Berlin 2023
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

НАЧАЛЕН КУРС ПО КАПИЛЯРОСКОПИЯ - 15-21.11. 2012 - Пловдив

Начало » Важни събития » Събития в България » НАЧАЛЕН КУРС ПО КАПИЛЯРОСКОПИЯ - 15-21.11. 2012 - Пловдив
НАЧАЛЕН КУРС ПО КАПИЛЯРОСКОПИЯ - 15-21.11. 2012 год., гр. ПловдивУважаеми колеги,

Имам удоволствието да Ви поканя да участвувате в първия по рода си "Начален курс по капиляроскопия", организиран от Сектора по функционална диагностика на кожата при Клиника по дерматология и венерология - Пловдив, включен в План-разписание на курсовете за следдипломна квалификация и индивидуална специализация на висшите медицински кадри през 2012 год. на Медицински Университет - Пловдив.

Съвременното видеокапиляроскопско изследване на околонокътния вал представлява достъпен и безопасен, неинвазивен метод за изследване на периферната микроциркулация. То дава възможност за разграничаване на първичен от вторичен феномен на Рейно и позволява ранно диагностициране на болестите на съединителната тъкан. Освен тях, редица други заболявания с ангажиране на периферната микроциркулация показват характерна капиляроскопска картина. По този начин капиляроскопията се превръща във важно средство, подпомагащо ежедневната работа на лекарите специалисти по ревматология, дерматология и професионални заболявания.

Целта на курс е да изгради първоначални знания и умения в участниците относно метода и неговото практическо приложение при изследване на нормални и патологични състояния.

Учебният процес ще се състои от лекции на водещи специалисти, демонстрации, самостоятелна работа и мултимедийни тестове.

В резултат от обучението участниците ще изградят ключови умения и компетенции за самостоятелно извършване на видеокапиляроскопско изследване и интерпретиране на основните типове капиляроскопски находки.

Посетете и се запознайте с пълната програма на курса на нашия сайт.

http://dermaplovdiv.tripod.com/capillaroscopy2012/index.htm

Очакваме Ви!
С уважение,

Доц. д-р Христо Добрев, дм
Началник на Клиника по дерматология и венерология
УМБАЛ “Св. Георги” - Пловдив


НАЧАЛЕН КУРС ПО КАПИЛЯРОСКОПИЯ - 15-21.11. 2012 год., гр. Пловдив

Анотация: Курсът има за задача да запознае участниците с техниката на метода, приложението му в практиката и значението му в диагностиката и проследяването на заболяванията, протичащи със засягане на периферната микроциркулация. Програмата включва теоретични и практически занимания. Курсистите ще бъдат запознати с кожната микроциркулация в норма и патология, методите за нейната оценка, историята на капиляроскопията и съвременния инструментариум за нейното извършване. Практическите занятия ще бъдат насочени към усвояване на техниката за извършване на капиляроскопското изследване, анализа и интерпретацията на наблюдаваната капиляроскопска картина. Диагностичната и прогностична стойност на капиляроскопията ще бъде илюстрирана с помощта на визуални техники и реални пациенти.

Отговорник: Доц. д-р Христо Добрев, дм

Изисквания за постъпване в курса: Курсът е предназначен за лекари специалисти по дерматология, ревматология и професионални заболявания.

База за провеждане: Клиника по дерматология и венерология, Сектор по функционална диагностика на кожата.

Време за провеждане: 15-21.11.2012 год.

Брой курсисти: 6 (шест)

Кредитни точки: 25 точки

Такса участие: 150 лв.


 

 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени