Big Picture Valencia 2015
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

"вътрешен" и "външен" атопичен дерматит

Начало » Дерматология » Научни статии » "вътрешен" и "външен" атопичен дерматит
вътрешен и външен атопичен дерматитРазделението на атопичния дерматит на подтиповете  "външен" и "вътрешен" е въведено някъде през втората половина на 80-те на миналия век. Тези два подтипа са използвани за първи път през 1947 от Rackeman, за да oхарактеризират астмата.

Синоними на "външен" и "вътрешен" атопичен дерматит са алергичен и неалергичен. В литературата съществуват разногласия дали "вътрешният" атопичен дерматит е отделно обособено състояние, затова някои автори го наричат атопиформен дерматит.
След 2000 - та година, класифицирането на атопичния дерматит на "външен" и "вътрешен" е широко използвано.


"Външният" или алергичен атопичен дерматит се характеризира с:

1. Външният атопичен дерматит е класическия тип и е често срещан.
2. Високи серумни нива на IgE, както и наличие на специфични IgE  към хранителни алергени или такива от околната среда .
3. Нарушена кожна бариера.
4. Налице са филагринови мутации.

Някои от характеристиките на "вътрешния "атопичен дерматит са:

1. Серумните нива на IgE са в границите на нормата и липсват специфични IgE.
2. Заболяването започва в по-късна възраст, протича по-леко, има гънки на Дени Морган, но липсват ichthyosis vulgаris или палмарна хиперлинеарност.
3. Липсват филагринови мутации.
4. Експресията на IL-5, IL-4 и IL-13 е по-ниска, докато тази на interferon-γ e по-висока.
5. Предполага се, че тези пациенти не са сенсибилизирани с протеинови алергени, индуциращи ТH2 имунен отговор, а  с друг тип алергени, като се счита, че може би това са метали.

References:

[1]Yoshiki Tokura Extrinsic and intrinsic types of atopic dermatitis
Journal of Dermatological Science
Volume 58, Issue 1, April 2010, Pages 1-7
[2] Novak N, Bieber T. Allergic and nonallergic forms of atopic diseases. J Allergy Clin Immunol 2003;112:252–62.
[3] Romanet-Manent S, Charpin D, Magnan A, Lanteaume A, Vervloet D. Allergic vs nonallergic asthma: What makes the difference? Allergy 2002;57:607–13.
[4] Wuthrich B. Atopic dermatitis. Ther Umsch 1989;46:633–40.
[5] Brenninkmeijer EE, Spuls PI, Legierse CM, Lindeboom R, Smitt JH, Bos JD.
[6]Clinical differences between atopic and atopiform dermatitis. J Am Acad Dermatol 2008;58:407–14.

 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени