Big Picture Paris
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Папилома вирусът: трябва ли да се ваксинираме?

Начало » Дерматология » Научни статии » Папилома вирусът: трябва ли да се ваксинираме?
Папилома вирусът: трябва ли да се ваксинираме?Уважаеми колеги,

За ваше улеснение подбрахме, преведохме и резюмирахме по интересни случаи и проучвения, представени на последните Парижки дерматологични дни на традиционните сесии „Quoi de neuf?” (Какво ново?).Анализ разпространението във Франция на генотипове на папилома вирусите (HPV) в инвазивните карциноми, интраепителиалните неоплазии в напреднал стадий (CIN 2/3) и в ранен стадии на шийката на матката, както и външните остри кондиломи показват преобладаващо инфекция с HPV в около 98% от случаите. При инвазивните карциноми и неоплазиите в напреднал стадии HPV16 значително преобладава (съответно 73% и 62%), следван от HPV18 (19%) при карцинома и HPV31 (15%) при високостепенните неоплазии. При нискостепенните неоплазии HPV66 (25%) и HPV16 (21%) са най-чести, докато при острите кондиломи това са HPV6 (68%) и HPV11(16%). При това положение при хипотетично ваксиниране на 100% при пациентки, които не са инфектирани с някой от посочените фенотипове, квадривалентните ваксини насочени срещу HPV 6, 11, 16 и 18 може да предотврати 71 до 81% от инвазивните карциноми, от 45 до 64% от високостепенните неоплазии, от 14 до 34% от нискостепенните неоплазии и от 63 до 88% от кондиломите (1). Проблемът е още по-сериозен в развиващите се страни, където ракът на шийката на матката е на първо място по смъртност при жените особено след нарастването на епидемията от СПИН (2).

 Папилома вирусът: трябва ли да се ваксинираме?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1).Jacquard AC, Denis F, Pretet JL, Aubin F, Pradat F, Riethmuller D. Distribution des genotypes de papillomavirus humain (HPV) dans les lesion genitales en France: etude EDITH. BEH 2009;29:313-7
(2).Hessel l. Introduction de la vaccination contre les papillomavirus humain dans les pays en developpement: bilan et perspectives. Med Trop 2009;69:323-6
 

 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Защо избрахте специалността Кожни и венерически болести? (можете да посочите повече от един отговор)
   

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени