Big Picture Milan 2
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Висцерални лезии при пациенти с меланом. Винаги ли са свързани с рецидив ?

Начало » Дерматология » Научни статии » Висцерални лезии при пациенти с меланом. Винаги ли са свързани с рецидив ?
Висцерални лезии при пациенти с меланом. Винаги ли са свързани с рецидив ? Диагнозата метастазирал меланом често е базирана на клинични и образни изследвания при пациенти с анамнеза за меланом. Започва се химиотерапия без хистологично доказани метастази.

Дали става въпрос за метастази при всички случаи ?

Батистела и съавт. изследват 109 пациента с меланом и подозрение за висцерални метастази. При всички пациенти се прави хистологично изследване на суспектните лезии, чрез хирургична ексцизия, иглена биопсия, ендоскопска биопсия и.т.н. Основно са биопсирани бели дробове, гърди  и черен дроб.  Всички инвазивни методи са добре толерирани от пациентите и осигуряват достатъчно диагностичен материал за поставяне на хистологична диагноза.
Измежду всички 105 изследвани пациента в стадии I–III, при 53% се откриват меланомни метастази, при 24% се откриват бенигнени лезии, а при 22%  други типове рак.

В полза на меланомна метастаза са :
Нодуларния тип меланом, 12 месечен интервал между първичния меланом и биопсията на суспектна лезия, както и наличието на суспектни лезии извън бипсирания орган.


References:
Visceral lesions occurring during follow-up of melanoma patients: a true place for other diagnosis than melanoma metastasis
M. Battistella, C. Robert, D. Gossot, A. Dupuy, C. Mateus, D. Kérob, M.F. Avril, N. Basset-Seguin, C. Lebbé, E. de Kerviler,
M. Viguier*
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology
Volume 26, Issue 5, pages 602–610, May 2012


 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени