Big Picture Valencia 2015
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Асоциация между употребата на НСПВС и спиноцелуларен карцином

Начало » Дерматология » Научни статии » Асоциация между употребата на НСПВС и спиноцелуларен карцином
Асоциация между употребата на НСПВС и спиноцелуларен карциномЦелта на проучването е да се изследва асоциацията между употребата на НСПВС и спиноцелуларен карцином.

Авторите провеждат ретроспективно случай-контрол проучване в  Kaiser Permanente Northern California (KPNC) - голяма здравна организация. Изследвани са 415 членове на организацията с диагностициран спиноцелуларен карцином и са сравнени с 415 членове без анамнеза за кожен рак съвпаднати по възраст, пол и раса. Употребата на НСПВС е категоризирана според вида на лекарственото средство.

Анализът на данните не показва статистически - значимо намаление на  риска за развитие на  спиналиом спрямо съобщената употреба на НСПВС.
Според проучването експозицията на НСПВС не е свързана с риска от развитие на спиноцелуларен карцином.


References:
Association Between Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug Use and Cutaneous Squamous Cell Carcinoma
Maryam M. Asgari, MD, MPH; Mary-Margaret Chren, MD; E. Margaret Warton, MPH; Gary D. Friedman, MD, MS; Emily White, PhD
Arch Dermatol. 2010;146(4):

 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени