Big Picture Milan 2
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Окончателна програма - Софийски дерматологични дни 2017

Начало » Важни събития » Окончателна програма - Софийски дерматологични дни 2017
Окончателна програма - Софийски дерматологични дни 2017

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание програмата на ежегодните  XXVI Софийски дерматологични дни “Проф. Асен Дурмишев”, които ще се проведат, както обикновено в периода 3-5 ноември 2017 в х-л “Маринела”, София.

 

 

НАУЧНА ПРОГРАМА

Четвъртък, 02.11.2017 – Гранд хотел София
19.00 – 20.0 Симпозиум “Uriage”

20.00 Вечеря

Петък, 03.11.2017 – Хотел Маринела

09.00 – 09.30 Официално откриване на конференцията

09.30 – 10.30 Сесия клинични случаи “Автоимунни дерматози”
председателство: Н. Цанков, С. Василева, Л. Дурмишев

1. Porphyria cutanea tarda: представяне на два случая.
М. Шахид, М. Михайлова, К. Дреновска, Д. Серафимова, В. Брощилова, Л. Митева, С. Василева
2. Булозен пемфигоид след имплантация на пейсмейкър.
Т. Томов, К. Дреновска, П. Чавдаровски, М. Шахид, М. Балабанова, Л. Митева, С. Василева
3. Pemphigoid gestationis.
Д. Кожухарова, Д. Серафимова, К. Дреновска, В. Брощилова, М. Шахид, Л. Митева, С. Василева
4. Pemphigus vegetans – тип Neumann.
Т. Ганчева, М. Ганева, К. Мануелян, Ж. Троева, В. Велев, Р. Делийска, Е. Христакиева
5. Булозен пемфигоид при пациентка със sclerodermia circumscripta.
М. Сълева, Й. Пожарашка, М. Хаджийска, М. Ръткова, А. Аргиров, Д. Капнилов, А. Стоименов, С. Василева, М. Балабанова, Л. Митева, Г. Пехливанов
6. Булозен пемфигоид в асоциация с псориазис.
К. Дреновска, Д. Серафимова, М. Шахид, В. Брощилова, П. Чавдаровски, Т. Томов, М. Балабанова, Л. Митева, С. Василева
7. Нокътни промени при pemphigus: представяне на два случая.
Х. Добрев, Ц. Абаджиева, М. Чукарова, А. Гюрова, К. Чорлева, Г. Павлова, Т. Алексиев
8. Pemphigus vulgaris juvenilis – case report.
Gj. Gocev, S. Nikolovska, I. Dohcheva – Karajovanov

10.30 – 10.45 кафе пауза

10.45 – 11.10 Сесия чуждестранни лектори
председателство: К. Праматаров, М. Ганчева

1. An overview on use of Re-scan Confocal Microscopy (RCM) for skin cancer diagnosis.
Giovanni Pellacani

11.10 – 12.10 Сателитен симпозиум “Abbvie”

12.10 – 12.15 пауза

12.15 – 12.45 Сателитен симпозиум “Borola”

12.45 – 13.15 Сателитен симпозиум “Berlin Chemie”

13.15 – 14.30 обедна почивка

14.30 – 15.30 Сесия клинични случаи “Редки и наследствени синдроми”
председателство: Л. Митева, Е. Христакиева, И. Йорданова

1. Lichen myxedematosus.
М. Къчева, И. Богданов, З. Демерджиева, М. Кадурина, Н. Цанков
2. Papuloerythroderma Ofuji.
И. Богданов, М. Къчева, Р. Денчева, З. Демерджиева, Е. Обрешкова, Н. Цанков
3. Първична системна амилоидоза.
И. Богданов, Н. Всилева, М. Къчева, М. Кадурина, Р. Дърленски
4. Aplasia cutis congenita.
П. Чавдаровски, В. Матеева, Д. Странски, Е. Петрова, И. Ботев, В. Брощилова, Л. Митева, Г. Матеев
5. Lichen striatus при дете, индуциран от NB-UVB фототерапия.
Ал-Садек Л., Т. Ганчева, К. Мануелян, Р. Делийска, Е. Христакиева
6. Псориатична онихогрифоза – лечение с метотрексат.
К. Мануелян, Т. Ганчева, Р. Делийска, Л. Ал-Садек, Е. Христакиева
7. Acne triade.
Й. Александрова, Е. Бърдаров, Л. Митева, Л. Дурмишев
8. Lichen aureus с необичайна локализация.
З. Дервенска, Я. Михайлов, В. Матеева, Е. Обрешкова, В. Кантарджиев
9. Дисеминирана pyoderma gangraenosum, асоциирана с ХУХК.
Т. Йорданов, З. Дервенска, С. Грудева, В. Матеева, Е. Обрешкова, В. Кантарджиев

15.30 – 16.30 Сателитен симпозиум “Intellect Pharma”

16.30 – 16.45 кафе пауза

16.45 – 17.45 Сателитен симпозиум “Bioderma”

17.45 – 18.15 Сателитен симпозиум “Bayer”

18.15 – 18.45 Сателитен симпозиум “Elana Pharm”

19.45 Посрещане “Добре дошли”

  
Събота, 04.11.2017 – Хотел Маринела

09.00 – 09.45 Сесия клинични случаи “Неопластични заболявания на кожата”
председателство: М. Балабанова, Е. Обрешкова, Д. Господинов

1. Neuroblastoma metastasizing to the skin in an infant.
Ж. Камарашев
2. Leukemia cutis при 2 месечно бебе.
Б. Котевска-Трифунова, М. Къчева, В. Матеева, Е. Обрешкова, З. Демерджиева
3. Туморовидна форма на mycosis fungoides.
Д. Цветанова, В. Павлова, И. Йорданова, М. Караиванов, Д. Господинов.
4. Т-клетъчен лимфом в съчетание с carcinoma mammae и carcinoma appendicis.
М. Сълева, Й. Пожарашка, М. Хаджийска, М. Ръткова, А. Аргиров, Д. Капнилов, А. Стоименов, М. Балабанова, Л. Митева, Г. Пехливанов
5. Мултицентрична ретикулохистиоцитоза.
Б. Бежанска, Я. Михайлов, В. Кръстева, С. Давидовска, E. Обрешкова, В. Кантарджиев
6. Метастаза на скалпа от невроендокринен карцином.
К. Петкова, И. Георгиева, А. Шеф, Е. Обрешкова, В. Кантарджиев
7. Клиничен случай на мастоцитоза.
Д. Цветанова, И. Йорданова, М. Караиванов, Д. Господинов

09.45 – 11.00 Сесия “Чуждестранни лектори”
председателство: Н. Цанков, М. Кадурина, З. Демерджиева

1. Stevens-Johnson syndrome and Toxic Epidermal Necrolysis: update on pathogenesis, clinical course and therapy.
Lars French
2. Modern approach to HPV – diagnosis, treatment, prevention.
Colm O’Mahony
3. What’s new in cutaneous T-cell lymphomas.
Martine Bagot

11.00 – 11.15 кафе пауза

11:15 – 12.45 Сателитен симпозиум “Novartis”

Cosentyx® – новият стандарт за лечение на псориазис
модератор: Л. Митева
Защо Cosentyx®?
Г. Матеев
Cosentyx® – една различна молекула.
С. Василева
Cosentyx® – дългосрочна ефективност и безопасност, на която можете да се доверите.
Е. Христакиева

Представяне на опит
Модератор: Д. Господинов
Лечение с Cosentyx на двама болни с псориазис.
И. Ботев
Лечение с Cosentyx на пациентка с тежък псориазис.
И. Богданов
Cosentyx в лечението на psoriasis vulgaris: клиничен случай.
К. Дреновска
12.45 – 14.30 обедна почивка

14.30 – 15.00 Сателитен симпозиум “Eli Lili”

15.00 – 16.00 Сателитен симпозиум “Pierre-Fabre”

16.00 – 16.15 кафе пауза

16.15 – 17.15 Сателитен симпозиум “Beiersdorf”

17.15 – 18.00 Сесия клинични случаи “Алергодерматози”
председателство: Ж. Казанджиева, Р. Янкова, Р. Дърленски

1. Контактен дерматит от текстилни бои за дънки.
Р. Янкова, Д. Бръмбарова, К. Бааджи
2. Алергия към акрилати.
К. Господинова, М. Герговска, Ж. Казанджиева, Д. Господинов
3. Парафенилендиамин – вечният алерген!
М. Герговска, К. Господинова, Д. Господинов, Ж. Казанджиева
4. Алергичен контактен дерматит от “слайм”.
Б. Котевска-Трифунова, З. Демерджиева, Ж. Казанджиева, Н. Цанков
5. Алергичен контактен дерматит от къна с автотрансфер на алергена.
И. Богданов, Б. Котевска-Трифунова, Р. Дърленски, Ж. Казанджиева, Н. Цанков
6. Алергичен контактен дерматит от акрилати.
Д. Гулева, Ж, Казанджиева, К. Господинова, Л. Митева, Л. Дурмишев
7. Фитофотодерматит от Dictamnus albus var. purpureus.
Ю. Магди, И. Попова, М. Шахид, И. Ботев, Е. Петрова, В. Брощилова, Ж. Казанджиева, Л. Митева, Г. Матеев

18.00 – 19.00 Сателитен симпозиум “Roche”

20.00 Вечеря

 
Неделя, 05.11.2017 – Хотел Маринела

09.00 – 09.45 Сесия клинични случаи “Инфекциозни дерматози”
председателство: Г. Пехливанов, С. Марина, Е. Петрова

1. Alopecia syphilitica: представяне на 4 случая.
Ц. Абаджиева, Х. Добрев, Д. Бръмбарова, Т. Алексиев, Х. Карагюл
2. Tinea capitis profunda.
П. Площакова, Я. Попов, З. Демерджиева, М. Кадурина, Н. Цанков
3. Ulcera dura multiplex.
М. Хаджийска, М. Сълева, Й. Пожарашка, М. Ръткова, А. Аргиров, Д. Капнилов, А. Стоименов, Е. Петрова, Л. Митева, Г. Пехливанов
4. Гангрена на Фурние.
И. Попова, М. Сълева, Д. Странски, И. Ботев, Е. Петрова, Л. Митева, Г. Матеев
5. Инфестация с Dermatobia hominis.
М. Куртишева, М. Шахид, Д. Етугов, С. Василева, Л. Митева, Г. Матеев
6. Hidradenitis suppurativa – полиморбидност и терапевтичен подход.
Р. Делийска, Р. Лавчева, Л. Ал-Садек, К. Мануелян, Т. Ганчева, Е. Христакиева
7. Aногенитален lichen sclerosus в съчетание с prurigo nodularis.
Й. Пожарашка, М. Сълева, М. Хаджийска, М. Ръткова, А. Аргиров, Д. Капнилов, А. Стоименов, Е. Петрова, М. Балабанова, Л. Митева, Г. Пехливанов

09.45 – 10.15 Сателитен симпозиум “Egis Pharmaceuticals PLC”

10.15 – 10.30 кафе пауза

10.30 – 11.30 сесия клинични случаи “Varia”
председателство: Г. Матеев, Л. Зисова, К. Дреновска

1. Sarcoptes scabiei и pediculosis в мрамор.
И. Станчев, К. Станчева, Х. Пимпирев, Н. Цанков
2. Улцериращ хемангиом – лечение с пропранолол.
Ж. Казанджиева, З. Демерджиева, Р. Маркова
3. DRESS syndrome – два клинични случая.
М. Къчева, Д. Желева, Р. Дърленски, И. Богданов, З. Демерджиева, Е. Обрешкова, Н. Цанков
4. Psoriasis vulgaris, асоцииран с lichen ruber planus.
E. Стойкова, M. Димитрова, В. Матеева, А. Шеф, Е. Обрешкова, В. Кантарджиев
5. SCAR в хода на лечение с TNF- α инхибитор при пациент с psoriasis и Morbus Madelung.
М. Михов, Е. Бърдаров, Ж. Казанджиева, Д. Гулева, М. Балабанова, Л. Митева, Л. Дурмишев
6. Granuloma annulare с необичайна клинична картина.
М. Гицова, Я. Михайлов, В. Тодоров, Е. Обрешкова, В. Кантарджиев
7. Пемфигус и диета.
Д. Цветанова, К. Господинова, Г. Вариаах, М. Алексиева, Р. Радев, П. Тончев, Сн. Василева, И. Йорданова, Д. Господинов
8. Sclerodermia linearis.
Д. Гулева, Ж. Казанджиева, М. Балабанова, Л. Митева, Л. Дурмишев
9. Придобита нефамилна форма на улцеро-мутилираща билатерална акроостеопатия – Bureau-Barrière syndrome.
И. Юнгарева, Б. Иванова, Г. Чернев

11.30 – 12.30 Сесия клинични случаи “Тумори – 2”
председателство: Г. Чернев, Хр. Добрев, К. Киров

1. Акрално локализиран меланом с фатален изход.
Г. Чернев, И. Пидакев, И. Лозев
2. Интердигитално локализиран меланом, засягащ едновременно две междупръстни пространства: описание на първи случай в световната литература.
Г. Чернев, И. Пидакев, И. Лозев
3. Амеланотичен меланом с атипична локализация – терапия с pembrolizumab.
М. Касини, М. Къчева, П. Площакова, И. Богданов, З. Демерджиева, Е. Обрешкова, Н. Цанков
4. Фиброепителиом на Пинкус.
К. Ставров, С. Сапунджиева, J.W. Patterson, Г. Чернев
5. Подкожно локализиран ангиофибролипом.
С. Сапунджиева, К. Ставров, J.W. Patterson, Г. Чернев
6. Субунгвално локализиран спиноцелуларен карцином: диагностично и терапевтично предизвикателство.
С. Сапунджиева, К. Ставров, С. Филипов, Я. Григоров, Г. Чернев
7. Парааксиларно локализиран ”комплексен” базалноклетъчен карцином.
Хр. Мангъров, J.W. Patterson, С. Николаева, Г. Чернев
12.30 Официално закриване на конференцията
 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени