Big Picture Singapore
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Бъдещето на микробиологичното изследване

Бъдещето на микробиологичното изследване
Разглеждаме последните съобщения във водещите медицински сайтове и се питаме каква част от новостите в нашата наука, които към този момент ни изглеждат като научна фантастика, след време ще се прилагат рутинно и у нас. Предлагаме ви още един поглед към бъдещето, което отвъд океана вече е настояще.
 
Новата технология, наречена Vitek MS, която се базира на спектометър и е разработена за автоматизирано откриване на патогенни микроорганизми, може да разпознае 193 бактерии и гъби, включително Candida, Cryptococcus, Malassezia, Staphylococcaceae, Streptococcaceae, Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae и Bacteroidaceae. 

Изследването може да се приложи още в първите 18-24 часа от началото на инфекцията, като отчитането на цялата серия от 193 патогена отнема по-малко от 4 часа. Проучване на повече от 7000 микроорганизма показва, че системата открива груповата принадлежност на патогените с прецизност от 93.6%, а самият вид се идентифицира правилно в 87.5%. От всички резултати, едва 0.8% се отчитат като грешни.

Бързата идентификация на близо 200 различни микроорганизми за кратко време се отчита като значителен напредък и от така често споменаваната от нас FDA, която дава одобрението си за новия метод. 

Източник: Medscape

 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени