Banner Madrid
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Метотрексатът е полезен стероид-щадящ агент при трудноповлияваща се хронична уртикария

Начало » Дерматология » Научни статии » Метотрексатът е полезен стероид-щадящ агент при трудноповлияваща се хронична уртикария
Метотрексатът е полезен стероид-щадящ агент при трудноповлияваща се хронична уртикарияВ литературата съществуват единични съобщения за метотрексат при хронична уртикария.
Целта на проучването е да определи ефективността на метотрексат при стероид зависимата уртикария, неговото влияние върху стероидната редукция и разликите в отговора на терапията между пациенти с и без антитела.

Проведен е ретроспективен преглед на 16 случая на пациенти със стероид зависима уртикария лекувани и с метотрексат.
Средната продължителност на заболяването преди включване на метотрексат е 48,5 месеца (12-164). Всички са неподатливи на терапия с антихистамини и други средства от втора линия с изключение на преднизолон.
Отговорът към метотрексат е степенуван: без повлияване, известно повлияване (по-малко уртики и подобрение на симптомите, но без намаляване на стероида), значително повлияване (подобрение с намаляване на стероида), пълно оздравяване ( без симптоми, без стероиди, но на антихистамини).

12 от 16-те пациента отговарят на терапията. Трима с известно повлияване, седем със значително повлияване и двама оздравяват напълно. При четирима от осемте пациента отговорили на терапията и трима от тримата неотговорили  са налице функционални антитела.  Дозата достигаща стероид-щадящ ефект е 10-15 мг седмично (кумулативната средна доза е 15-600 мг, средната 135). Метотрексатът е добре толериран.


Меоттрексатът може да е полезно лечение на стероид зависимата хронична уртикария. Функционалните антитела не корелират с отговора. Ефектът на метотрексат е антиинфламаторен и имуносупресивен. Той може да е от полза при хроничната уртикария независимо от патогенетичния механизъм без значение дали е автоимунна или не.
References:

Methotrexate: a useful steroid-sparing agent in recalcitrant chronic urticaria
A. Perez, A. Woods and C.E.H. Grattan
British Journal of Dermatology
Volume 162 Issue 1, Pages 191 - 194

 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Защо избрахте специалността Кожни и венерически болести? (можете да посочите повече от един отговор)
   

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени