Big Picture Geneva
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Фактори засягащи кожното стареене

Начало » Дерматология » Научни статии » Фактори засягащи кожното стареене
Фактори засягащи кожното стареенеЦелта на това проучване е да се идентифицират факторите корелиращи с фотостареенето. За да бъде контролирана генетичната предиспозиция, авторите използват въпросник раздаден на близнаци. Събирана е  информация за типа на кожата по Fitzpatrick, анамнеза за кожен рак, тютюнопушене, консумация на алкохол и тегло. В последствие лекари определят клиничната фотоувреда по точкова система при всеки участник. Проучването се провежда на годишния фестивал на близнаците в Туинсбъгр, Охайо.

Участниците са доброволци най-вече от Охайо, Пенсилвания и североизточните Щати. Изследването е завършено доброволно от двойки монозиготни и дизиготни близнаци. Анализирани са 130 анкети от 65 двойки близнаци.

Остаряването на кожата е определяно чрез валидирана фотографска скала на фотоувреда базирана на характеристики като финно набръчкване и промени в пигментацията.
Намерена е висока степен на корелация на фотоувредата при монозиготни и дизиготни близнаци. Факторите предсказващи по-висока степен на фотоувреда са анамнезата за кожен рак, зиготността, теглото и тютюнопушенето. Алкохолната консумация е значително асоциирана с по-ниски стойности на фотоувреда.

Това проучване върху близнаци ни предоставя уникалната възможност да бъде контролирана генетичната предиспозиция към фотоувреда, за да бъдат ,изяснени различните фактори на околната среда, влияещи върху кожното остаряване. Връзката намерената между тютюнопушене, телесно тегло, употреба на фотопротектори, кожен рак и фотоувреда може да мотивира пациентите да променят рисковото си поведение.

References:

Factors That Affect Skin Aging
A Cohort-Based Survey on Twins
Kathryn J. Martires, BA; Pingfu Fu, PhD; Amy M. Polster, MD; Kevin D. Cooper, MD; Elma D. Baron, MD
Arch Dermatol. 2009;145(12):1375-1379.
 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Защо избрахте специалността Кожни и венерически болести? (можете да посочите повече от един отговор)
   

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени