Big Picture Copenhagen
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Спектър на кожнолигавичните прояви при болест на Adamantiades-Behcet в Гърция

Начало » Дерматология » Научни статии » Спектър на кожнолигавичните прояви при болест на Adamantiades-Behcet в Гърция
Спектър на кожнолигавичните прояви при болест на Adamantiades-Behcet в ГърцияТова е най-голямото специфично демографско и клинично проучване, провеждано досега в Гърция. Целта на проучването е да се анализира спектъра на кожнолигавични прояви при 202 пациента с болест на Adamantiades-Behcet в Гърция (ABD) в Гърция.

Методи: Всеки кожнолигавичен симптом в началото на болестта, както и при проследяването, се записва в специален въпросник, който включва 58 точки. Всички пациенти покриват критериите за болест на Бехчет на Международната изследователска група (International Study Group).

Резултати: В проучването са включени 130 мъже и 72 жени. Средната им възраст е 42.03 ± 12.41 и 44.96 ± 11.99 съответно за мъже и жени. Тестът за патергия е позитивен при 38%, докато 75% от пациентите са положителни за HLA-B5 (51). В началото на болестта се откриват: орални афтозни улцерации при 64.36%, генитални улцерации при 6.93%, кожни лезии при 8.91%, еритема нодозум при 7.42% и псевдофоликулит при 1.5%. Един от пациентите е с улкус на крака. При проследяването орални афтозни улцерации се намират при 100%, генитални улцерации при 65.4% и 51.4%, еритема нодозум при 42.9% и 78.1%, докато псевдофоликулит при 57.1% и 21.9% съответно при мъже и жени. Открити са значими разлики, които показват различен ход на кожнолигавичното заболяване при мъже и жени.

Заключение: Естеството и честотата на кожнолигавичните прояви са важни за диагностиката на ABD, докато от друга страна се откриват и значими разлики между половете при изследването на тази група от гръцки пациенти. Също така се наблюдават значими разлики, когато тези резултати се сравнят с резултатите от четири други серии, което най-вероятно се дължи на генетични фактори и фактори от околната среда.

The spectrum of mucocutaneous manifestations in Adamantiades-Behcet's disease in Greece
G Vaiopoulos † , P Konstantopoulou †,*, N Evangelatos † , Ph Kaklamanis ‡
  † First Department of Internal Medicine, Laikon General Hospital, Athens University
  ‡ Athens Medical Center, Athens, Greece 

 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени