Big Picture Singapore
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Награда на Ректора на МУ - Пловдив за най-добър утвърден учен

Начало » Дерматология » Награда на Ректора на МУ - Пловдив за най-добър утвърден учен

Награда на Ректора на МУ - Пловдив за най-добър утвърден ученНа 26 септември 2014 год. в Аудиторния комплекс на Медицински Университет - гр. Пловдив се проведе Нощта на учените - 2014 год. Събитието започна с обявяване на резултатите от провелия се за втора поредна година Конкурс за Наградата на Ректора за най-добър млад учен и най-добър утвърден учен за периода 2010-2014 год. Оценката на документите на кандидатите е извършена по предварително обявен Регламент на конкурса от независима комисия с председател проф. д-р Иван Иванов, дм.

За най-добър утвърден учен беше обявен проф. д-р Христо Добрев, дм, професор в Катедрата по дерматология и венерология към Медицински университет и началник на Клиниката по кожни и венерически болести към УМБАЛ "Св. Георги" - гр. Пловдив. Наградата е присъдена за 29 реални научни публикации и 200 цитирания от чуждестранни автори за период от 5 години (2010-2014 год.).

Получената научна награда е заслужено признание не само за проф. д-р Христо Добрев, но и за цялата Пловдивска дерматологична школа.

Награда на Ректора на МУ - Пловдив за най-добър утвърден учен Награда на Ректора на МУ - Пловдив за най-добър утвърден учен

 
 
Научните постижения, за които проф. д-р Хр. Добрев е награден, включват 29 реални публикации за период от 5 години (2010-2014 год.), както следва:

1. Монографии - 5 самостоятелни глави в монографии, 4 от които в чужбина и 1 у нас.
2. Публикации в чужбина - 8 публикации, 2 от които с Импакт фактор.
3. Публикации у нас - 16 публикации, от които 10 в списания и 6 в научни сборници.
4. Цитирания в чужбина - 200 цитирания, от които 11 в монографии, 161 в статии, 12 в дисертации, 1 в патент и 15 в интернет.
5. "h" индекс (Scopus) - 11
 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени