Big Picture Paris
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Употреба на пропранолол за тежки хемангиоми в детството

Начало » Дерматология » Употреба на пропранолол за тежки хемангиоми в детството

Употреба на Пропанолол за тежки хемангиоми в детствотоУважаеми колеги,

представяме ви реферат на публикация цитирана на  Световния конгрес по дерматология в секцията "Какво ново в дерматологията"

 Въпреки че капилярните хемaнгиоми са със самограничващ се ход, те могат да нарушат жизнени или сензорни функции, както и да имат обезобразяващ ефект. Кориткостероидите са средство от първи избор за лечението им като други средства могат да бъдат интерферон алфа и винкристин. Авторите на тази статия описват инхибиращото растежа на хемангиомите действие на propranolol. Те предоставят предварителни данни от лечението на 11 деца.

 

Първото дете има назален капилярен хемангиом. Кортикостероидната терапия стабилизира лезията, но се развива обструктивна хипертрофична миокардиопатия. Поради това се започва терапия с пропранолол. В деня след започване на лечението хемангиомът се променя от интезнивно червен в пурпурен и омеква. Кортикостероидите са намалени , но хемангиомът продължава да се подобрява. Когато кортикостероидите се спират не се наблюдава повторен растеж. Когато детето навършва 14 месеца хенгиомът е напълно изгладен.

Второто дете има плаковиден инфантилен капилярен хемангиом засягаща целия десен горен крайник и част от лицето. На едномесечна възраст се развива и покожен компонент и въпреки кортикостероидното лечение хемангиомът продължава да нараства. Магнитния резонанс показва интра- и екстра-конално орбитално засягане както и интрацервикална маса причиняваща компресия и трахеална и езофагеална девиация. Ултрасонографията демонстрира повишен сърдечен  дебит. Започва терапия с пропранолол с доза 2mg/kg дневно. Няколко дни по-късно детето отваря окото си спонтанно, като масата до паротидната жлеза е значително намалена по размери. Преднизолона е спрян на 4 месечна възраст без да се наблюдава поврорен растеж на хемангиома. На 9 месечна възраст отварянето на окото е задоволително като не се наблюдават сериозни нарушения в зрението.

След писмено инфромирано съгласие на родителите, още 9 деца с тежки или обезобразяващи капилярни хемангиоми на детството започват терапия с propranolol. При всички пациенти, 24 часа след започване на терапията, авторите наблюдават промяна в цвета на хемангиома от интензивно червена в  пурпурна. Тази промяна е свързана с омекване на лезията при палпация. След тези първоначални промени, хемангиомите продължават да се подобряват, докато не са почти изравнени с остатъчни кожни телангиектазии. Ултразвуковия преглед при 5 пациента демонстрира обективна регресия в дебелината на хемангиома, придружена с повишение в резистивния индекс на васкуларизация на хемангиома.

Инфантилните капилярни хемангиоми са съставени от комплексна комбинация от клонални ендотелни клетки свързани с перицити, дендритни клетки и мастоцити. Регулаторите на хемангиомния растеж и обратно развитие са слабо изяснени. По време на фазата на растеж участват два главни проангиогенни фактора: bFGF (Basic fibroblast growth factor) и VEGF (vascular endothelial growth factor). Хистологични проучвания показват, че по време на тази фаза  активно се делят ендотелните и интерстициалните клетки. По време на фазата на обратно развитие се наблюдава апоптоза.

Вероятно обяснение за действието на пропранолола, който е неселективен бета блокер включва вазоконстрикция, която е пряко видима  като промяна в цвета асоциирана с палпируемо омекване на лезията.
Друго вероятно обяснение е намалената експресия на гените за VEGF и bFGF, както и тригерирането на апоптоза на капилярните ендотелиални клетки.

Christine Léauté-Labrèze, M.D.
Eric Dumas de la Roque, M.D.
Thomas Hubiche, M.D.
Franck Boralevi, M.D., Ph.D.
Bordeaux Children’s Hospital
33 076 Bordeaux, France
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Jean-Benoît Thambo, M.D.
Haut-Lévêque Heart Hospital
33 600 Pessac, France
Alain Taïeb, M.D.
Bordeaux Children’s Hospital
33 076 Bordeaux, France


оригинален текст


"Повече за лечението на хемангиоми в детството" е писмо до редактора в NEJM от авторите:

Elaine C. Siegfried, M.D.
William J. Keenan, M.D.
Saadeh Al-Jureidini, M.D.
Saint Louis University School of Medicine
St. Louis, MO 63104
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Според тях реферираната по-горе публикация на Léauté-Labrèze изстрелва този тип лечение до средство на първи избор, измествайки кортикостероидите. Не са дискутирани обаче инициирането и мониторирането на пропранололовата употреба, станичните ефекти и рисковете, които могат да са уникални за тези пациенти.

Най-честите
странични ефекти са брадикардия и хипотония. При децата с много големи хемангиоми или милиарна хемангиоматоза има риск за развитие на високодебитно компроментиране на сърдечната дейност. Пропранололът може да маскира клиничните признаци на ранна сърдечна недостатъчност, както и да намали сърдечната дейност. Пропранололът може да замъгли и симптомите на хипогликемия, като продължителната хипогликемия при децата е свързана с дълготрайни неврологични увреждания.

Авторите предлагат следния разработен протокол, за да оптимизират безопастността на лечението с пропранолол:
Ехокардиография преди терапията, както и 48 часова хоспитализация, за да се мониторират виталните показатели и нивата на кръвна захар. Медикация на всеки 8 часа с първоначална доза от 0,16 mg/kg телесна тежест. Ако витални показатели и нивата на кръвна захар останат нормални, дозата постепенно се увеличава до максимална от 0,67 mg/kg (до максимална дневна доза от 2,0 mg/kg). Пропранололът трябва да се намалява постепенно за период от две седмици.

оригинален текст


Библиография на първия реферат:


The authors report applying for a patent for the use of betablockers
in infantile capillary hemangiomas. No other potential
conflict of interest relevant to this letter was reported.

1. Frieden IJ, Haggstrom AN, Drolet BA, Mancini AJ, Friedlander SF, Boon L. Infantile hemangiomas: current knowledge, future directions: proceedings of a research workshop on infantile
hemangiomas, April 7-9, 2005, Bethesda, Maryland, USA. Pediatr Dermatol 2005;22:383-406.

2. Bennett ML, Fleischer AB Jr, Chamlin SL, Frieden IJ. Oral corticosteroid use is effective for cutaneous hemangiomas: an evidence-based evaluation. Arch Dermatol 2001;137:1208-13.

3. Ezekowitz RAB, Phil CBD, Mulliken JB, Folkman J. Interferon alfa-2a therapy for life-threatening hemangiomas of infancy. N Engl J Med 1992;326:1456-63. [Errata, N Engl J Med
1994;330:300, 1995;333:595-6.]

4. D’Angelo G, Lee H, Weiner RI. cAMP-dependent protein kinase inhibits the mitogenic action of vascular endothelial growth factor and fibroblast growth factor in capillary endothelial cells by blocking Raf activation. J Cell Biochem 1997;67:353-66.

5. Sommers Smith SK, Smith DM. Beta blockade induces apoptosis in cultured capillary endothelial cells. In Vitro Cell Dev Biol Anim 2002;38:298-304.

Библиография на втория реферат:

1.  Léauté-Labrèze C, Dumas de la Roque E, Hubiche T, Boralevi F, Thambo J-B, Taïeb A. Propranolol for severe hemangiomas of infancy. N Engl J Med 2008;358:2649-2651.

2. Gottschling S, Schneider G, Meyer S, Reinhard H, Dill-Mueller D, Graf N. Two infants with life-threatening diffuse neonatal hemangiomatosis treated with cyclophosphamide. Pediatr Blood Cancer 2006;46:239-242.

3. Burns CM, Rutherford MA, Boardman JP, Cowan FM. Patterns of cerebral injury and neurodevelopmental outcomes after symptomatic neonatal hypoglycemia. Pediatrics 2008;122:65-74.

Оставяйте вашите коментари, мнение и впечатления, споделете вашия опит !

 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени