Big Picture Vienna
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Научни статии

Начало » Дерматология » Научни статии

Продължителната употреба на локални кортикостероиди при деца не води до кожна атрофия

Научни статии
Продължителната употреба на локални кортикостероиди при деца не води до кожна атрофияСпоред публикация в Pediatric Dermatology, дългосрочното прилагане на локални кортикостероидни препарати не води до атрофия. Проведено е кръстосано проучване, за да се определи атрофогенния потенциал на локалните кортикостероиди (ЛКС) при деца с дерматит, при които се налага дългосрочно прилагане на ЛКС. Децата са проследявани за странични ефекти от терапията, като кожната атрофия е определяна чрез валидизирана дерматоскопска техника.
повече информация »
 

Свидетелства за акне-индуциращ ефект на млякото и други инсулинотропни млечни продукти

Научни статии

milk_and_acne.pngАкнето е най-разпространената кожна болест в западната цивилизация и е придобила размерите на епидемия, засягайки повече от 85% от подрастващите. Акнето би могло да се разглежда и като показател за огромния инсулинотропен потенциал на храните в западните държави. Млякото и млечните продукти са един от основните фактори за повишените плазмени нива на инсулин и инсулиноподобен разстежен фактор I (IGF-I) след хранене. Това, най-вероятно се дължи на еволюционната функция на млякото да поддържа растежа и да подпомага анаболните процеси при новородените по време на кърменето. 

(снимка: интернет) 

повече информация »
 

Асоциация на кожни тумори и употреба на калциневринови инхибитори

Научни статии

lymphoma.jpgСлучаи на лимфом или кожен рак са били наблюдавани по време на терапия с калциневринови инхибитори (TCIs), макар че все още е неясно дали точно TCIs повишават риска от злокачествени заболявания. Целта на проучването е, чрез използване на публикувани вече случаи да се установи, дали атопичният дeрматит или TCIs са асоциирани с лимфоми, меланоми, базоцелуларни и спиноцелуларни карциноми. 

(снимка: интернет) 

повече информация »
 

Витамин Д - ново терапевтично средство за лечение на келоиди. In vitro анализ

Научни статии
Витамин Д - ново терапевтично средство за лечение на келоиди. In vitro  анализВитамин Д и неговите метаболити играят важна роля  в калциевата хомеостазa, костното ремоделиране, хормоналната секреция, клетъчната пролиферация и диференциация.  В последно време се появяват съобщения, че витамин Д забавя прогресията на тъканната фиброза. За сега ефектът му върху дермалната фиброза и келоидите е неизвестен.
Авторите на това проучване изследват ефекта на 1,25-dihydroxyvitamin D3 в патогенезата на тъканната фиброза продукт на келоидни фибробласти.
повече информация »
 

Претибиална ангиоплазия - нова нозологична единица?

Научни статии

necrobiosis-lipoidica.jpgNecrobiosis lipoidica (NL) се представя от лъскави жълто-кафеникави плаки, обикновено на подбедриците. Венозната недостатъчност също обхваща обикновено краката, но има и характерна клиника и хистопатологична находка. Дерматолози от болница Saint Paul, Ванкувър са описали 8 пациента за периода 1997-2008, които са имали клинична картина на NL, но с хистопатологична характеристика по-близка до тази на Венозната недостатъчност. 

(снимка: интернет) 

повече информация »
 

Прогностична стойност и клинична значимост на халоневусите при витилиго

Научни статии
Прогностична стойност и клинична значимост на халоневусите при витилигоВитилигото и халоневусите могат да са представени заедно или по отделно, но дали са отделни нозологични единици остава неясно.
Авторите на това проучване се опитват да определят клиничната значимост на халоневусите по отношение на прогнозата на витилиго, клиничният му профил и курс.

повече информация »
 

Пробиотици за лечение на атопичен дермaтит

Научни статии
lb51.jpgИнтестиналната мукоза действа, подобно на кожата, като бариера срещу антигени в лумена на червата. Процесът на съзряване в червата се развива паралелно с градиентна им колонизация от микроорганизми. Атопичния дерматит е асоцииран с нарушена бариерна функция на кожата, а при някои от пациентите и на чревната лигавица. Целта на проучването е да установи връзката между Лактобацилите и чревната и кожна микрофлора и хуморалния имунитет при деца с атопичен дерматит. 
повече информация »
 

За първи път от половин век е одобрен препарат за лечение на лупус

Научни статии
За първи път от половин век е одобрен препарат за лечение на лупусFDA одобри нов препарат за лечение на лупус еритематозус  за пациенти на стандартна терапия.  Белимумаб (Benlysta) е моноклонално антитяло, което е прицелно за B - лимфоцитен стимулационен протеин. Това е първият одобрен нов препарат за лечение на лупус от 50 години насам
повече информация »
 

Заразен сърбеж

Научни статии
Заразен сърбежЕдинични  съобщения съществуват за това, че сърбежът може да е заразен и това се вижда в ежедневието, когато наблюдаваме други хора да ги сърби и да се чешат.Този феномен не е проучван и факторите, които могат да усилят усещането за сърбеж са неизвестни.
повече информация »
 

Narrowband UVB vs. PUVA при ранни стадии на микозис фунгоидес

Научни статии
Narrowband UVB vs. PUVA при ранни стадии на микозис фунгоидесNarrowband UVB vs. PUVA са документирано ефикасни лечения за плакатен стадий на микозис фунгоидес.
Проучване от Ponte и съавт. се опива да ги сравни.
Анализирани са отговорът на лечението, периода на ремисия и получената ирадиационна доза при 114 пациента с хистологично доказан ранен МФ (стадии IA, IB and IIA).

повече информация »
 

Периорален дерматит и паста за зъби

Научни статии

Периорален дерматит и паста за зъбиСъществува ли връзка между периоралния дерматит и използването на паста за зъби, съдържаща флуор? Литературната справка показва учудващо малкия брой на сериозни проучвания по този повод, за разлика от многобройните съобщения за връзката на заболяването с употребата на локални кортикостероиди.

Представяме ви кратко резюме на публикувано в Archives of Dermatology писмо от 1975 г., в която се твърди, че пастата за зъби играе огромна роля за появата и рецидивите на периоралния дерматит с акне-подобни лезии.

Снимка: интернет

повече информация »
 

Ниски дози спиронолактон в терапията на акне

Научни статии

acnefunny.jpgВъпреки сериозния напредък на терапията на акне в последните години, често се наблюдават и неуспехи на лечението, особено при по-възрастни жени. Спиронолактонът, като блокер на андрогенните рецептори, е особено успешен в лечението на жени с акне, въпреки че страничните ефекти са чести и свързани с дозировката. Проучването е имало зе цел да установи терапевтичния ефект и поносимостта към ниски дози спиронолактон, използван като монотерапия или или в комбинация с други медикаменти за лечение на акне при жени в напреднала възраст. 

(снимка: интернет)

 

повече информация »
 

PUVA терапия за лечение на Granuloma annulare

Научни статии

ga.jpgGranuloma annulare (GA) е доброкачествено, самоограничаващо се заболяване. Лезиите могат да бъдат локализирани или дисеминирани, като тенденцията при генерализираната форма е към хронификация. Има данни в подкрепа на използването на PUVA терапия за лечение на GA, но без сериозни данни в подкрепа на дългосрочни ползи от този вид терапия. Това изследване има за цел да проучи ефектътна PUVA за лечение на GA и да установи степента на изчистване на лезиите и продължителността на ремисиите. 

(снимка: интернет) 

повече информация »
 

Фотопротективен ефект на хранителни добавки с пробиотици и каротеноиди

Научни статии
lb51.jpg Екип от френски дерматолози се е заел да проучи твърдението, че хранителни добавки, съдържащи Lactobacillus johnsonii (LA1) и каротеноиди имат протективен ефект върху хомеостазата на имунната система след излагане на ултравиолетова светлина.
За целта са проведени три клинични проучвания, използващи три различни източника на ултравиолетова светлина: UVA източник с висок интензитет (UV-DL, CT1), изкуствен източник, симулиращ спектъра на естестваената слънчева светлина (UV-SSR, CT2), както и естествена слънчева светлина. Проучването се провежда върху клинично здрави жени, на възраст над 18 години с тип кожа по класификацията на Фицпатрик от II до IV. При CT1, като ранни маркери за увреда е използвано хистологично и имунохистохимично изследване. При CT2, минималната еритемна доза (MED) е била определна чрез клиничен преглед и хроматометрия, която е била използвана и за определяне на първоначалния цвят на кожата.

повече информация »
 

Пробиотици и акне

Научни статии
normoflor.jpg Над 70 години са минали откакто  дерматолозите John H. Stokes и Donald М. Pillsbury предлагат за първи път стомашно-чревен механизъм за отключване на състояния като депресия, тревожност и състояния на кожата като акне. Хипотезата на Stokes и Pillsbury предполага, че емоционални състояния могат да променят нормалната чревна микрофлора, като по този начин увеличават чревната пропускливост и така допринасят за системно възпаление. Сред средствата, използвани от Стоукс и Pillsbury са препарати на основата на култури от щамове Lactobacillus.
повече информация »
 

Ранно начало на андрогенна алопеция е свързано с развитие на рак на простатата по-късно в живота

Научни статии

Ранно начало андрогенна алопеция е свързано с развитието на рак на простатата по-късно в животаРанно начало на андрогенна алопеция е свързано с развитие на рак на простатата по-късно в живота, се казва в изследване, публикувано онлайн в Annals of Oncology на 15 февруари.

Майкъл Яса от European Georges Pompidou Hospital в Париж и колектив изследват дали ранно начало андрогенна алопеция е свързано с повишен риск от рак на простатата. Общо 388 мъже с история за рак на простатата и 281 мъже без такава, оценят степента си на оплешивяване на различна възраст - 20, 30 и 40 години.

повече информация »
 

Онлайн игра помага на дерматолозите да научат повече за melanoma malignum

Научни статии
terraderma.png
Cyberounds е уебсайт, поддържан от Albert Einstein College of Medicine, New York, който в момента има над 550,000 потребители. От близо 8 години създателите на сайта представят множество образователни игри пред лекари от различни специалности. Terra Derma е първата игра на сайта, насочена към дерматолозите. Тя носи на американските лекари кредитни точки в програмата за продължаващо обучение.
  
Според създателите, след приключване на играта клиницистите трябва да са в състояние да:
- Обсъждат механизмите на действие на инхибиторите на имуномодулиращите Т-клетки и напредъка в разбирането на молекулярната биология и генетика на малигнения меланом;
- Познават имунно-свързаните нежелани реакции и разбират необходимостта от персонализиране на лечението за всеки отделен пациент;
- Разпознават средствата за лечение на малигнен меланом, включително ползите от начално откриване от общопрактикуващи лекари и дерматолози;
- Разбират последните клинични проучвания, включващи нови биологични агенти за лечение на малигнен меланом, с акцент върху ефикасността и безопасността.
 
От Prodermaclub направихме тест на играта, вижте как се справихме.
повече информация »
 

Неинвазивна диагностика на малигнен меланом

Научни статии
Неинвазивна диагностика на малигнен меланомРанната диагностика на меланом е важна за прогнозата на зболяването. Това води до биопсиране на суспектни пигментни лезии, голяма част, от които са бенигнени. 
 EGIRTM  (epidermal genetic information retrieval ) е неинвазивен метод, който изследва епидермални клетки от стратум корнеум свалени чрез адхезивна лента.  Проучва се  възможността той да бъде използван, за да се отграничат невуси от меланоми.
повече информация »
 

Витилиго и тироидна дисфункция

Научни статии
  Витилиго и тироидна дисфункцияМaлко са проучванията касаещи връзката на витилиго с тироидна дисфункция при деца.
Целта  на изследването е да установи именно тази връзка.
Авторите провеждат ретроспективен анализ на 324 корейски деца и подрастващи с витилиго. Резултатите от скрининг тестовете за тироидна функция са сравнени с тези на 122 контролни пациента.

повече информация »
 

Клиникоепидемиологични характеристики на микозис фунгоидес в Кувейт 1991-2006

Научни статии
Клиникоепидемиологични характеристики на микозис фунгоидес в Кувейт 1991-2006Микозис фунгоидес е най-честата форма на кожен лимфом.
Целта на проучването е да определи клиничните и епидемиологични особености на МФ в Кувейт.
Наблюдавани са 1093 случая на Микозис фунгоидес за периода Юли 1991 - Юни 2006.86 % от заболелите  са с арабски произход. Съотношението мъже:жени  е 2:1. Средата възраст в момента на поставяне на диагнозата е 35.20 ± 14.37 години, като 16% от пациентите са диагностицирани до 20 годишната си възраст.Годишната честота на МФ в Кувейт е 0,43 случая на 100000 население като заболяването е по-често срещано при лица с арабски произход . С напредване на възрастта честотата се покачва.
повече информация »
 
Резултати 161 - 180 от 378
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени