Big Picture Geneva
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Научни статии

Начало » Дерматология » Научни статии

Има ли връзка между херпес вирусите и пемфигус вулгарис

Научни статии
Има ли връзка между херпес вирусите и пемфигус вулгарисПемфигусът е автоимунно заболяване, резултат от взаимодействието на ендогенни и екзогенни фактори. Смята се , че някои от факторите на околната среда са херпесвирусите 1, 2 и 8.
Това  е едно проучване, което се опитва да установи наличието на херпесвируси при 38 пациента с пемфигус вулгарис.
повече информация »
 

Ролята на HHV-6, EBV и CMV в етиопатогенезата на различните типове кожни лекарствени реакции

Научни статии
Ролята на HHV-6, EBV и CMV в етиопатогенезата на различните типове кожни лекарствени реакцииНаскоро беше установено, че drug-induced hypersensitivity syndrome (DIHS) е свързан с реактивация на HHV-6, EBV и CMV. Интересно е дали тези вируси имат отношение към другите типове кожни лекарствени реакции.  Това е едно проучване, което се опитва да даде отговор, тъй като в литературата все още няма подобни данни.

повече информация »
 

Синдром на Sweet

Научни статии
Синдром на SweetСиндромът на  Sweet e рядко заболяване, което се характеризира с остра поява на еритемни папули и плаки, които хистологично са представени от обилен дермален неутрофилен инфилтрат и едем.  Обикновено са повишени и серумните маркери на възпалението, като в периферната кръв се наблюдава и неутрофилия.
повече информация »
 

Статини в дерматологията

Научни статии
Статини в дерматологиятаСтатините са компетитивни инхибитори на 3-hydroxy-3-methylyglutaryl-coenzyme A редуктазата и намаляват нивата на LDL. 
повече информация »
 

Кожни метастази при белодробен карцином

Научни статии
Кожни метастази при белодробен карциномМалигнените заболявания на вътрешните органи рядко дават кожни метастази. Белодробният карцином,  за разлика,  може да бъде открит паралелно с кожни метастази или самите метастази да доведат от диагнозата му.
повече информация »
 

Безопасност на общата анестезия при деца

Научни статии

Безопасност на общата анестезия при децаПроучването е за период от три години и обхваща 226 деца, на възраст между 3 месеца и 18 години, претърпели 681 дерматологични хирургични интервенции под обща анестезия (ОС) в американска педиатрична болница. Тези интервенции включват главно ексцизии на кожни тумори и лазерно лечение на хемангиоми.

(снимка: интернет)

повече информация »
 

Суицидният риск при болни от акне вероятно не е свързан с терапията, а с тежестта на забoляването

Научни статии
Суицидният риск при болни от акне вероятно не е свързан с терапията, а с тежестта на забoляванетоПроучване, проведено в Осло и публикувано в Journal of Investigative Dermatology, показва, че повишената склонност към самоубийство при юноши на възраст 18-19 години, страдащи от тежко акне най-вероятно е свързана с тежестта на заболяването, а не с провежданата терапия. Като най-честа причина за повишен суициден риск досега е изтъквано лечението с изотретиноин.
повече информация »
 

Метотрексат в лечението на тотални или универсална алопеция ареата

Научни статии

Метотрексат в лечението на тотални или универсална алопеция ареата Алопеция ареата тоталис е заболяване с лоша прогноза и множество различни лечения, които за съжаление не са особено ефективни и имат различни нежелани ефекти. Ретроспективно проучване включващо 33 пациенти, лекувани с метотрексат (15 до 25 мг / седмица), а при 19 пациенти е добавен и преднизон перорално (10 до 20 мг / ден).

(снимка: интернет)

повече информация »
 

Внимание! “Barbie drugs”

Научни статии

Внимание!  “Barbie drugs”Меланокортинови (алфа-MSH) пептидни аналози са синтезирани немалко в последните тридесет години и интересът към тях е сериозен. Те имат способността да стимулират пигментацията и следователно могат да предизвикат "слънчев загар без слънце".

(снимка: интернет)

повече информация »
 

Механизъм на действие на пропранолол в лечението на хемангиоми

Научни статии

Механизъм на действие на пропранолол в лечението на хемангиомиОще преди резултатите от провежданите контролирани проучвания да са известни, пропранолол се превърна в първи избор за лечение на тежки форми на хемангиоми. Известно е, че невероятната им ефикасност, е била открита случайно, при употреба на пропранолол при дете по друг повод от д-р Кристин Леоте-Лабрез.

(снимка: интернет)

повече информация »
 

Педиатричните дерматози в Египет

Научни статии
Педиатричните дерматози в ЕгипетТова са резултати от проучване проведено в Кайро, целящo изследването на педиатричните дерматози в Кайро.
Изследвани са 3049 пациенти.
Пикът  на прегледите е през лятото (42,57%). Повечето от поставените диагнози са инфекции (52.87%), като най-често срещано е импетигото  (12.04%). 
повече информация »
 

Briakinumab е безопасен и ефективен в проведени проучвания (фаза II и III) при псориазис

Научни статии
Briakinumab е безопасен и ефективен в проведени проучвания (фаза II и III) при псориазисДанните от две клинични проучвания на briakinumab (ABT-874; Abbott), напълно човешко моноклонално антитяло, предназначени за насочване и неутрализиране на интерлевкин-12 (IL-12) и IL-23, за лечение на пациенти с умерена до тежка форма на псориазис, наскоро бяха представени на Лятната среща на Американската академия по дерматология и венерология, проведена в Чикаго.

повече информация »
 

Rituximab за лечение на ANCA свързани васкулити

Научни статии

Rituximab за лечение на ANCA свързани васкулитиRituximab, анти-CD20 моноклонално антитяло, служи за елиминиране на голяма част от В-лимфоцитите и поради това е използван за лечение на някои автоимунни заболявания. Няколко публикации са показали добри резултати при лечението на системни ANCA  васкулити, грануломатозата на Вегенер и микроскопски полиангиит.

(снимка: интернет)

повече информация »
 

Значителен напредък в лечението на метастатичен меланом

Научни статии
Значителен напредък в лечението на метастатичен меланом Ето как двама експерти по меланомни тумори описват новопубликувани данни за изпитвания агент PLX4032 (Plexxikon / Roche), въпреки че данните са от първа фаза на провежданото проучване.

В статия в августовския брой (26) на New England Journal of Medicine, която представя резултатите от фаза 1 на проучване, изследователите Д-р Кийран Смоли и Д-р Върнън Зондак от Moffitt Cancer Center в Тампа, Флорида посочват, че все още няма данни за преживяемост без прогресия на заболяването или данни за намалена смъртност след употребата на новия агент.
повече информация »
 

Методи за релаксация при пациенти преминаващи хирургични интервенции

Научни статии

Методи за релаксация при пациенти преминаващи хирургични интервенцииСтресът и тревожността са чести при пациенти, предоперативно и по време на  дерматологични процедури и хирургически интервенции. Тези нежелани реакции често могат да възпрепятстват изпълнението на процедури или хирургични намеси и могат да предизвикат нестабилност на хемодинамиката, като повишено артериално налягане или синкоп, както и да създаде значителни неудобства за някои пациенти. Откриване на свръх стрес и тревожност при пациенти, може да позволи вземането на мерки и възможност за корекция на тези състояния.

(снимка: интернет)

повече информация »
 

Имиквимод за лечение на актинични кератози

Научни статии
Имиквимод за лечение на актинични кератозиИмиквимод 5 % крем е одобрен за 16 седмичен терапевтичен режим на лечение на актинични кератози засягащи 25 cm2 площ.

Проучването изследва имиквимод 2,5% и 3,75% крем за кратък курс на лечение на цялото лице и скалп.

повече информация »
 

Андрогенна алопеция в педиатричната популация

Научни статии
Андрогенна алопеция в педиатричната популацияАндрогенната алопеция е най-честата форма на опадане на косата при възрастн, но за нейната честота , клинични особености и лечение при педиатричните пациенти се знае малко.

Изследвани са 57 деца с андрогенна алопеция за 12 годишен период в педиатрична дерматологична  клиника към  New York University

повече информация »
 

Пробиотици при бременни за превенция на алергични заболявания

Научни статии
Пробиотици при бременни за превенция на алергични заболяванияСпоред данни в литературата пробиотиците приемани по време на брременността от майки и деца изложени на риск от атопичен дерматит го намаляват наполовина .

Авторите на това проучване се опитват да отговорят на въпроса дали пробиотиците прилагани на бременни жени могат да предотвратят атопичната сенсибилизация или алергични заболявания през първите две години от живота на децата.
повече информация »
 

Консумацията на бира повишава риска за псориазис при жени

Научни статии

Консумацията на бира повишава риска за псориазис при жениКонсумацията на бира повишава риска за псориазис при жени. До този извод достигат авторите на статия, публикувана на 16-ти август 2010 г. в Archives of Dermatology. Проучването обхваща 82869 медицински сестри в САЩ, които попълват двугодишен въпросник, където отбелязват количеството и вида алкохол, който консумират. Данните се съпоставят със заболеваемостта от псориазис в тази група.

Статистическата обработка на резултатите показва, че жените, които пият повече от 5 бири седмично, са с близо двукратно повишен риск за развитие на псориазис.

повече информация »
 

Ефектът на гениталния Lichen sclerosus (ЛС) върху качеството на живот и сексуалната функция

Научни статии

sex_distress.jpgЦелта на проучването е да се оцени качеството на живот (КЖ) и сексуалността при жени пациенти с ЛС и да сравнят своите резултати със здрави контроли. Освен това, са търсени фактори, свързани с нарушената сексуална функция при пациенти с ЛС.

(снимка: интернет)

 

повече информация »
 
Резултати 201 - 220 от 373
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени