БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Поведение и изход при метастатичен меланом по време на бременността

Начало » Дерматология » Научни статии » Поведение и изход при метастатичен меланом по време на бременността
Поведение и изход при метастатичен меланом по време на бременносттаВ литературата са публикувани само няколко проучвания касаещи проблема, въпреки че метастатичният меланом представлява предизвикателство за лекаря. Авторите изследват терапевтичното поведение и изхода както за майката, така и за фетуса при бременни жени с напреднал меланом.
Френско национално ретроспективно проучване  е проведено в 34 отделения по дерматология или онкология. Включени са всички пациенти с меланома в стадий III/IV по American Joint Committee on Cancer (AJCC) диагностицирани по време на бременността. Събирани са данни касаещи анамнезата на заболяването , бременността , лечението, раждането, майчината и детската прогноза.

В проучването са включени 22 жени - 10 в стадий III  и 12 в стадий IV. При три от пациентките е извършен аборт. При други три  поведението е на терапевтично въздържание по време на бременността, а при 14 пациентки се предприема хирургия, 4 пациентки получават химиотерапия и една е лекувана с мозъчна радиотерапия като самостоятелно средство.
Средната гестационна седмица е 36 -та. Не са наблюдавани неонатални метастази или деформации. При един случай са намерени метастази в плацентата. От 18 новородени, 17 са живи (средно проследяване 17 месеца), едно умира от внезапна смърт в детството. 2 годишната майчина преживяемост е 56 % (стадий  III) и 17 % (стадий  IV).

Повечето бременни жени диагностицирани с метастатичен меланом избират да продължат бременността си. В повечето случаи според това проучване те раждат здрави, често недоносени деца.
С изключение на първи триместър от бременността, при бременните се прилага конвенционалната терапия за меланома. Сериозни странични ефекти не се наблюдават с изключение на един случай на спонтанен аборт след оперативна интервенция.
Нивата на смъртност не предполагат влошена прогноза поради бременността, но за определянето на този показател са необходими по-големи  контролирани проспективни проучвания.


References:
Management and outcome of metastatic melanoma during pregnancy.
Pagès C, Robert C, Thomas L, Maubec E, Sassolas B, Granel-Brocard F, Chevreau C, De Raucourt S, Leccia MT, Fichet D, Khammari A, Boitier F, Stoebner PE, Dalac S, Celerier P, Aubin F, Viguier M.
Br J Dermatol. 2009 May 21.


 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Защо избрахте специалността Кожни и венерически болести? (можете да посочите повече от един отговор)
   

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени