Big Picture Geneva
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Научни статии

Начало » Дерматология » Научни статии

Кожен лупус преминава в системен. Кога има риск?

Научни статии

Рискови фактори определящи развитието на системен лупус при пациенти с дискоиден лупус28% от пациентите с дискоиден лупус могат да развият системен.
След преглед на литературата, ето какви рискови фактори съобщават колегите Чонг, Сонг и Олсен:

1. Множество лезии
2. Артралгии, артртит
3. Нокътни промени
4. Анемия
5. Левкопения
6. Високи стойности на СУЕ
7. Високи титри (ANAs)

повече информация »
 

L-thyroxine, хронична идиопатична уртикария и автоимунен тиреоидит

Научни статии
L-thyroxine, хронична идиопатична уртикария и автоимунен тиреоидитАвтоимунният тиреоидит е по-чест при пациенти с хронична уртикария.  Съществуват проучвания, според които лечението на тиреоидита с  L-thyroxine води до ремисия на уртикарията.
В това проучване са изследвани ретроспективно 749 пациента.
След терапия с L-thyroxine за 53 ± 19 дни при всички пациенти е възстановено състоянието на еутиреоидизъм. Контролна група е съставена от 44 еутиреоидни пациента с хронична идиопатична уртикария.
повече информация »
 

Narrowband ultraviolet B (311 nm, TL01) при хронична уртикария

Научни статии
Narrowband ultraviolet B (311 nm, TL01) при хронична уртикарияХроничната урикария може сериозно да наруши качеството на живот. Съществуват съобщения , че УВБ лъчението може да намали освобождаването на хистамин от базофили и мастоцити. Има малки проучвания,  които загатват ролята на УВБ фототерапията в лечението на обикновената хронична уртикария.
За да се изследва ефикасността на УВБ фототерапията при обикновената хронична уртикария са изследвани 22 пациенти. Те са били нонреспондъри към поне два типа Н1 антихистамини  и повечето са били лекувани с различни антихистаминови комбинации. Клиничният отговор е определян с различни скорови системи касаещи сърбежа, появата на уртики, качеството на живот, качеството на сън и нивата на рецидиви.
повече информация »
 

Продължителна употреба на такролимус 0.03% унгвент при деца под две годишна възраст

Научни статии
Продължителна употреба на такролимус 0.03% унгвент при деца под две годишна възраст50 деца под две годишна възраст на терапия с такролимус са проследени за две години. Лекарството е прилагано в засегнатите области  до изчистването им. В случаите на рецидиви терапията е започвала отново.
повече информация »
 

47 - тунизийци с пемфигус

Научни статии
47 - Тунизийци с пемфигус Характеристика и прогностични фактори на заболяването

От изследваните пациенти 30 процента са с пемфигус вулгарис , а 17 с фолиацеус.
Средния период на ремисия е 9 месеца (1,2 месеца - 5 години)
Средния период за оздравяване е 40 дни (6 дни - 4 месеца), като не зависи от типа на пемфигуса, тежестта или инфекциозните усложнения.
Той е по-къс при по-възрастните пациенти (≥65 години).  36,2% имат рецидиви. Рецидивите са значително по-чести при пациенти, които имат лигавично засягане при първоначалната изява на болестта.
повече информация »
 

Множествени спиналиоми при 4 пациента лекувани с etanercept за псориазис

Научни статии
Множествени спиналиоми при 4 пациента  лекувани с etanercept за псориазис Псориазисът е инфламаторно заболяване свързано със свръх-експресия на ТNF - alpha. Съществува теоретичен риск, анти ТNF - alpha терапията на псориазис да повиши вероятността от кожни малигнени заболявания.  Данните в литературата са противоречиви по въпроса. Авторите искат да установят особеностите на спиналиомите и връзката им с лечението с etanercept.
повече информация »
 

Псориазис и ХОББ

Научни статии
Псориазис и ХОББИма няколко проучвания ,които намират позитивна връзка между псоризис и ХОББ.  Това e първото проведено върху китайкса популация.
повече информация »
 

Диклофенак 3% за 3 или за 6 месеца при актинични кератози

Научни статии
Дикофенак 3% за 3 или за 6 месеца при актинични кератози Няколко проучвания показват, че 3% диклофенак в хиалуронова киселина гел е ефикасен в терапията на актинични кератози. Проследяване на пациентите е правено до 90 дни, като  литературата липсват проследяване за по- голям период както  и хистологичен контрол на пациентите.
повече информация »
 

Как изглеждат предявените искове срещу дерматолози в Америка ?

Научни статии
Как изглеждат предявените искове срещу дерматолози в АмерикаАсоциацията на застрахователите на лекари в САЩ колекционира искове срещи лекари от 1984 година насам. Така се е оформил сериозен регистър с 239,756 затворени иска. Тази база данни се поддържа с образователна цел.
повече информация »
 

Ниски дози метотрексат и свръхмощни кортикостероиди при булозен пемфигоид

Научни статии
Ниски дози метотрексат и свръхмощни кортикостероиди при булозен пемфигоидПроучвания показват, че ниски дози метотрексат  могат да са от полза при поддържане на продължителна ремисия при болни с булозен пемфигоид, индуцирана от  първоначална краткотрайна употреба на свръхмощни кортикостероиди.
повече информация »
 

Разлика между конгенитални и неконгенитални меланоцитни невуси няма

Научни статии
Разлика между конгенитални и неконгенитални меланоцитни невуси няма Конгениталните меланоцитни невуси (КМН) са видими при раждането. Tардивните меланоцитни невуси (ТМН) стават клинично видими през първите години от живота.  Броят на невусите като цяло продължава да нараства поради появата на придобити меланоцитни невуси (ПМН).
Не е ясно, кога започват да се появяват придобити меланоцитни невуси.
Авторите искат да изследват клиничните и дерматоскопски характеристики на меланоцитни невуси при деца на две годишна възраст, за да хвърлят малко светлина по този въпрос.
повече информация »
 

Кърменето предпазва от екзема ? Липсват доказателства

Научни статии
Кърменето предпазва от екзема ? Липсват доказателстваИзследвани са 51119 деца на възраст 8 до 12 години избрани на рандомизационен принцип от 21 държави.
Информацията е събирана чрез въпросници раздавани на родителите. Децата са преглеждани за екземни лезии по флексорните повърхности на крайниците.
повече информация »
 

Pyoderma gangrenosum - коморбидност, клиника терапия

Научни статии
Pyoderma gangrenosum - коморбидност, клиника терапияАвтори от Масачузетс преглеждат "ИЗ" - тата на 103 пациенти с пиодерма гангренозум за 7 годишен период(едно от най-големите проучвания към днешна дата) и споделят извлечената информация с нас:
повече информация »
 

Очен псориазис

Научни статии
Очен псориазисПсориазисът има множество извън-кожни прояви. В литературата и клиничната практика, вниманието , което се обръща на очните изменения в нищожно. Още повече , че очните промени могат да са подмолни и трудно забележими. Поради тази причина , Лорънс и помощници преглеждат  прилежно Гугъл  и Пъбмед , за да ни направят едно ревю по въпроса.
повече информация »
 

Кожни промени при Обсесивно компулсивни разстройства (ОКР)

Научни статии

Кожни промени при Обсесивно компулсивни разстройства (ОКР)На този феномен би следвало да се обаърне сериозно внимание, тъй като близо 3% от населението страдаот ОКР, а при пациенти със сърбящи дерматози те могат да достигнат до 25%. Тези състояния могат значително да влошат качеството на живот на пациентите и често с тях първо се срещат дерматолози.

(снимка: интернет) 

повече информация »
 

FDA одобри устройство за откриване на меланом

Научни статии
FDA одобри устройство за откриване на меланомMelaFind от Mela Sciences Inc., включва ръчен скенер и компютърна програма, която анализира кожни лезии и ги сравнява с богата база данни от хиляди образи, търсейки белези на меланом. В клинично проучване, устройството пропуска само 2% от хистологично доказаните меланоми.

Въпреки това, устройството има висока степен на фалшиво положителни резултати. Оказва се, че около 90% от лезиите, идентифицирани като подозрителни от MelaFind, не са меланом. В същото клинично изпитване, обаче, група от дерматолози, които не използват устройството, показват още по-голям брой на фалшиво положителни резултати.
 

Пероралните антибиотици за акне повишават риска от фарингит

Научни статии
Пероралните антибиотици за акне повишават риска от фарингитСпоред проучване на Университета в Пенсилвания, публикувано в Archives of Dermatology на 21-ви ноември, пероралният прием на антибиотици за акне може да бъде свързан с увеличаване на вероятността за развитие на фарингит.

Според изследователите, предишни проучвания показват връзката между употребата на перорални антибиотици при пациенти с акне и развитието на фарингит, вероятно в резултат на повишен процент на колонизация със стрептококи от група А.

Една от хипотезите гласи, че увеличената колонизация може да се дължи на намаляване на разпространението на микроорганизми като Streptococcus salivarius, за които е известно, че предотвратяват колонизацията със стрептококи от група А.
повече информация »
 

По-висок риск от тежки инфекции при пациентите с псориазис

Научни статии
По-висок риск от тежки инфекции при пациентите с псориазисПсориазисът или неговите лечения могат да окажат влияние върху риска от тежки инфекции.
По този повод 25 742 болни с псориазис са сравнени с 128 710 контролни пациенти и са проследени за 6 години.
повече информация »
 

Метотрексат - седмично или месечно приложение?

Научни статии
Метотрексат - седмично или месечно приложение ?Счита се че седмичното приложение на метотрексат е по-малко хепатотоксично в сравнение с дневното. Ето какво показва проучване върху 202 пациента с генерализиран плакатен псориазис.
101 пациента приемат 2,5 мг дневно, други 101 15 мг седмично в три дози през 12 часа.
Пациентите са проследени за 1 година.
повече информация »
 

Консервативно хирургично лечение на субунгвален меланом

Научни статии
Косервативно хирургично лечение на субунгвален меланомКласическата терапия на субунгвалния меланом е радикална ампутация на дисталната фаланга.
За Консервативната тераппия включваща широка ексцизия на нокътната единица, последвана от кожна присадка има малко данни в литературата въпреки, че  се извършва в много центрове.

Изследвани 7 случая лекувани с консервативна хирургична терапия в периода 2004 - 2009 в клиниката  по дерматология и венерология в Лион Франция.
повече информация »
 
Резултати 101 - 120 от 378
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени