Big Picture Paris
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Автоимунен тиреоидит и акне при възрастни жени

Начало » Дерматология » Научни статии » Автоимунен тиреоидит и акне при възрастни жени
Автоимунен тиреоидит и акне при възрастни жениПрез последните десетилетия се наблюдава повишение на честотата на акне при възрастни и най-вече при жени.
Интересно е дали има асоциация между кожното заболяване и автоимунния тиреоидит.
Кунишиже и колеги изследват 107 възрастни жени за да отговорят на този въпрос. Сравняват ги с 60 здрави контроли. Изследвани са тиреоидни хормони (triiodothyronine (T3), thyroxine (T4), thyroid stimulating hormone (TSH), free T3 (FT3), free T4 (FT4)) антитиреоглобулинови антитела, антитироидпероксидазни антитела, тироидна ехография.
Според резултатите жените с акне имат статистически значимо висок риск от високи нива на антитиреоглобулинови антитела в сравнение със здравите контроли.
Асоциацията е независима от възрастта. Нивата на тироидните хормони не са значимо различни между двете групи. Няма разлика и при ултразвуковите изследвания.
Интересно е, че авторите наблюдават повишени нива на CRP при пациенти с акне, позитивни за антитиреоглобулинови антитела.
Според авторите, възрастните жени с акне трябва да бъдат скринирани за автоимунен тиреоидит.

References:

Association of thyroid autoimmunity with acne in adult women
T. Vergou1,*, E. Mantzou2, P. Tseke3, A.E Moustou1, A. Katsambas1, M. Alevizaki2, C. Antoniou1
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology
Volume 26, Issue 4, pages 413–416, April 2012
 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени