Berlin 2023
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Научни статии

Начало » Дерматология » Научни статии

Ефикасност на итраконазол пулс в сравнение с продължителен прием при споротрихоза

Научни статии
Ефикасност на итраконазол пулс в сравнение с продължителен прием при споротрихозаИзследвани са 50 пациентa със споротрихоза, които са рандомизирани в две групи.  Едната е лекувана с пулс терапия (200 мг двуркатно дневно за една седмица с три седмици почивка) , втората с продължителна терапия ( 100 мг дневно).
повече информация »
 

Зелен чай и аногенитални кондиломи

Научни статии

Зелен чай и аногенитални кондиломиСинекатехина Polyphenon E  унгвент е ботанически екстракт притежаващ антиоксидантни, антитуморни и антивирусни свойства. Проучването цели да обработи наличната информация касаеща терапията с екстракти от зелен чай, нейните безопасност и ефикасност.
Направено е търсене в електронните бази данни и впоследствие е проведен метаанализ в който са включени  три рандомизирани двойно слепи, плацебоконтролирани проучвания касаещи безопасността и ефективността на Polyphenon E 15% и 10% в лечението на кондиломи.  Проучванията включват общо 660 мъже и 587 жени.

повече информация »
 

Ниски дози ацикловир могат да бъдат ефективни при питириaзис розеа

Научни статии
Ниски дози ацикловир могат да бъдат ефективни при питириaзис розеаПитиразис розеа (ПР)  е папулосквамозно заболяване с доскоро неизвестна етиология . В последно време за причинители на заболяването се считат  human herpes virus 6 и human herpes virus 7 .

Проучването се опитва да установи ефективността на ниска доза ацикловир 400 мг 5 пъти седмично за една седмица, за лечението на ПР.
Проведено е четири седмично рандомизирано заслепено (изследователя) проучване. Изследвани са 64 пациента с ПР разделени на две групи , като едната група е лекувана с ацикловир.
повече информация »
 

Ефективност на конвенционален, нискодозов и интермитентен прием на изотретиноин за акне

Научни статии
Ефективност на конвенционален, нискодозов и интермитентен прием на изотретиноин за акнеЕфикасността на конвенционално лечение с  изотретиноин за акне е добре известна. Към днешна дата са известни много съобщения касаещи терапията с ниски дози третиноин както и интермитентно лечение с третиноин при пациентите с акне. Няма данни сравняващи отделните типове терапия.
Авторите искат да определят клиничната ефикасност и толерантност на ниско дозово и интермитентно лечение с изотретиноин.
В проучването са наблюдавани 60 пациента с умерено акне. Лекувани са с 0.5 to 0.7 mg/kg/ден (група A), 0.25 до 0.4 mg/kg/ден (група B) или с 0.5 to 0.7 mg/kg/ден за една на всеки 4 седмици (група C).
повече информация »
 

Системна фотопротекция при соларна уртикария

Научни статии
Системна фотопротекция при соларна уртикарияСоларна уртикария е фоточувствително заболяване влошаващо значително качеството на живот на болните. Меланинът намалява пенетрацията на УВ лъчите в кожата и по този начин той може да предпазва от уриткариални пристъпи.

повече информация »
 

Рискови фактори за генитален лихен при мъже

Научни статии
Рискови фактори за генитален лихен при мъжеЛихен склерозус е възпалително заболяване на кожата и лигавиците с неизвестна етиология.
Проучване от Белград се опитва да определи рисковите фактори за лихен склерозус  при мъже като изследва 73 пациента със заболяването и ги сравнява с 219 мъже.
повече информация »
 

Пориазис и бременност

Научни статии

 Пориазис и бременностДали псориазисът е свързан с повишен риск от неблагоприятно завършваща бременност ? За да се отговори на този въпрос са изследвани 1463 жени с псориазис сравнени с 11 704 произволно избрани жени без псориазис. 645 жени (44.1%) , които са били лекувани с фотохмиотерапия  или системна терапия в последните две години преди термина си са определени като група с тежък псориазис. 
Изчисляван е рискът от ниско тегло на новороденото, преждевременно раждане, секцио, ниска гестационна възраст, прееклампсия или екламсия за двете групи.

повече информация »
 

Отново псориазис и бременност

Научни статии
Псориазис и бременностОще едно проучване изследващо връзката между псориазис  и бременност ни дава различни резултати
Този път са включени пациенти с умерен до тежък псориазис.
Изследвани са 68 раждания при 35 жени с умерен до тежък псориазис и са сравнени с 237 раждания при 237 жени без псориазис. Взети са предвид възраст, паритет и гестационна възраст.
повече информация »
 

IVIG, pemphigus, бременност

Научни статии
IVIG, pemphigus, бременностОсем пациентки с активен пемфигус са лекувани с интравенозни имуноглобулини по време на бременността си в доза 2 g/kg/цикъл. Седем от пациентките са лекувани и два месеца след термина.
Изследвани са изхода от бременността, наличието на неонатален пемфигус, обостряне след раждането, ефекта на IVIG терапията върху настоящи и бъдещи бременности, непосредствени и дълготрайни странични ефекти при майката и детето.
повече информация »
 

Локален Метотрексат при псориазис на ноктите

Научни статии
Локален Метотрексат при псориазис на ноктите
Псориазисът на ноктите е значим социален проблем. Вероятността за засягане на ноктите при пациенти с псориазис по време на целия им живот достига 80-90% според последни проучвания. Много локални средтсва са били използвани за лечение на псориазис на ноктите, досега с неубедителен ефект. Интралезионален Метотрексат (MTX) вече се използва успешно при различни индикации. Екипът на Др. Сарикаоглу от Медицинския Факултет в Бурса описва случай на успешно лекуван псориазис на ноктите с ниски дози интралезионален MTX без да се наблюдават нежелани лекарствени реакции при 26-годишна жена страдаща от дистрофия на ноктите при диагностициран псориазис. Те заключват, че интралезионалният MTX би могъл да бъде безопасна и ефективна възможност за лечение на псориазис на ноктите, но са необходими по-големи, контролирани проучвания за потвърждаване на този извод.
 
(снимка: интернет) 

повече информация »
 

Косменият цикъл и заздравяването на улкусите: Да скубем или да не скубем?

Научни статии
Косменият цикъл и заздравяването на улкусите: Да скубем или да не скубем?
Честотата на труднозрастващите рани (диабетно стъпало, декубитални рани, венозни и артериални улкуси) достига епидемични размери, което подчертава необходимостта от нови методи на лечение. По-доброто разбиране на биологията на космения фоликул и неговия потенциал за ускоряване на заздравяването на раните могат да предложат нови стратегии за тяхното лечение. 
 
(снимка: интернет) 
повече информация »
 

Биопсия на сентинелни лимфни възли без прогностична стойност при меланом под 1 mm и над 4 mm

Научни статии
Биопсия на сентинелни лимфни възли при меланом без прогностична стойност при тумори под 1 и над 4 mmСпоред последни анализи на публикуваните в литературата проучвания, биопсията на сентинелен лимфен възел (SLNB) при пациенти с меланом се използва сравнително успешно при тумори със средна дебелина, но няма стойност при повърхностни или много дълбоки тумори.

В някои публикации се съобщава за лиспа на полза от лимфното картиране с SLNB, последвано от терапевтична лимфна дисекция. Авторите на анализа правят оценка на чувствителността и специфичността на резултата от SLNB като използват меланом-свързаната смъртност като основен показател.
 
повече информация »
 

Ювенилен псoриазис при европейски и азиатски деца- прилики и разлики

Научни статии
Ювенилен псoриазис при европейски и азиатски деца- прилики и разликиВъпреки че  при повече от една трета от пациентите с псориазис заболяването започва в детска възраст в литературата липсват епидемиологични данни за ювенилния псориазис.  Сравнени са холандска група деца със сингапурска и са търсени прилики  и разлики
повече информация »
 

Защо 151 души от южна Франция премахнаха татуировките си?

Научни статии
Защо 151 души от южна Франция премахнаха татуировките си  ?Причините поради,  които една част от френската популация се татуираха и после премахнаха  татуировките си. Авторите се опитват да обособят групи с подобни характеристики.
повече информация »
 

Генитална кандидоза при хетеросексуални двойки

Научни статии
Генитална кандидоза при хетеросексуални двойкиВ литературата съществуват данни, че кандидата може да бъде попово предавана.Този въпрос обаче се нуждае от допълнително изясняване.
Целта на това проучване е да се проучи половата предаваемост на кандидата при хетеросексусални двойки.
повече информация »
 

Класификация на акне

Научни статии

Класификация на акнеЗа целите на клинични изпитвания или в ежедневната практика, оценката на тежестта на акнето е понякога доста трудна задача. Класификации основани на преброяване на лезиите са предлагани в миналото, но не се използват често в практиката. Френска група от експерти в областта на акнето предлага по-проста класификация с шест степени, повлияна от класификации, базирани единствено на клиничен преглед. 

(снимка: интернет)

 

повече информация »
 

Псориазис и еректилна дисфункция

Научни статии
Псориазис и еректилна дисфункция

222 пациенти потърсили консултация в дерматологични клиники са попълнили въпросници за диагностициране на еректилна дисфункция (ЕД), дефинирана като трудност за постигане и / или поддържане на ерекция. 58% от пациентите с псориазис съобщават за ЕД, в сравнение с 49% от останалите пациенти. 

(снимка: интернет)

 


повече информация »
 

Акне терапия и риск от самоубийство

Научни статии
Акне терапия и риск от самоубийствоТемата за повишения суициден риск при болни от акне, приемащи изотретиноин, е актуална от дълго време. В ретроспективно шведско проучване се разглеждат 5756 пациенти с тежко акне, на които е предписана терапия с изотретиноин със средна продължителност на лечението от 6 месеца. Изследователите обръщат внимание на опитите за самоубийство при тези пациенти преди, след и по време на терапия с изотретиноин. Резултатите са съпоставени със съответните контроли.

Авторите заключават, че тези пациенти са с леко завишен суициден риск в рамките на период до 6 месеца след спиране на терапията. Причинно-следствена връзка между медикамента и опитите за самоубийство не може да бъде доказанa поради повишения суициден риск при тези пациенти още преди започване на терапията. Още ->

повече информация »
 

Невуси и малигнен меланом

Научни статии
Невуси и малигнен меланомМалигненият меланом може да бъде свързан с меланоцитни невуси клинично и хистологично като такива случаи са съобщавани от всички краища на света. Приблизително 20% от меланомите при кавказката раса, в областта на тялото и проксималните крайници се развиват в асоциация с предходно съществуващи меланоцитни невуси.
повече информация »
 

Кучета - Да! Котки - Не!

Научни статии
Кучета - Да! Котки - Не!Изследователска група от Синсинати представя проспективни проучвания в група от деца с атопичен дерматит, с цел анализ на съответствията между атопичния дерматит и екологични фактори, като например замърсяването от автомобилни двигатели и респираторни алергени.

 

(снимка: интернет)
повече информация »
 
Резултати 181 - 200 от 378
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени