Big Picture Copenhagen
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Епидемиология и коморбидност при деца болни от псориазис

Начало » Дерматология » Научни статии » Епидемиология и коморбидност при деца болни от псориазис
Епидемиология и коморбидност при деца болни от псориазисПсориазисът е често заболяване засягащо всички възрастови групи. В литературата са публикувани малко проучвания върху епидемиологията на псориазиса при деца.
Целта на това проучване е да се определи честотата на придружаващите ювенилния псориазис заболявания в Германия на базата на данни от здравното застраховане.

Данни се събират от около 1,3 милиона задължително здравно застраховани лица в Германия от застрахователна организация покриваща всички региони в страната. Пациентите с псориазис се индентифицират чрез кодировката по МБК-10, която е задължителна при всички амбулаторни и болнични посещения. Анализът е извършен върху всички пациенти, които са вписани през 2005 г.
Идентифицирани са 33 981 пациента с псориазис. Честотата на заболяването през 2005 е 2,5%. Децата с псориазис под 18 години са 0,71%. Разпространението на заболяването се повишава по приблизително линеарен модел от 0,12% при възраст една година до 1,2% при възраст 18 години.
Общата честота на коморбидност при пациентите с псориазис под 20 години е два пъти по висока в сравнение с пациентите без  псориазис. Ювенилният псориазис е асоцииран с по-висока честота на хиперлипидемия, затлъстяване, хипертония, диабет, реваматоиден артрит и болест на Крон.
Псориазисът е често срещано заболяване при деца. Както при възрастните, то е свързано със значителна коморбидност. При тези пациенти вниманието по отношение на придружаващите заболявания трябва да е повишено с цел ранното им откриване и лечение.

References:

Epidemiology and comorbidity of psoriasis in children
M. Augustin, G. Glaeske*, M.A. Radtke, E. Christophers†, K. Reich‡ and I. Schäfer
British Journal of Dermatology
Volume 162 Issue 3, Pages 633 - 636
Published Online: 18 Nov 2009

 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Защо избрахте специалността Кожни и венерически болести? (можете да посочите повече от един отговор)
   

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени