Berlin 2023
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Ефикасна ли е хомеопатията в дерматологията: Какво казва науката?

Начало » Дерматология » Любопитно » Ефикасна ли е хомеопатията в дерматологията: Какво казва науката?
Ефикасна ли е хомеопатията в дерматологията: Какво казва науката ?Хомеопатичните средства са рутинно използвани за терапия на кожните болести, но въпреки това в литературата  липсват доказателства за тяхната ефективност.
T. Simonart и съавтори се заравят дълбоко в темата и се опитват да намерят научни доказателства за ефективността на хомеопатичните средства в дерматологията.

Те правят систематичен преглед на контролираните клинични проучвания на за периода януари 1962 - април 2011. Събират данни от MEDLINE, PubMed, Current Contents, HomInform, (Glasgow) reference lists, специализирани учебници и дори се свързват с производителите на хомеопатични средства. Пред авторите не съществуват езикови бариери и взимат предвид всички публикации независимо на какъв език са публикувани. Двама редактори извличат намерените данни касаещи качеството на проведеното проучване, типът лекарство, популацията и резултатите от проведеното лечение.

След цялото това обширно търсене за посочения почти половинвековен период авторите намират едва 12 проучвания, чиито резултати могат да бъдат интерпретирани, като 9 от тях не показват позитивен ефект върху лекуваната дерматоза. Трите показващи позитивен ефект са с ниско методологично качество.

За колектива не съществуват достатъчни доказателства показващи ефективността хомеопатията. Няма проучване ясно показващо ефективността на даден препарат при дори една дерматоза.

 

References:

Homeopathic remedies in dermatology: a systematic review of controlled clinical trials
T. Simonart1,C. Kabagabo1, V. De Maertelaer
British Journal of Dermatology
Accepted Article (Accepted, unedited articles published online for future issues)


 

 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени