Big Picture Singapore
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Хирургични граници за меланома in situ

Начало » Дерматология » Научни статии » Хирургични граници за меланома in situ

Хирургични граници за меланома in situХирургичните граници за терапията на меланома in situ предизвикват противоречия. Настoящите 5 мм  в здраво са базирани на консенсус от 92 година. От тогава са натрупани данни, че тези граници не са достатъчно адекватни.

Джой и съавт. искат да изработят гайдлайни за определяне на хирургичните граници  при ексцизия на меланома in situ.
Те изследват проспективно 1072 пациента с 1120 меланома  in situ . Всички лезии са изрязани чрез микрографска хируругия по Мос, като границите са изследвани със замразени срези.
Минималната граница в здраво е 6 мм, като на всеки следващ етап са добавяни допълнителни 3 мм.
Изчислена е минималната хирургична граница в здраво, която успешно премахва 97% от туморите.

 

86 % от меланомите са изрязани успешно на 6 мм в здраво.
98,9% от туморите са изрязани успешно на 9 мм в здраво.
Превъзходството на 9 милиметровата граница пред 6 мм е статистически значимо.  Полът, локализацията и диаметърът не засягат тези резултати.  Честотата на рецидивите при пациенти лекувани с микрографска хирургия по Мос е 0,3%.

Според авторите, често препоръчваната граница от 5 мм в здраво при меаланомите in situ  е неадекватна.  Стандартната хирургична ексцизия на тумора трябва да е на 9 мм в здраво подобно на тази препоръчвана за ранно  инвазивен меланом.

References:

Surgical margins for melanoma in situ
Joy H. Kunishige, MDa, , , David G. Brodland, MDb, John A. Zitelli, MDb
Journal of the American Academy of Dermatology
Volume 66, Issue 3, March 2012, Pages 438–444

 

Снимка: Интернет

 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени