Big Picture Paris
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Окончателна програма на XXV Ноемврийски дерматологични дни

Начало » Важни събития » Събития в България » Окончателна програма на XXV Ноемврийски дерматологични дни
Окончателна програма на XXV Ноемврийски дерматологични дни

Уважаеми колеги,

Представяме на вашето внимание окончателната програма на XXV Софийски дерматологични дни "Проф. Асен Дурмишев".  

 

 

 

ПРОГРАМА
 
Четвъртък, 03.11.2016
19.00 – 20.30 Симпозиум “Uriage” - "Гранд Хотел София", Зала София, етаж 2

20.30 ВечеряПетък, 04.11.2016

09.00 – 09.30 Официално откриване

09.30 – 10.30 Сесия клинични случаи – “Автоимунни дерматози”
председателство: Н. Цанков, С. Василева, Л. Дурмишев 

1. Cold-associated perniosis of the thighs (“Equestrian-type” chilblain) – a histological imitator of lupus erythematosus
Ж. Камарашев
2. IgA линеарна дерматоза при дете.
М. Ръткова, И. Ботев, Е. Петрова, Д. Странски, С. Василева, К. Дреновска, М. Шахид, Л. Митева, Г. Матеев
3. Цикатризиращ пемфигоид.
Д. Цветанова, К. Господинова, Г. Вариаах, С. Мургова, С. Василева, К. Дреновска, Ч. Балабанов, И. Йорданова,  Д. Господинов
4. Lichen planus anularis.
Н. Цекова, И. Красналиев, И. Бакърджиев, Л. Митева, Г. Пехливанов
5. Lupus vasculitis.
Д. Цветанова, К. Господинова, Г. Вариаах, В. Гинчева, Х. Хайдудова, В. Павлова, М. Алексиева, М. Караиванов, И. Йорданова, Д. Господинов
6. Scleroderma-like syndrome.
К. Господинова, Д. Цветанова, Г. Вариаах, В. Гинчева, В. Павлова, М. Алексиева, М. Караиванов, И. Йорданова, Д. Господинов
7. Syndroma Rowell.
Й. Пожарашка, Ж. Казанджиева, С. Василева, М. Балабанова, Л. Митева, Л. Дурмишев
8. Субакутен кожен lupus erythematosus с мутилация на носа.
К. Господинова, Д. Цветанова, Г. Вариаах, В. Гинчева, В. Павлова, М. Алексиева, М. Караиванов, Д. Грозева, И. Йорданова, Д. Господинов
9. Булозен пемфигоид индуциран от метален имплант.
М. Шахид, К. Дреновска, Д. Серафимова, В. Брощилова, Ж. Казанджиева, С. Марина, М. Михайлова, М. Симеонова, Л. Митева, С. Василева

10.30 – 10.45 кафе пауза

10.45 – 11.45 Сателитен симпозиум “Intellect Pharma”
модератор: М. Кадурина 

11.45 – 12.00 кафе пауза

12.00 – 13.00 Сателитен симпозиум “Abbvie”
модератор: Л. Митева

13.00 – 14.00 обедна почивка

14.00 – 15.15 Сесия клинични случаи “Редки и наследствени синдроми” 
председателство: Д. Господинов, Х. Добрев, И. Йорданова

1. Cyrano nose.
З. Демерджиева, Ж. Казанджиева, К. Семкова, Н. Цанков
2. NOMID/CINCA syndrome.
И. Богданов, А. Богданова, Н. Цанков
3. Morbus Darier по линиите на Блашко.
Н. Цекова, Р. Павлова, И. Попова, М. Балабанова, Л. Митева, Г. Пехливанов
4. Angioma serpiginosum.
Д. Делчева, И. Богданов, Н. Цанков
5. Рецидивираща pyoderma gangrenosum в асоциация с acne inversa
Лавчева Р., Д. Ганчева, Т. Ганчева, Ж. Tроева, В. Велев, Е. Христакиева
6. Лечение на инфантилни хемангиоми с локален тимолол - описание на два случая.
Х. Добрев
7. Acrodermatitis enteropathica.
М. Михайлова, В. Брощилова, М. Шахид, Д. Серафимова, К. Дреновска, С. Марина, Л. Митева, С. Василева
8. Lymphangiohaemangioma.
М. Михов, Д. Серафимова, М. Балабанова, В. Брощилова, К. Дреновска, Ж. Казанджиева, С. Марина, П. Лозанова, М. Симеонова, Л. Митева, С. Василева 
9. Multiple minute digital hyperkeratosis.
М. Герговска, Ж. Казанджиева, М. Кадурина
10. Локално лечение с тимолол при хемангиоми - обобщение на 25 случая.
К. Семкова, М. Герговска, З. Демерджиева, Н. Цанков

15.15 – 16.30 Сесия “Чуждестранни лектори”
председателство: К. Праматаров, М. Кадурина, Е. Христакиева

1. Heterogeneity and clinical morphology of psoriasis
Enno Christophers
2. Conservative and dermatosurgical therapy of Acne inversa / Hidradenitis suppurativa – European guidelines.
Peter Kohl, Agatha Jost
3. Management of nevi in children
Sedef Sahin

16.30 – 16.45 кафе пауза

16.45 – 17.45 Сателитен симпозиум “Pierre Fabre”
модератор: Н. Цанков

17.45 – 18.45 Сесия клинични случаи “Лекарствено-индуцирани, професионални и алергодерматози” 
председателство: Ж. Казанджиева, Р. Янкова, Р. Дърленски

1. DRESS syndrome.
Т. Ганчева, М. Ганева, Ж. Tроева, Д. Ганчева, В. Велев, Е. Христакиева
2. Хронична уртикария, свързана с три паразита.
Г. Вариаах, К. Господинова, В. Гинчева, Д. Цветанова, В. Павлова, М. Алексиева, И. Йорданова, Д. Господинов
3. Никелът - промотор за професионална екзема при фризьорка.
Д. Бръмбарова, Р. Янкова
4. Лекарствено индуцирана хипертрихоза при дете с хиперинсулинемична хипергликемия.
И. Богданов, М. Къчева, З. Демерджиева
5. Усложнения при временни татуировки.
П. Чавдаровски, Ж. Казанджиева, Л. Митева, Л. Дурмишев
6. Margarita (lime) photodermatitis.
И. Богданов, М. Къчева, Ж. Казанджиева, Н. Цанков
7. Pigmentatio arsenicalis.
П. Площакова, М. Къчева, З. Демерджиева, Н. Цанков
8. Erythema exsudativum multiforme при пациент, лекуван с биоподобен на Infliximab продукт.
М. Къчева, И. Богданов, Н. Цанков
9. Tattoo granuloma.
М. Куртишева, Ж. Казанджиева, Е. Бърдаров, В. Брощилова, Л. Митева, Л. Дурмишев
10. Erythrodermia psoriatica при пациент, лекуван с Interferon gamma.
М. Къчева, И. Богданов, Н. Цанков

19.45 Посрещане “Добре дошли”Събота, 05.11.2016

08.45 – 09.30 Сесия клинични случаи “Инфекциозни дерматози и СПИН” 
председателство: Г. Пехливанов, С. Марина, Е. Петрова

1. Lues secundaria et psoriasis
П. Площакова, М. Къчева, Д. Желева, И. Богданов, З. Демерджиева, Н. Цанков
2. Случаи на tinea incognito.
Д. Желева, И. Богданов, Р. Дърленски, З. Демерджиева, Н. Цанков
3. Kerion Celsi, причинен от Microsporum canis.
Д. Гулева, Д. Странски, И. Ботев, Е. Петрова, Ц. Велинов, Л. Митева, Г. Матеев
4. 3 в 1: Atopic dermatitis, Eczema molluscatum, Scabies crustosa.
С. Митревска, К. Дамевска, Н. Положани, С. Дума, А. Емурлаи, С. Николовска
5. Sarcoma Kaposi при СПИН.
У. Бело, М. Шахид, Д. Серафимова, М. Балабанова, Е. Петрова, В. Брощилова, К. Дреновска, М. Михайлова, С. Марина, Л. Митева, С. Василева
6. НІV-асоцииранн сарком на Kaposi.
Г. Вариаах, В. Гинчева, К. Господинова, Д. Цветанова, Х.Хайдудова, М. Караиванов, Ц. Дойчинова, И. Йорданова, Д. Господинов
7. Спиноцелуларен карцином на пениса на мястото на травма.
Н. Цекова, Е. Петрова, И. Ботев, Д. Странски, М. Балабанова, Л. Митева, Г. Матеев

09.30 – 09.40 кафе пауза

09.40 – 10.00 Сесия “Псориазис – какво ново?” (Новартис)
модератор: Л. Митева

1. Последни тенденции при псориазиса.
Л. Митева
2. Коморбидитет при псориазис.
И. Ботев
3. Хомоцистеин и фолиева киселина – връзка с коморбидитета при псориазис.
И. Попова, В. Лозанов, Л. Митева

10:00 – 11.00 Разчупете статуквото – искайте повече!
Сателитен симпозиум “Novartis”
модератор: Г. Матеев

11.00 – 11.15 кафе пауза

11.15 – 12.15 Сесия “Чуждестранни лектори”
председателство: Н. Цанков, М. Ганчева, Л. Зисова

1. The enigma of the cellular origin of Merkel cell carcinoma.
Axel zur Hausen
2. An update on Spitzoid pigmented cell lesions.
Véronique Winnepenninckx
3. Disseminated lichen sclerosus et atrophicus in a child - case report.
Gocev Gj., Karajanov-Dohceva I., Duma S.
4. Psychodermatology: challenging clinical cases.
Katerina Damevska

12.15 – 12.45 Сателитен симпозиум “Bayer”
модератори: Д. Господинов, Р. Дърленски 

12.45 – 14.00 обедна почивка

14.00 – 15.00 Сателитен симпозиум “Roche”
модератор: Г. Матеев

15.00 – 16.00 Сателитен симпозиум “Bioderma”
модератор: С. Василева

16.00 – 16.15 кафе пауза

16.15 – 16.45 Сателитен симпозиум “Berlin Chemie”
модератор: Ж. Казанджиева

16.45 – 17.15 Сателитен симпозиум “Elana Pharm”
модераторr: Ж. Казанджиева, М. Кадурина

17.15 – 18.15 Сесия клинични случаи “Кожни тумори - 1”
председателство: М. Балабанова, Е. Обрешкова, К. Киров
 
1. Случай на Mycosis fungoides – туморен стадий.
Ц. Абаджиева
2. Granulomatous Slack Skin Syndrome.
В. Матеева, А. Шеф, Я. Михайлов, Е. Обрешкова, В. Кантарджиев
3. Follicular mucinosis in 8-year-old boy.
Ivan Grozdev, Alice Fayad, Deborah Salik, Ursula Sass, Anne Theunis, Chantal Dangoisse
4. Билатерален систематизиран епидермолитичен епидермален невус.
Н. Положани, К. Дамевска, И. Дохчева, Г. Гоцев, С. Николовска
5. Лимфоматоидна папулоза.
К. Мануелян, В. Велев, Т. Ганчева, Д. Ганчева, Ж. Троева, М. Генова, Евг. Христакиева
6. Dermatofibrosarcoma.
М. Димитрова, И. Шаркова, В. Кръстева, С. Грудева, Е. Обрешкова, В. Кантарджиев
7. Спиноцелуларни  карциноми  върху радиодермитни плаки.
Ч. Банков, Р. Павлова, Н. Цекова, Г. Манолова, Д. Капнилов, А.Стоименов, Кр. Киров, М. Балабанова, Л. Митева, Г. Пехливанов
8. Първичен меланом на гръбначния мозък.
К. Киров, И. Гаврилова
9. Carcinoma spinocellulare при lichen sclerosus на пениса.
Ц. Абаджиева, Д. Бръмбарова, Ф. Адърбели
10. Syndroma Buschke-Löwenstein.
И. Богданов, К. Драганов, Н. Цанков

18.15 – 18.45 Фирмени презентации “Novartis”
модератори: Л. Дурмишев, К. Киров

1. Място на фототерапията в комплексното лечение на псориазис.
Л. Дурмишев
2. Новости в лечението на напреднал меланом.
К. Киров

20.00 ВечеряНеделя, 06.11.2016

09.00 – 10.00 Сесия клинични случаи “Varia”
председателство: Г. Матеев, С. Марина, М. Ганчева

1. Erythema elevatum et diutinum.
В. Николаева, С. Вълев, Ж. Казанджиева, М. Кадурина
2. Rhinophyma gigantea.
П. Лозанова, Р. Павлова, П. Петкова, Н. Янев, С. Георгиев, П. Петкова, Д. Капнилов, М. Балабанова, Л. Митева, Г. Пехливанов
3. Pyoderma gangrenosum.
Т. Томов, Е. Бърдаров, Б. Брощилова, Л. Митева, Л. Дурмишев
4. Paraffinoma penis.
З. Демерджиева, П. Площакова., М. Къчева, Н. Цанков
5. PLEVA – улцеро-некротична форма.
Я. Михайлов,  В. Матеева, А. Шеф, А. Галев, Е. Обрешкова, В. Кантарджиев
6. Acne tetrada.
Д. Цветанова, Г. Вариаах, К. Господинова, В. Гинчева, В. Павлова, М. Алексиeва, И. Йорданова, Д. Господинов
7. PASH syndrome.
М. Къчева, И. Богданов, Р. Дърленски, З. Демерджиева, Н. Цанков
8. Acrodermatitis continua (Hallopeau) със засягане на нокътното ложе.
И. Стойкова, В. Кръстева, С. Грудева, Е. Обрешкова, В. Кантарджиев
9. Reticular erythematous mucinosis.
С. Грудева, З. Дервенска, В. Кръстева, А. Галев, Е. Обрешкова, В. Кантарджиев

10.00 – 10.15 кафе пауза

10.15 – 10.30 “Инхибицията на IL-17 – нова ера в лечението на псориазис” Фирмена презентация “Eli Lilly”
модератор: С. Василева, В. Малобабич

10.30 – 11.30 Сесия клинични случаи “Кожни тумори - 2” 
председателство: П. Троянова, Г. Чернев, Х. Добрев 

1. Sister Mary Joseph nodule – кожна метастаза от ендометриоиден аденокарцином на матката.
З. Дервенска, В. Матеева, А. Христоскова, Р. Факирова, И. Шаркова, В. Кантарджиев
2. Конгенитален меланом de novo.
Г. Чернев, А. Чокоева 
3. Меланом при китайски дракон.
Г. Чернев, А. Чокоева
4. Мистичният меркелов карцином.
С. Славкова
5. Хистиоцитоза и диспластични невуси при пациент с неврофиброматоза.
М. Къчева, И. Богданов, З. Демерджиева, Н. Цанков
6. Рецидив след ексцизия на дерматофибросаркома протуберанс. 
Ив. Терзиев, Е. Павлова, С. Славкова, П. Троянова
7. Множествени меланоми при пациент с диспластичен невусен синдром.
М. Касини, З. Демерджиева, Н. Цанков
8. Спонтанна регресия на гигантски конгенитален пигментен невус. 
Е. Павлова, С. Славкова, П. Троянова
9. Нови възможности за лечение при напреднали базоцелуларни карциноми.
М. Колева, Е. Павлова, С. Славкова, П. Троянова 
10. Merkell cell carcinoma.
П. Площакова, И. Богданов, М. Къчева, П. Дакова, Н. Цанков

11.30 Официално закриване на конференцията
 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени