Big Picture Vienna
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Системни кортикостероиди и бременност

Начало » Дерматология » Научни статии » Системни кортикостероиди и бременност
good_bad.gifУважаеми колеги,
Миналата седмица имаше запитване от един от нашите читатели за употребата на системни кортикостероиди по време на бременност.
Ние направихме справка в Pubmed базата данни. Резултатите, които намерихме бяха оскъдни, като нашето внимание привлякоха две статии, в които има някои противоречиви елементи. В едно израелско проучване са сравнени 311 пациентки получили кортикостероидно лечение през първия триместър на бременността със  790 пациентки без тератогенни рискове. В резултат не са намерени случаи на орална цепнатина или други случаи на малформации. Повишена е обаче честотата на аборти (11,5%/7%) и преждевременни раждания (22,5%/10,8%). Също така и децата родени от майките лекувани с кортикостероиди през първия триместър са с по-ниско тегло при раждането.

Друго проучване на колектив от Канада съчетава кохортен дизайн и мета-анализ (Мета-анализът е  системна статистическа процедура за комбиниране на резултатите от много проучвания).  В проспективната част са изледвани 185 пациентки лекувани с преднизолон по време на бременността и са сравнени със 188 пациентки без тератогенен риск. Резултатите не показват повишена честота на аномалии у новородените.

Мета-анализът показва гранично повишен риск от малформации след първия триместър на бременността, като рискът от орални цепнатини е увеличен 3,4 пъти, което според авторите съответства на резултатите от проучвания върху животни.

References:

Birth defects after maternal exposure to corticosteroids: prospective cohort study and meta-analysis of epidemiological studies.
Park-Wyllie L, Mazzotta P, Pastuszak A, Moretti ME, Beique L, Hunnisett L, Friesen MH, Jacobson S, Kasapinovic S, Chang D, Diav-Citrin O, Chitayat D, Nulman I, Einarson TR, Koren G.
Teratology. 2000 Dec;62(6):385-92.

Pregnancy outcome after first trimester exposure to corticosteroids: a prospective controlled study.
Gur C, Diav-Citrin O, Shechtman S, Arnon J, Ornoy A.
Reprod Toxicol. 2004 Jan-Feb;18(1):93-101.

 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени