Banner Milan
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Научни статии

Начало » Дерматология » Научни статии

Имиквимод за лечение на актинични кератози

Научни статии
Имиквимод за лечение на актинични кератозиИмиквимод 5 % крем е одобрен за 16 седмичен терапевтичен режим на лечение на актинични кератози засягащи 25 cm2 площ.

Проучването изследва имиквимод 2,5% и 3,75% крем за кратък курс на лечение на цялото лице и скалп.

повече информация »
 

Андрогенна алопеция в педиатричната популация

Научни статии
Андрогенна алопеция в педиатричната популацияАндрогенната алопеция е най-честата форма на опадане на косата при възрастн, но за нейната честота , клинични особености и лечение при педиатричните пациенти се знае малко.

Изследвани са 57 деца с андрогенна алопеция за 12 годишен период в педиатрична дерматологична  клиника към  New York University

повече информация »
 

Пробиотици при бременни за превенция на алергични заболявания

Научни статии
Пробиотици при бременни за превенция на алергични заболяванияСпоред данни в литературата пробиотиците приемани по време на брременността от майки и деца изложени на риск от атопичен дерматит го намаляват наполовина .

Авторите на това проучване се опитват да отговорят на въпроса дали пробиотиците прилагани на бременни жени могат да предотвратят атопичната сенсибилизация или алергични заболявания през първите две години от живота на децата.
повече информация »
 

Консумацията на бира повишава риска за псориазис при жени

Научни статии

Консумацията на бира повишава риска за псориазис при жениКонсумацията на бира повишава риска за псориазис при жени. До този извод достигат авторите на статия, публикувана на 16-ти август 2010 г. в Archives of Dermatology. Проучването обхваща 82869 медицински сестри в САЩ, които попълват двугодишен въпросник, където отбелязват количеството и вида алкохол, който консумират. Данните се съпоставят със заболеваемостта от псориазис в тази група.

Статистическата обработка на резултатите показва, че жените, които пият повече от 5 бири седмично, са с близо двукратно повишен риск за развитие на псориазис.

повече информация »
 

Ефектът на гениталния Lichen sclerosus (ЛС) върху качеството на живот и сексуалната функция

Научни статии

sex_distress.jpgЦелта на проучването е да се оцени качеството на живот (КЖ) и сексуалността при жени пациенти с ЛС и да сравнят своите резултати със здрави контроли. Освен това, са търсени фактори, свързани с нарушената сексуална функция при пациенти с ЛС.

(снимка: интернет)

 

повече информация »
 

HIV-свързан псориазис: патогенеза, клинична картина, и лечение

Научни статии
psoriasishiv.jpgВръзката между псориазис и ХИВ инфекцията може би изглежда парадоксално, но някои прозрения за ролята на Т-клетъчните подгрупи, автоимунните процеси, генетичната предразположеност и различни инфекции, свързани с нарушена имунна регулация могат да внесат яснота в разбирането ни за връзката на патогенезата на псориазиса с вируса на СПИН като цяло.
повече информация »
 

Корелация на имунологичен профил с фенотип и прогноза при пемфигус

Научни статии
Корелация на имунологичен профил с фенотип и прогноза при пемфигусТова е едно интересно проучване от Испания, което проследява болни с пемфигус за период от 18 години. Авторите сравняват имунобиологичните данни с фенотипа на заболяването и прогнозата.
повече информация »
 

Erythema fixum- тригодишен анализ

Научни статии
Erythema fixum- тригодишен анализВ литературата има малко големи проучвания върху една от честите лекарствено индуцирани дерматози.
Това е eдно проучване обхващащо 17 академични центъра  във Франция, целящо да опише особеностите на еrythema fixum.
Диагнозата на описваните случаи е поставяна според клиничните характеристики , хистологичния резултат и пач тест.
повече информация »
 

Соматична и психиатрична коморбидност при пациенти с хроничен пруритус

Научни статии
Соматична и психиатрична коморбидност при пациенти с хроничен пруритусВ литературата съществуват данни, че 10 - 50% от пациентите с хроничен пруритус  sine materiae имат подлежащо системно заболяване, a повече от 70% имат психиатрично заболяване.
повече информация »
 

Фактори влошаващи мелазма сред тунизийски пациенти

Научни статии
Фактори влошаващи мелазма сред тунизийски пациентиФактори влошаващи мелазма сред тунизийски пациенти

В Тунис са изследвани са 197 болни с мелазма, за да бъдат определени факторите влошаващи кожното заболяване.
повече информация »
 

Sulfasalazine при лечение на генерализиран лихен планус

Научни статии
Sulfasalazine при лечение на генерализиран лихен планусЕфикасна ли е терапията  с противовъзпалителното средство  sulfasalazine при лечението на генерализиран лихен планус?  На този въпрос се опитва да ни отговори двойно сляпо проучване върху 52 пациента с генерализиран лихен планус.
Групата е разделена на две като половината са лекувани със sulfasalazine до максимална доза 2,5 г/дневно, а на другата половина е давано плацебо.
повече информация »
 

Диагностични критерии за системната склероза

Научни статии

Диагностичните критерии за системната склерозаКанадскa изследователска група в областта на склеродермията е проучила 1048 пациенти, от които 127 не се представят с класическите критерии за склеродермия, използвани от 1980 г. насам. Проучването на тази група е довело до предложението за нови диагностични критерии, като тяхната цел по същество е да бъдат много чувствителни и да се улесни диагностицирането на склеродермия в началните стадии.

(снимка: интернет)

повече информация »
 

Перспективи при меланома XIV

Научни статии

Перспективи при меланома XIVУважаеми колеги,

Имаме голямото удоволствие, да Ви каним да се присъствате на четиринадесетото издание на форума "Перспективи при меланома". Тази есен конференцията ще се проведе на 17 и 18 септември 2010 г. в Амстердам, Холандия и обещава да бъде едно изключително образователно събитие. "Перспективи при меланома XIV" ще представи интригуващи мултидисциплинарни форуми, които ще осигурят всеобхватен преглед на скорошните постижения и разгорещени дискусии по най-актуалните и спорни теми в областта на диагнозата на меланома, клинични изследвания, както и съвременната терапия. Този конгрес ще се хареса на всички колеги имащи интереси в лечението на меланома и неговите последици: онколози, дерматолози, изследователи и други здравни специалисти.

За повече информация...(тук)

 

Дисморфично телесно разстройство

Научни статии
Дисморфично телесно разстройствоДисморфичното телесно разстройсто (Body dysmorphic disorder) е психиатрично състояние, което се среща често при дерматологични пациенти. В основата му стои прекомерно ангажиране на вниманието на даден пациент с незначителен или несъществуващ негов телесен дефект. Засилването на вниманието към определена част от тялото или характерна физическа черта може да доведе до сериозни смущения в нормалните социални контакти и ежедневието на пациента.

повече информация »
 

Кортикостероиди при хемангиоми

Научни статии
Кортикостероиди при хемангиоми   Около 38% от децата с хемангиоми изискват терапия със системни кортОколо 38% от децата с хемангиоми изискват терапия със системни кортикостероиди. В това проучване авторите изследват имуносупресивния им ефект.
повече информация »
 

Бензоил пероксид плюс салицилова киселина е най-ефективно начално лечение на акне според мета-анализ

Научни статии

Бензоил пероксид плюс салицилова киселина е най-ефективно начално лечение на акне според мета-анализВ юлския брой на журнала на Американската академия по дерматология (JAAD) е публикуван мета-анализ на 23 проучвания, обхващащи 7309 пациента, за да бъде оценена ефикасността на различни моно и комбинирани терапевтични средства против акне. Проучването включва локални лекарствени активни съставки като 5% бензоил пероксид (БПО), 5% БПО със салицилова киселина, 1% до 1.2% клиндамицин, както и комбинация от БПО/клиндамицин.

повече информация »
 

Алопеция ареата се асоциира с автоимунни заболявания

Научни статии
aa.jpgAлопеция ареата (АА), често се смята за близка до псориазиса, поради възпаление и  участие на Т-клетки в патогенезата. Множество генетични асоциации с широк спектър от автоимунни заболявания, могат да бъдат направени според проучване, публикувано на 01 юли в списание "Nature".

повече информация »
 

Етиологията на хроничен вулвит при пациентки в предпубертетна възраст

Научни статии
Етиологията на хроничен вулвит при пациентки в предпубертетна  възрастПовечето от момичетата с хроничен вулвит в предпубертетна възраст са описвани с диагноза неспецифичен вулвовагинит ( с изключение на тези с лихен склерозус).
Авторите на това проучване си поставят за цел да определят етиологията на въпросното заболяване като отделят специално внимание на кандидиазата.
повече информация »
 

Пемфигус - Проучване върху 155 пациента

Научни статии
Пемфигус  - Проучване върху 155 пациентаВ литературата съществуват малко данни за протичането на  пемфигуса и неговата прогноза. Това е едно проучване, което си поставя за цел да проучи хода на заболяването, както и фактори имащи значение за прогнозата.
Авторите проследяват 155 пациента за периода 1976 - 2004 г.
Според резултатите фактори определящи неблагоприятно протичане на заболяването са:
повече информация »
 

Витилигото - две отделни заболявания?

Научни статии

Витилигото - две отделни заболявания?Изследователската група на Френското дружество по педиатрична дерматология е проучила група от 114 деца, страдащи от витилиго. Изводите от проучването са, че сегментният тип витилиго (22% от пациентите) и несегментният тип витилиго (NSV) са две различни заболявания.

(снимка: интернет)

повече информация »
 
Резултати 221 - 240 от 378
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени