Big Picture Paris
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Стипендии от Българско дерматологично дружество

Начало » Дерматология » Стипендии от Българско дерматологично дружество
Стипендии от Българско дерматологично дружество
Уважаеми колеги,
 
Българското дерматологично дружество (БДД) отпуска всяка година стипендии в размер до 1000 евро еднократно за млади дерматолози със специалност или в хода на тяхната специализация в следните категории:
 
I. Стипендия за специализация в клиника / лаборатория извън България. За целта е необходимо кандидатите да представят следните документи:
1. Покана или писмено потвърждение от ръководителя на съотвеното приемащо звено.
2. Формулирана тема на специализацията.
3. Съгласие на ръководителя на научното звено, към което принадлежи кандидатът.
4. С предимство се ползват кандидати, които имат публикации във връзка с темата на специализацията.

II. Стипендия за участие в международни научни форуми с доклад или постер. Оценяването на кандидатите се извършва по точкова система, въз основа на сбор от точките, получени от следните критерии:
1. Публикации в международни научни списания - 5 т.
2. Публикации в български научни списания - 4 т.
3. Орални презентации (доклади, free communications, казуистика) пред международни научни форуми - 3 т.
4. Орални презентации (доклади, free communications) пред научни форуми в България - 2 т.
5. Участие с постер в международни научни форуми - 2.5 т.
6. Участие с постер в научни форуми в България - 1 т.

III. Стипендия за участие в курсове на EADV. Оценяването на кандидатите се извършва по точкова система, въз основа на сбор от точките, получени от следните критерии:
1. Публикации в международни научни списания - 4 т.
2. Публикации в български научни списания - 3 т.
3. Доклад/постер в международни научни форуми - 2 т.
4. Участие с доклад/постер в научни форуми в България - 1 т.
5. С предимство се ползват кандидати, които имат публикации във връзка с темата на курса.

Кандидатите трябва да адресират молбите и съответните придружаващи ги документи по имейл до председателя на комисията Доц. Снежина Василева, Клиника по дерматология, УМБАЛ Александровска, София, This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it , или до заместник-председателя на комисията Доц. Мирослава Кадурина, Клиника по дерматология, ВМА София, This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it .
 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени