Big Picture Singapore
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Нива на доказателство, степени на препоръка

Начало » Дерматология » Нива на доказателство, степени на препоръка

Нива на доказателство

IA
Доказателство от мета-анализ на рандомизирани контролирани проучвания

IB
Информация от най-малко едно рандомизирано контролирано проучване

IIA
Доказателство от поне едно контролирано проучване без рандомизация

IIB
Доказателствоа от поне едно квази-експериментално проучване от друг тип

III
Доказателство от не-експериментални описателни проучвания, като например сравнителни проучвания, корелационни проучвания и случай-контрол проучвания

IV
Доказателство от доклади на експертни комитети или клиничен опит на уважавани авторитети (или двете заедно)

 

Степени на препоръка

A
Директно базирани на ниво на доказателство I

B
Директно базирани на ниво на доказателство II или екстраполирани препоръки от ниво на доказателство I

C
Директно базирани на ниво на доказателство III или екстраполирани препоръки от ниво на доказателство I или II

D
Директно базирани на ниво на доказателство IV или екстраполирани препоръки от ниво на доказателство II или III

 
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени