Banner Milan
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Псориазис и Атопичен дерматит - и болестите могат да се мразят

Начало » Дерматология » Научни статии » Псориазис и Атопичен дерматит - и болестите могат да се мразят

Псориазис и Атопичен дерматит - и болестите могат да се мразятЗа този антагонизъм се говори отдавна и е по-известен като TH1/TH2-хипотеза. Тази хипотеза се основава на факта, че пациенти с TH2-доминиращи заболявания като атопичен дерматит и астма са сравнително защитени от TH1-доминиращи заболявания като захарен диабет, ревматоиден артрит или псориазис.

Представяме Ви тема от секцията "What's new?" в обастта на дерматоалергологията от ISA 2011.

(снимка: интернет) 

В тази връзка Олезен и сътрудници описват обратна зависимост между диабет тип1 и АД, като честотата на АД при дец с диабет тип1 преди началото му е значително по-нисък от контролите. След започване на диабета обаче, честотата на АД в двете групи е еднаква. Описани са обаче и случаи на пациенти, които развиват едновременно псориазис и АД. Интересното при тях е, че двете заболявания се редуват и при започване на лечение и овладяване на едното се развива клиничната картина на другото. В този случай се доказва, че различни субпопулации Т-клетки могат да инфилтрират един и същи орган, съответно: ТН1/ТН17 клетки при псориазис и ТН2 клетки при АД, както и че това налага ползването на терапевтични средства с по-широк обхват на Т-клетъчна супресия.
 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени