Big Picture Paris
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Сравнителен анализ на реакциите към циклини, френско проучване и преглед на литературата

Начало » Дерматология » Научни статии » Сравнителен анализ на реакциите към циклини, френско проучване и преглед на литературата
Сравнителен анализ на реакциите към циклини, френско проучване и преглед на литературатаОтдавна съществува въпросът за качествени и количествени разлики между страничните реакции към циклини, най - вече между миноциклин и доксициклин.
За проучването на тези разлики са събирани данни от French Pharmacovigilance Database (FPD).
Между циклините налични във Франция най-често използваните са доксициклин и миноциклин. За периода 1995 - 2007 продажбите им спадат в по-висока степен за миноциклина.
Според FPD свързаните с миноциклина странични реакции са по-сериозни и почести в сравнение с другите циклини.

Страничните реакции от миноциклин и доксициклин  се различават и качествено.
При доксициклина предоминират езофагеалните лезии и гастроинтестинални смущения, докато при миноциклина - повишената интракраниална хипертензия и чернодробните нарушения.
При миноциклина по-чести са DRESS и други реакции на свръхчувствителност.
Страничните  реакции докладвани  от лимециклин и метациклин са най-вече кожни и гастроинтестинални нарушения.

Според резултатите съотношението полза/вреда при миноциклина е в значително по-ниско от това при доксициклина и вероятно лимециклина и метациклина. Според авторите миноциклина не би трябвало да бъде средство на първи избор в терапията на акне.

References:
Comparative analysis of adverse drug reactions to cyclines: results of a French national survey and review of the literature
B. Lebrun-Vignes1, C. Kreft-Jais2, A. Castot3, O. Chosidow4, and the French Network of Regional Centers of Pharmacovigilance
British Journal of Dermatology
Accepted Article (Accepted, unedited articles published online for future issues)


 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени