Big Picture Singapore
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Doctor Honoris Causa

Начало » Важни събития » Събития в България » Doctor Honoris Causa
Doctor Honoris Causa
На 23 май т.г.,  на тържествена церемония в Ректората на Тракийски Университет, Стара Загора, Ректорът на Университета Доцент  Д-р  Добри Ярков връчи на Чл. кор. Професор Николай Цанков, консултант  в клиниката по дерматология и венерология при Ачибадем Сити Kлиник Токуда болница - София, почетното научно звание "Doctor Honoris Causa".  

 
Деканът на Медицинския Факултет Доцент д-р Юлиан Ананиев запозна присъстващите с  научните достижения  на Професор Николай К. Цанков:
                                
1973 г. - Асистент в университетската клиника по К.В.болести,ВМИ,София
1976 г. - Полага успешно изпит за специалност по К.В. болести
1978 г. - Старши асистент
1979 г. - Кандидат на Медицинските науки след защитена дисертация на 
тема „Клинични,лабораторни и терапевтични проучвания при болни с алергия към пеницилин и ампицилинови екзантеми"
1980 г. - Специализация в Мед.Факултет "Ларибоазие-Сент Луи",Париж
1981 г. - Главен асистент
1986 г. - Командирован като главен асистент в кожна клиника на Тракийски университет,Стара Загора.
1990 г. - Стaрши  научен  сътрудник   II степен
1991 г. - Председател на Българско дерматологично дружество
1995 г. - Доктор на медицинските науки след защитена дисертация на тема "Медикаментозна терапия при болни с Psoriasis vulgaris-рискови и перспективни тенденции"
1995 г. - Ръководител катедра "Дерматология и Венерология",МУ,София
1996 г. - Професор
1997 г. - Президент на CEEDVA (Central Eastern Dermato Venerological Association)
1999 - 2009 г. - Декан на Медицински факултет-София
2004 г. - Лекар на България
2005 г. - Лекар на годината
2005 г. - Президент на 3-ти Симпозиум на Европейската Академия по Дерматология и Венерология, София
2005 г. - Включен като единствен български лекар и един от 65-те лекари на света в книгата "Carring Physicians of the World" ,издание на Световната Медицинска асоциация през 2005 г.
2007 г. - Председател на Honours and Awards Committee    към Европейската Академия по Дерматология и Венерология
2007 г. - Почетна грамота от Академичното ръководство на Медицински Факултет,Тракийски Университет
2008 г. - Член-кореспондент на БАН
2008 г. - Председател на научната комисия на ВАК по медицина
2012 г. - Председател на научния съвет на болница "Токуда" София
2012 г. - Член на 6 български  антарктически експедиции
2019 г. - Doctor Honoris causa Университет "Гоце Делчев",Северна Македония.
2020 г. - Наименование на остров в Антарктическия Архипелаг на името на           Николай Цанков - Tsankov Island.
2020 г.  - Doctor Honoris causa на Университет „Гоце Делчев“,Северна Македония
1972-2022 г. - Автор на 411  научни  статии (212 в чужбина, 199 в България)
1980-2022 г. - Изнесъл 37 пленарни лекции на международни конгреси
2002-2017 г. - Изнесъл 3 пленарни лекции на Световни конгреси

Монографии в България - 18, от които 2 самостоятелни монографии , участие с отделни глави - 16  
Главен редактор на 3 от монографиите издадени в България.
 
Монографии в чужбина - участие в 16 глави,като поканен автор .Главен редактор на монографията " Psoriasis as a systemic disease".2016 г.

Научните му трудове са цитирани над 3,000 пъти - 400 пъти в България,над 2600 пъти в чужбина  

Бил е и е член на  19 редакционни колегии на научни списания 
България – 10 
Чужбина - 9 - между които European Journal of Dermatology,  Journal of У the European Academy of  Dermatology and Venerology,  Archives of Dermatology(Chicago),  Clinics in Dernatology(Philadelphiа)

Главен редактор на списание "Дерматология и Венерология"
Член-основател на 3 чуждестранни научни организации и академии.
Почетен член(Honorary member)  на 17 научни дружества по дерматология и венерология в света,между които
Швейцарско (2005 г.),Германско(2007 г.),Испанска Академия(2018 г.),Френско(2017 г.), Североамериканско дружество(2010 г.)

Дерматолог на годината (2013 г.) - Международна награда на International League of Dermatological Socoeties (ILDS) за 2013 г.

Научен ръководител на 19 успешно защитени дисертации за придобиване на научно-образователната степен "Доктор по медицина".

Научен ръководител на 28 специализиращи дерматология лекари.  

Рецензент на 35 дисертации за присъждане на научни и академични степени и звания.

 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени