Big Picture Paris
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Напомняне за членски внос към БДД

Начало » Дерматология » Напомняне за членски внос към БДД
bdd.1923_slide.jpg
Уважаеми колеги,

На свое заседание Управителният съвет на Българското дерматологично дружество реши единодушно:
- Участието в 9-ти Национален конгрес на БДД да се състои от 30 октомври до 2 ноември 2014 г. в гр. София ще става с членски карти, които БДД ще осигури на своите членове след предоставяне на документ за платен членски внос за 2014 г., както следва:
- специалисти по дерматология – 50 лв.
- специализанти и докторанти – 30 лв.
Членският внос следва да бъде платен индивидуално и поименно по банков път на сметката на дружеството:
Българско Дерматологично Дружество
Първа Инвестиционна Банка
BIC/SWIFT: FINVBGSF
IBAN: BG49FINV91501000227160
Като причина за плащането трябва да бъде упомената “членски внос 2014 г.”
- По време на конгреса ще се проведе отчетно изборно събрание на БДД с избор на нова Управителен съвет. Право на глас ще имат само колегите, заплатили членски внос и притежаващи членски карти.

Чл. кор. проф. Николай Цанков, дмн
Председател на БДД
 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени