Berlin 2023
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Прогностична стойност и клинична значимост на халоневусите при витилиго

Начало » Дерматология » Научни статии » Прогностична стойност и клинична значимост на халоневусите при витилиго
Прогностична стойност и клинична значимост на халоневусите при витилигоВитилигото и халоневусите могат да са представени заедно или по отделно, но дали са отделни нозологични единици остава неясно.
Авторите на това проучване се опитват да определят клиничната значимост на халоневусите по отношение на прогнозата на витилиго, клиничният му профил и курс.

Изследвани са 291 пациента разделени на три групи.  Само с халоневуси (група1), с генерализирано витилиго без халоневуси (група2), с генерализирано витилиго  с халоневуси (група 3).
Пациентите само с халоневуси съобщават за по-малка асоциираност  с автоимунни заболявания, по-малко вероятно е да имат фамилна анамнеза за витилиго, както и наличие на кьобнеров феномен в сравнение с болни с генерализирано витилиго.

Множествени халоневуси са значително по-често наблюдавани  при пациенти от група 1 в сравнение с група 3.
При група 3 халоневусите са съобщени преди развитието на витилиго при 61% от случаите.  Между наличието на халоневуси, тежестта, активността и типа на витилигото не се съобщава значителна корелация.

Халоневусите, обаче, при болни с витилиго значително намаляват риска от асоциирани автоимунни заболявания, като възрастта на започване на витилигото е занчително по-ниска от тази на болните с витилиго без халоневуси.
Според авторите халоневусите представляват отделна нозологична единица. При някои пациенти наличието на халоневуси може да е иницииращ фактор в патогенезата на витилиго.


References:
Prognostic value and clinical significance of halo naevi regarding vitiligo
N. van Geel,  S. Vandenhaute,  R. Speeckaert,  L. Brochez,  I. Mollet, L. De Cooman,  J. Lambert
British Journal of Dermatology
Volume 164, Issue 4, pages 743–749, April 2011


 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени