфекция със S. aureus при пациенти с екзема по дланите като ги сравняват с контроли.
повече информация »
 

10ти брой на Psoriasis International Newsletter

Научни статии
pin.gifУважаеми колеги,

Публикуваме съдържанието на 10ти брой на Psoriasis International Newsletter:
- Акцент върху “Health Services Research in Psoriasis – The German Approach”
- Организацията на "деня на псориазиса" в Университета на Буенос Айрес и курс на тема "Изкуството да лекуваш псориазис" в Израел.
- Резултати от проучванена анти-MCV при псориазис на медицински факултет на университета на Сус.
- Съвместно проучване на най-големите италиански дерматологични клиники и пациентската асоциация ADIPSO
- Статия за ползата от Vit D, препоръчана от Швейцарското дружество за псориазис и витилиго (SPVG)
- Информация за втората световна конференция по псориазис и псориатичен артрит, организирана от IFPA
- седмица на псориазиса организирана от Мексиканската асоциация по псориазис

  В допълнителната информация ще намерите прикачен оригиналния текст с препратките към съответните страници.
повече информация »
 

Сравнение на пимекролимус 1% крем с бетаметазон 17-валерат 0,1% крем при лечението на лицев lupus

Научни статии

Сравнение на пимекролимус 1% крем с бетаметазон 17-валерат 0,1% крем при лечението на лицев lupusСравнение на пимекролимус 1% крем с бетаметазон 17-валерат 0,1% крем при лечението на лицев дискоиден лупус еритематозус: двойно сляпо , рандомизирано пилотно проучване

Дискоидният lupus erythematosus (DLE) често е лекуван с локални средства, от които с най-голямо значение са кортикостероидите.
Въпреки това продължителната употреба на тези средства, най-вече на чувствителни места като лицето, може да доведе до странични реакции (напр. атрофия и телеангиектазии) повлиявайки колагеновата синтеза.  Поради тази причина тези пациенти се нуждаят от алтернативна терапия.

повече информация »
 

ДНК на Меркелклетъчен полиомавирус в Меркелклетъчни карциноми

Научни статии
ДНК на Меркелклетъчен полиомавирус в Меркелклетъчни карциномиМеркелклетъчният карцином е рядък агресивен тумор , за чиято честота в последно време се докладва увеличение. Наскоро от тези тумори е изолиран нов човешки полиомавирус, т. нар. Меркелклетъчен полиомавирус (MCV) с помощта на дигитална транскриптомна  субтракционна методология

повече информация »
 

Гранулома ануларе лекувана с комбинирана терапия от рифампин, офлоксацин и миноциклин

Научни статии
Гранулома ануларе лекувана с комбинирана терапия от рифампин, офлоксацин и миноциклин.Гранулома ануларе е бенигнена , обикновено самоограничаваща  се дерматоза, която се представя като асимптоматични еритемни или с нормален цвят папули , често подредени ануларно  по дисталните крайници. Въпреки че локализирана форма е най-често наблюдавана, възможно е да има и генерализирани форми. Етиологията на ГА е неизвестна. Предложени са множество отключващи фактори. Хистологично ГА се характеризира с фокуси на дегегенеративен колаген свързан с палисадно , понякога инфилтриращо грануломатозно възпаление.
повече информация »
 

Инфекция с Helicobacter pylori при пациенти с хронична уртикария

Научни статии

Инфекция с Helicobacter pylori при пациенти с хронична уртикарияИнфекция с Helicobacter pylori при пациенти с хронична уртикария: връзка с патологичната находка в стомашни биопсии.

Хроничната уртикария е персистиращо повече от 6 седмици заболяване, засягащо около 20% от популацията. Като причина за заболяването са докладвани различни инфекциозни агенти включително Helicobacter pylori, която е честа световно разпространена бактериална инфекция. Неговата роля в индуцирането на алергични реакции като хронична уртикария е предложена в някои съобщения и игнорирана в други.

повече информация »
 

Асоциация на тютюнопушене, но не и алкохолна консумация с кожен lupus erythematosus

Научни статии
Асоциация на тютюнопушене, но не и алкохолна консумация с кожен lupus erythematosusЦелта на авторите в това проучване е да се установи дали тютюнопушенето     или алкохолната консумация са свързани с lupus erythematosus (LE), тъй като тази тема е все още обект на дебати,а отчасти дебатът може да бъде свързан с факта, че тютюнопушенето и алкохолната консумация са специфични рискови фактори за кожен lupus erythematosus.

повече информация »
 

Неутрофилни дерматози: Преглед на съвременните възможности за терапия

Научни статии
Неутрофилни дерматози: Преглед на съвременните възможности за терапияСиндромът на Sweet, pyoderma gangrenosum и субкорнеалната пустулозна дерматоза са неутрофилни дерматози, т. е . заболявания , които имат възпалителен инфилтрат състоящ се от зрели полиморфонуклеарни  левкоцити. Неутрофилите обикновено се намират в дермата при синдрома на Sweet и pyoderma gangrenosum, докато при субкорнеалната пустулозна дерматоза, те се намират в горните слоеве на епидермиса.
повече информация »
 

Лихен планус и дислипидемия: case-control проучване

Научни статии
Лихен планус и дислипидемия: case-control проучване В литературата съществуват множество предходни съобщения за асоциацията на псориазис с дислипидемия.
Тъй като лихен планус също е хронично възпалително заболяване, авторите изследват асоциацията между лихен планус и дислипидемия в Израел.
Те провеждат проучване тип случай-контрол, използвайки базата данни на Clalit Health Services - голяма здравеопазна структура в Израел.

повече информация »
 

Контактен дерматит и други кожни състояния при музиканти част 2

Научни статии

Контактен дерматит и други кожни състояния при музиканти част 2Прополис

Съществуват малко докладвани случаи на контактен дерматит към прополис при музиканти и производители на инструменти, като например случай на виолонист развил алергичен контактен дерматит към прополис , който е компонент на Италианския лак. Прополисът се използва като компонент на лака за цигулки от векове. Смята се , че Страдивари го е използвал при направата на неговите инструменти. Прополисът е познат още като пчелно лепило се произвежда от пчелите по време на строежа на кошера, за да се запълват празнините.

повече информация »
 

Ефектa на пимекролимус 1 % крем в лечението на пациенти с атопичен дерматит

Научни статии

Ефектa на пимекролимус 1 % крем в лечението на пациенти с атопичен дерматитЕфектa на пимекролимус 1 % крем в лечението на пациенти с атопичен дерматит, клинично нечувствителни на локални кортикостероиди

 


Колонизацията със S. Aureus, при болните от атопичен дерматит често е асоциирана с влошаване на клиничните симптоми. S. aureus продуцира суперантигени , които допринасят за кожното възпаление и кортикостероидната резистентност. Предмет на това проучване е да се изследва връзката между кортикостероидната нечувствителност , колонизацията със S. aureus  и продукцията на суперантигени при атопичен дерматит, както и да се изследва ефикастността на пимерколимус   крем 1% при кортикорезистентни пациенти с атопичен дерматит.

повече информация »
 

Newsletter N° 8/2009 на ILDS

Научни статии

Newsletter N° 8/2009Уважаеми колеги,

Тук можете да намерите Newsletter N° 8/2009 на Международната лига на дерматологичните асоциации. Желаем ви приятно четене!

повече информация »
 
Резултати 341 - 360 от 378
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени